Портфоліо Мороз Надії з теми "Непрохідні джунглі Африки"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мороз Надія Миколаївна

Назва проекту

Непрохідні джунглі Африки.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія,біологія,екологія.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років.

Стислий опис проекту

7 клас. Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси. Групи працюють за типовим планом характеристики природної зони (географи,кліматологи,гідрологи,ґрунтознавці,біологи і екологи).

Питання проекту

Ключове питання

Чи існує пряма залежність між кліматичними умовами та природними зонами?

Тематичні питання

  • Як впливає клімат на рослинність природних зон?
  • Чи відрізняється природа екваторіальних лісів в різні пори року?
  • В чому унікальність фауністичного світу джунглів?
  • Чому зменшення площ лісів є актуальною проблемою?

Змістові питання

Що таке природна зона? Які компоненти входять до її складу? Географам:Визначте розташування зони екваторіальних лісів на материку? Кліматологам:Які особливості клімату та як він впливає на рослинність зони? Гідрологам:Чим представлені внутрішні води лісів? Грунтознавцям:Який тип грунту характерний для гілії? Як він сформувався? Біологам:Охарактеризуйте особливості органічного світу зони? В чому його цікавість? Екологам: Чи впливає господарська діяльність людини на природу зони? Яких заходів треба вжити щодо вирішення цієї проблеми?Які види тварин охороняються на заповідних територіях материка?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

Сформувати в учнів поняття про особливості розміщення природної зони вологих екваторіальних лісів Африки;поглибити систему знань учнів про взаємозв’язки природних компонентів у складі природної зони;удосконалити природні уміння учнів працювати з картами атласу;підвести учнів до розуміння екологічних проблем Африки та необхідність природоохоронних заходів

Діяльність вчителя

Перед початком проекту вчитель розробляє план вивчення темиі знайомить учнів з буклетом "Ненрохідні джунглі Африки" та планом впровадження. На початку проекту у формі фронтальної бесіди виясняємо ,що діти знають про природні зони, їх розташування на планеті та чинники, що впливають на їх формування ,та заповнюємо таблицю ЗХД. Потім демонструємо вчительську презентацію «Джунглі Африки», де ознайомлюємо учнів з ключовими, тематичними та змістовними питаннями, пропонуємо до заповнення організаційну діаграму та заповнюємо таблицю ЗХД. Ознайомлюємо учнівські групи з алгоритмом роботи по створенню блогу та пропонуємо джерела інформації. Наприкінці проекту перевіряємо як учні засвоїли матеріал за формою опитування.В продовж всієї роботи здійснюється формуюче оцінювання роботи в проекті.

Діяльність учнів

Впродовж проекту учні добудовують організаційну діаграму, створюють учнівський блог, маючи контрольний список для його самооцінки. Заповнюється анкета критичного оцінювання веб-сайтів. Наприкінці проекту оцінюється робота учнівських груп над блогом, маючи за основу форму для його оцінювання. Оцінюється робота кожного учня в групі

Оцінювання

На початку проекту у формі фронтальної бесіди виясняємо ,що діти знають про природні зони, їх розташування на планеті та чинники, що впливають на їх формування ,та заповнюємо таблицю ЗХД. Потім демонструємо вчительську презентацію «Непрохідні джунглі Африки», де ознайомлюємо учнів з ключовими, тематичними та змістовними питаннями, пропонуємо до заповнення організаційну діаграму та заповнюємо таблицю ЗХД. Ознайомлюємо учнівські групи з алгоритмом роботи по створенню блогу та пропонуємо джерела інформації. Впродовж проекту учні добудовують організаційну діаграму, створюють учнівський блог, маючи контрольний список для його самооцінки. Заповнюється анкета критичного оцінювання веб-сайтів. Наприкінці проекту оцінюється робота учнівських груп над блогом, маючи за основу форму для його оцінювання. Оцінюється робота кожного учня в групі.

Корисні ресурси

Інтернет-ресурси,атласи,підручники

Інші документи