Портфоліо Лемешко Альони Леонідівни з теми "Інтернет - засіб самоосвіти"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Лемешко Альона Леонідівна

Назва проекту

Інтернет - засіб самоосвіти

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Вік учнів, клас

10-11 клас
15-16 років

Стислий опис

Навчальний проект призначений для учнів 10-11 класу під час вивчення теми «Інформаційні технології у навчанні».
Тривалість проекту – 1 місяць.
Учням пропонується провести дослідження щодо можливості здійснювати самоосвіту за допомогою ресурсів Інтернет.
На першому етапі проекту учні знайомляться з темою проекту, питаннями, планом роботи та оцінюванням, формуються у три групи та розподіляють обов’язки у групі.
На другому етапі роботи опрацьовують Інтернет-ресурси, визначають головні поняття, аналізують отримані результати та оформляють їх у вигляді блогу, презентації, публікації або Вікі-статті.
Підсумки проекту підводяться на конференції, де учні захищають власні напрацювання.

Питання проекту

Ключове питання

Чи можна отримати знання самостійно?

Тематичні питання

 • Як можна використати Інтернет для самоосвіти?
 • Якими вміннями ми повинні володіти для отримання самоосвіти засобами Інтернет?

Змістові питання

 • Які ресурси Інтернету можна використати для отримання знань?
 • Що таке дистанційні курси?
 • Для підготовки яких дисциплін можна використати ресурси Інтернету?
 • Як користуватися онлайн словниками та бібліотеками?

План вивчення теми

Навчальні цілі

Мета проведення проекту: навчити учнів самостійно знаходити та опрацьовувати навчальні ресурси Інтернет; описувати технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів; наводити приклади веб-ресурсів для дистанційного навчання; веб-енциклопедій; використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних навчальних даних; перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів; використовувати програмні засоби для вивчення іноземних мов.

Діяльність вчителя

1. Стартова презентація проекту
2. Дидактичні матеріали:
Документ для дітей з особливими потребами
Робота обдарованих учнів
Про способи роботи над проектом
Критерії оцінювання учнівської роботи
3. Буклет про метод проектів
4. Організаційна діаграма
Підготовчий етап:

 • Вибір теми проекту, огляд методичних матеріалів за темою;
 • сформулювати ключове, тематичні та змістові запитання;
 • створити Вікі-сторінку портфоліо, планування етапів проекту;
 • розробка інструментів та критеріїв оцінювання шаблон ЗХД таблиці, організаційної діаграми,опитувальник, шаблон «стратегія 3-2-1»;
 • розробити презентацію вчителя;
 • створити буклет про метод проектів;
 • підібрати необхідні друковані та Інтернет ресурси.

Етап реалізації:

 • провести організаційні збори, ознайомити учнів з методом проектів;
 • продемонструвати презентацію вчителя;
 • оцінити навчальні потреби учнів;
 • ознайомити учнів з матеріалом за темою "Інтернет - засіб самоосвіти";
 • об’єднати учнів у групи, надати завдання;
 • заповнити разом з учнями план впровадження проекту;
 • обговорити форму подання результатів та критерії оцінювання проекту.

Етап перевірки:

 • провести тест на перевірку отриманих знань;
 • провести конференцію та здійснити оцінювання результатів учнівської діяльності.

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

 • Обговорення тематики проекту та основних питань;
 • Заповнити ЗХД-таблицю та організаційну діаграму;

Етап реалізації:

 • Перегляд та аналіз ресурсів Інтернету надані вчителем;
 • Проходження тестування;
 • Об’єднатись у групи, розподілити обов’язки у групі.
 • Пошук аналогічних ресурів самостійно;
 • Проведення дослідження знайдених ресурсів;
 • Аналіз та оформлення результатів дослідження.

Підсумковий етап:

 • Виступ на конференції з отриманими результатами дослідження;
 • Оцінювання учнівських робіт.

Оцінювання

Стислий опис оцінювання: система оцінювання складається з трьох етапів: на початку проекту, впродовж роботи над проектом та наприкінці роботи над проектом, щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі, відслідковувати прогрес у їх навчанні, надавати зворотній зв’язок, оцінювати мислення. Здебільшого використовується само оцінювання та оцінювання вчителем, але на етапі роботи над проектом є взаємооцінювання за стратегією «3-2-1»
Завдання 1. Відповідно до теми проекту заповніть таблицю ЗХД.
Інструкція для завдання 1.
Таблиця ЗХД для завдання 1.
Завдання 2. Користуючись списком джерел заповніть організаційну діаграму.
Організаційна діаграма для завдання 2.
Список джерел для завдання 2.
Завдання 3. Розгляньте роботи учасників іншої групи, обговоріть їх та надайте зворотній зв'язок заповнивши "Шаблон взаємооцінювання для завдання 3".
Шаблон для взаємооцінювання.
Завдання 4. Завантажте документ "Контрольний список відслідковування" відповідно до виконаних завдань ставте відмітку про їх виконання.
Контрольний список відслідковування для завдання 4
Завдання 5. Користуючись "Інструкцією-завданням" запишіть, що ви зробили на кожному з етапів дослідження та як плануєте звітувати про виконану роботу.
Інструкція-завдання для завдання 5
Завдання 6. Заповніть опитувальник та надішліть його на перевірку
Опитувальник для завдання 6

Критерії оцінювання

Корисні ресурси