Портфоліо Рабешко Вадима з теми ''Розробка електронних пристроїв на основі відкритої програмної апаратної платформи Аrduino''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Рабешко Вадим Віталійович

Назва проекту

Розробка електронних пристроїв на основі відкритої програмної апаратної платформи Аrduino

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, Інформатика, Робототехніка, Трудове навчання, Креслення

Вік учнів, клас

14-16 років
9-11 клас

Стислий опис проекту

Актуальність цієї роботи полягає у тому, що хоч і технічний вік є віком космосу, електроніки та атому, все ж основою технічного прогресу були і залишаються машини, які відіграють важливу роль у створенні матеріально-технічної бази, підвищенні економічного і культурного рівня народу України. Мета роботи полягає у вивченні електронної складової робота, підбір та складання для нього драйвера двигунів, а також вивчення алгоритмів для програмного управління роботом засобами комп’ютерної техніки, що сприятиме конструюванню “чергового робота” у закладах освіти. Проект триває і до согоднішнього дня, шляхом постійного вдосконалення та надання машині нових функцій.

Питання проекту

Ключове питання

Як в школі втілити лозунг "труд людини - на плечі машині"?

Тематичні питання

1. Чи доцільний вибір платформи Arduino Due?
2. Які можливості має платформа Arduino Due?

Змістові питання

1. Як працює платформа Arduino Due?
2. Які різновиди платформ Arduino існують?
3. Як створити робота-охоронця на основі платформу Arduino Due?
4. Яка користь від машини-робота в школі?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План реалізації проекта

Навчальні цілі

залучення до фізичного моделювання та роботобудування учнів;
створення умов для розкриття технічної уяви молоді, обміну ідеями, "ноу-хау", порадами та інженерними знаннями;
розробка та конструювання робота-чергового(створення фізичної моделі)

Діяльність вчителя

Стартова презентація
Завдання для обдарованих дітей
Буклет про метод проектів
План робот над проектом

Діяльність учнів

Презентація учнівська
Публікація

Оцінювання

ЗХД-таблиця
Організаційна іаграма
Оцінка презентації

Оцінка публікації

Оцінка за проект
Стратегія 3-2-1
Відслідковування прогресу учнів
Рефлексія
На початку проекту вчитель пропонує учням переглянути Стартову презентація вчителя. Учні заповнюють першу частину анкети "Знаю-Цікавлюся-Хочу дізнатися", що дозволить визначити потреби учнів, їх початковий рівень знань, зацікавленість тими чи іншими підтемами проекту. Для представлення результатів діяльності учнів, їм необхідні певні навички та вміння роботи з ПК та Інтернет-ресурсами, знання фізики, схематехніки. Впродовж роботи над проектом учні можуть звернутись до вчителя за додатковою консультації, вчитель в свою чергу контролює, корегує та проводить оцінювання на кожному етапі. Для оцінювання роботи іншої групи доцільним буде проведення «стратегії 3-2-1». Оцінювання кінцевих результатів роботи в проекті проводиться за допомогою оцінювання презентації, публікації., проводиться заповнення другої частини ЗХД-таблиці. Перед захистом проекту проводимо обов’язково рефлексію.

Корисні ресурси

Корисні посилання та література

Інші документи