Портфоліо Рабешко Тетяни з теми ''Програмування робототехнічних засобів''

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Рабешко Тетяна Сергіївна

Назва проекту

Програмування робототехнічних засобів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, Робототехніка, Трудове навчання

Вік учнів, клас

14-16 років
9-11 клас

Стислий опис проекту

Актуальність даної теми пов’язана з популяризацією професії інженера-програміста. В даний час автоматизація досягла такого рівня, при якому технічні об'єкти виконують не тільки функції з обробки матеріальних предметів, а й починають виконувати обслуговування і планування. Людиноподібні роботи вже виконують функції секретарів та гідів. Робототехніка вже виділена в окрему галузь.Мета роботи полягає у вивчення алгоритмів для програмного управління роботом засобами комп’ютерної техніки, що сприятиме конструюванню “чергового робота” у закладах освіти.

Питання проекту

Ключове питання

Чи важко навчити робота?

Тематичні питання

1. За допомогою якої мови виконується програмування платформи Arduino Due?
2. За допомогою яких алгоритмів можливе управління роботом?

Змістові питання

1. Як запрограмувати платформу Arduino Due?
2. Які перспективи розвитку робототехніки в Україні?
3. Які функції повина мати машина-робот?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План реалізації проекта

Навчальні цілі

активне пропагування технічної творчості у сфері високих технологій; '
залучення молоді до занять робототехнікою;'
забезпечення обміну ідеями та досвідом;'
сприяти розвитку творчого мислення учнів;'
формування вміння опрацьовувати інформацію та подавати її у потрібному форматі; '
виховання вміння працювати в групі.'

Діяльність вчителя

Стартова презентація
Публікація про метод проектів
Як працювати над проектом

Діяльність учнів

Учнівська презентація
Учнівська публікація

Оцінювання

На початку реалізації проекту вчитель проводить вступну лекцію. Перегляд стартової презентації”, дозволяє учням сформувати уявлення про цілі та завдання проекту. Свої попередні знання демонструють, заповнюючи З-Х-Д - таблицю, в якій наводять лише відомості про те що вони Знають, та Хочуть знати. Для представлення результатів діяльності учнів, їм необхідні певні навички та вміння роботи з ПК та Інтернет-ресурсами, програмування, складання алгоритмів. Впродовж роботи над проектом учні можуть звернутись до вчителя за додатковою консультації, вчитель в свою чергу контролює, корегує та проводить оцінювання на кожному етапі. Для оцінювання роботи іншої групи доцільним буде проведення «стратегії 3-2-1». Наприкінці роботи над проектом вчитель разом з учнями проводить мозковий штурм для аналізу отриманих результатів, дозаповнюють ЗХД-таблицю, та аналізують рівень отриманих знань. Перед захистом проекту проводимо обов’язково рефлексію.
ЗХД-таблиця
Організаційна діаграма
Оцінка презентації

Оцінка публікації

Оцінка за проект
Стратегія 3-2-1
Відслідковування прогресу учасників
Рефлексія

Корисні ресурси

Корисні посилання та література

Інші документи