Портфоліо Лисюк Світлани з теми " Рельєф дна Світового океану"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Лисюк Світлана Вікторівна

Основні форми рельєфу Землі . Гори.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія, біологія

Вік учнів, клас

6 клас, 11 років

Стислий опис проекту

Робота в групах. Скласти стислий звіт про рельєф океану, зобразити рельєф дна на альбомному листі, скласти невеликий нарис про побачене на дні океану, підготувати низку запитань, які вони поставлять екскурсоводу під час підводної екскурсії. Прийом «Кути»

Питання проекту

Ключове питання

Які чинники впливають на зміну рельєфу дна Світового океану?

Тематичні питання

Чи змінюється рельєф дна Світового океану?

Змістові питання

Якими підводними формами рельєфу представлене дно Світового океану?

План вивчення теми (вставити файл)

1. Рельєф дна Світового океану 2. Підводна окраїна материків 3. Ложе океану 4 Серединно - океанічні хребти 5. Зміни рельєфу дна океанів

Навчальні цілі

Ознайомити учнів з рельєфом дна Світового океану; Розвивати уміння логічно мислити, аналізувати природні явища, визначати їх суть, причини наслідки; Виховувати інтерес до предмета, самосвідомість, працьовитість, творче мислення

Діяльність вчителя

Ознайомлення учнів з темою та метою урока Формування учнів у 4 групи: Група № 1 Науковці, Група № 2 Художники, Група № 3 Письменники, Група № 4 Дослідники. Учні отримують інструтивні картки із завданням і рекомендаціями щодо її виконання

Діяльність учнів

Робота з додатковою літературою, з інтернет ресурсами,підручником, картами атласу, Кожна група учнів готує повідомлення з даної теми, складає блоги та їх захист. Учні отримують презинтацію з інструкціями.

Оцінювання

На початку роботи. Заповнення таблиці ЗХД, фронтальна бесіда. Продовжуючи роботу - Особисте спостереження за роботою. В кінці роботи: Самооцінювання: Що вдалося зробити? Що зацікавило? Що було виконувати складно? Що найбільше запам'яталося? Оцінювання вчителя.

Корисні ресурси

Підручник для учнів 6 класу, довідники, інструкції, інтернет ресурси.

Інші документи