Портфоліо Мелешко Галини з теми: Великобританія

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мелешко Галина

Назва проекту

Великобританія

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія

Вік учнів, клас

10 клас 15-16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект ,який використовується на уроці виглядає у вигляді заочної подорожі. 10 клас. Тема уроку: «Особливості економіко – географічного положення країни. Населення. Господарство. Зовнішні економічні зв’язки.» Види діяльності учнів: індивідуальна робота, групова робота, робота з наочними матеріалами, робота з мультимедіа…Учнівські ролі: журналісти, політологи, екскурсоводи, вчені...

Питання проекту

Ключове питання

Великобританія - країна з великим економічним потенціалом?

Тематичні питання

1. Чи забезпечить природно – ресурсний потенціал зростання економіки країни? 2. Чи дійсно британські професійні кадри є високо кваліфіковані? 3. Чи сприяє зростанню економічного потенціалу країни електроніка?

Змістові питання

1.Якими природними ресурсами багата країна? 2.Які зміни відбуваються в структурі трудових ресурсів в ХХІ ст.? 3.Які витрати держави на підготовку професійних кадрів? 4.Які галузі Великої Британії є галузями міжнародної спеціалізації? 5.Електроніка – галузь новітніх технологій. Як вона сприяє розвитку економічного потенціалу країни?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Ознайомитися з ознаками Великобританії як країни з розвинутою економікою. Формувати уміння використовувати різні джерела географічної інформації та формувати інформаційно – комунікативну компетентність. Розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності учнів у процесі географічних спостережень, розв’язання проблемних завдань, самостійного набуття нових знань. Виховання толерантного ставлення до інших народів, поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів та країн світу.

Діяльність вчителя

Керівник проекту розробляє план роботи над проектом, визначає проблемне та ключові питання разом з учнями. Готує стартову презентацію. Поділяє учнів на групи. Проводить онлайн опитування з послідуючою діаграмою. Знайомить учнів з перевагою проекту над іншими формами вивчення матеріалу. Створює динамічну сторінку блогу. Знайомить учнів з буклетом. Розробляє критерії оцінювання учнівських робіт. Допомагає учням в роботі з інтернетом, створенні закладок, пам’ятки для роботи з ними. Перевіряє роботи учнів, організує обговорення результатів роботи, захист проекту. ==

Діяльність учнів

Ознайомлюються з планом роботи над проектом, презентаціями вчителя, буклетом. Об'єднуються в групи, ознайомлюються з пам',ятками, інструкціями, рекомендаціями. Впродовж роботи над проектом вивчають теоретичний матеріал з теми, знаходять статистичний матеріал, діаграми для характеристики розвитку промисловості Великобританії, відео матеріал для ілюстрації теоретичного матеріалу. Створюють презентації з головних ТНК Великобританії. Результати роботи відображають в блозі, який створюють разом з вчителем. Здійснюють самооцінку, взаємооцінку роботи учнів в групі, класі. Приймають участь в захисті проекту

Оцінювання

У роботі над реалізацією проекту «Великобританія» на початку проекту проводимо вхідне, попереднє оцінювання з метою з’ясування навчальних потреб учнів та спонукання їх до самовдосконалення у навчанні. Для цього використовуємо , такі методи: 1.Опитування 2.Обговорення Основних запитань 3.Перегляд презентації вчителя та її обговорення 4.Робота з таблицями «ЗХД» А також використовуємо такі інструменти: 1.Опитувальник/тест 2.Таблиця «ЗХД» (Знаю; Хочу дізнатися; Дізнався) 3.Записи/нотатки вчителя 4.Презентація Основних запитань На другому етапі здійснюємо поточне оцінювання з метою виявлення рівня засвоєння навчального матеріалу та з’ясування прогресу у навчанні, перевірки розуміння учнями завдань проекту та спонукання їх до саморозвитку та самоосвіти, а також розвитку критичного мислення. Для цього використовуємо такі методи: консультації ,самостійна робота з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання); та такі інструменти: 1.Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки 2.Форма для оцінювання продуктів проекту 3.Форми для надання зворотного зв’язку. На заключному етапі перевіряємо рівень здобутих ЗУН, вміння учнів презентувати свої знання,визначати сильні та слабкі сторони досягнень, намітити шляхи удосконалення власних результатів. З цією метою використовуємо такі методи: 1.Демонстрація (захист проекту), 2.Презентація 4.Опитування 5.Робота з таблицями «ЗХД». А також використовуємо такі інструменти: 1.Форма

Корисні ресурси

1.Комп’ютер

2.Доступ до Інтернету

3.Мультимедійний проектор

4.Програма для створення публікацій

5.Програма для створення комп’ютерних презентацій

6.Програма для роботи з Інтернетом

7.Програма для розробки веб-сторінок

8.Програма для роботи з текстами

Інші документи

Список використаних джерел

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Офіційний веб-сайт

Lingua ROOM.Визначні місця Великобританії

туристичний оператор Великобританія

Geograf http://www.geograf.com.ua Географічна характеристика Великої Британії Энциклопедия Кругосвет Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия www.krugosvet.ru Карта Великобританії ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Умний блог mindhobby.com Прапор Svali.ru, туристичний портал http://www.svali.ru Картинки Географія 10 клас Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Видавництво Київ, "Генеза". 2010 http://4book.org/uchebniki-ukraina Параграф «Великобританія»