Портфоліо Личкатої Юлії з теми:"Німеччина"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Личката Юлія

Назва проекту

Німеччина

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія

Вік учнів, клас

15,16 років,10 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект ,який використовується на уроці виглядає у вигляді Екскурсії. 10 клас. Тема уроку: «Особливості економіко – географічного положення країни. Населення. Господарство. Зовнішні економічні зв’язки.» Види діяльності учнів: індивідуальна робота, групова робота, робота з наочними матеріалами,…Учнівські ролі: журналісти, політологи, екскурсоводи,економісти,природодослідники...

Питання проекту

Ключове питання

Німеччина – країна з великим медичним потенціалом?

Тематичні питання

1.Чи забезпечить природно-ресурсний потенціал зростання економіки країни? 2.Чи дійсно німецькі професійні кадри володіють нанотехнологіями? 3.Які галузі господарства можуть сприяти зростанню економічного потенціалу?

Змістові питання

1.Чи сприяє розвиток медицини у подальшому зростанні? 2.Якими природними ресурсами багата країна? 3.Які витрати держави на підготовку професійних кадрів? 4.Що таке нанотехнології та як вони сприяють в розвитку медицини?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Ознайомитися з ознаками Німеччини як країни з розвинутою економікою. Формувати уміння використовувати різні джерела географічної інформації та формувати інформаційно-комунікативну компетентність. Розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності учнів у процесі географічних спостережень, розв’язувати проблемні завдання, самостійне набуття нових знань. Виховання толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів та країн світу.

Діяльність вчителя

Керівник проекту розробляє план роботи над проектом, визначає проблемне та ключові питання разом з учнями. Готує стартову презентацію. Поділяє учнів на групи. Проводить онлайн опитування з послідуючою діаграмою. Знайомить учнів з перевагою проекту над іншими формами вивчення матеріалу. Створює динамічну сторінку блогу. Знайомить учнів з буклетом. Розробляє критерії оцінювання учнівських робіт. Допомагає учням в роботі з інтернетом, створенні закладок, пам’ятки для роботи з ними. Перевіряє роботи учнів, організує обговорення результатів роботи, захист проекту.

Діяльність учнів

Ознайомлюються з планом роботи над проектом, презентаціями вчителя, буклетом. Об'єднуються в групи, ознайомлюються з пам',ятками, інструкціями, рекомендаціями. Впродовж роботи над проектом вивчають теоретичний матеріал з теми, знаходять статистичний матеріал, діаграми для характеристики розвитку промисловості Великобританії, відео матеріал для ілюстрації теоретичного матеріалу. Створюють презентації з головних ТНК Великобританії. Результати роботи відображають в блозі, який створюють разом з вчителем. Здійснюють самооцінку, взаємооцінку роботи учнів в групі, класі. Приймають участь в захисті проекту.

Оцінювання

У роботі над реалізацією проекту «Німеччина» на початку проекту проводимо вхідне, попереднє оцінювання з метою з’ясування навальних потреб учнів та спонукання їх до самовдосконалення у навчанні. Для цього використовуємо такі методи: 1.Опитування,2.Обговорення Основних запитань, 3.Перегляд презентації вчителя та її обговорення,4.Робота з таблицями «ЗХД». А також використовуємо такі інструменти: 1.Опитувальник/тест,2.Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався) 3.Записи/нотатки вчителя 4.Презентація Основних запитань. На другому етапі здійснюємо поточне оцінювання з метою виявлення рівня засвоювання прогресу у навчанні, перевірки розуміння учнями завдань проекту та спонукання їх до саморозвитку та самоосвіти, а також розвитку критичного мислення. Для цього використовуємо такі методи: 1.Консультації, 2.Самостійна робота з Формами оцінювання (само- та взаємооцінювання);та такі інструменти: 1.Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки,2.Форма для оцінювання продуктів проекту 3.Форми для надання зворотного зв’язку.На заключному етопі перевіряємо рівень здобутих знань ЗУН,вміння учнів презентувати свої знання, визначати сильні та слабкі сторони досягненнь, намітити шляхи удосконалення власних результатів . З цією метою використовуємо такі методи: 1. Демонстрація (захист проекту), 2.презентація ,3.Рольова гра,4.Опитування ,5.Робота з таблицями «ЗХД».А також використовуємо такі інструменти :1.Підсумкове есе,2.Форма оцінювання публікації, презентації (продукту) 3.Таблиця «ЗХД»

Корисні ресурси

1.Комп’ютер

2.Мультимедійний проектор

3.Доступ до Інтернету

4.Програма для створення публікацій

5.Програма для електронної пошти

6.Програма для створення комп’ютерних презентацій

7.Програма для розробки веб-сторінок

8.Програма для роботи з Інтернетом

9.Програма для роботи з текстами

Інші документи

Список використаних джерел

Назва веб-сайта/книги/статті URL-адреса_сайта/видавництво Які ресурси (текст, малюнок, звук) для проекту можна знайти і використати МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Офіційний веб-сайт http://mon.gov.ua/ua/ Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) Географія в школі http://geoschool.ucoz.ua/ Шаблон презентації Geograf http://www.geograf.com.ua ПРП Німеччини: тектоніка, рельєф, геологічна будова, корисні копалини Большая коллекция рефератов http://www.0gn.ru Загальна характеристика Німеччини PALATINATE MAP http://mynetcim.com Карта РЕФЕРАТ твоя тема http://referatyi.ru Физическая карта Германии BestReferat http://www.bestreferat.ru Реферат: Німеччина у другій половині ХІХ ст. Вікіпедія http://uk.wikipedia.org Корисні копалини Німеччини Географическое положение Германии http://www.spikatour.ru карта