Портфоліо Сопін І.М. з теми "Авторське право в мережі Інтернет"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сопін Ігор Миколайович

Назва проекту

Авторське право в мережі Інтернет

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, медіакультура

Вік учнів, клас

6 - 11 клас

Стислий опис

Даний проект розрахований на учнів 6- 11 класів, його можна проводити під час вивчення теми "Основи Інтернету" в старших класах. Під час реалізації проекту учні дізнаються про закон Укрїни про авторське право, зможуть дослідити засоби захисту інформації в мережі Інтернет, навчаться проводити соціальне опитування.

Питання проекту

Ключове питання

Хто є автором у віртуальності?

Тематичні питання

 • Як дотримується авторство в мережі Інтернет?
 • Чи знаєте ви як діє закон про авторське право для Інтернету?
 • Ми крадії?

Змістові питання

 • Що таке Інтернет?
 • Що таке авторське право?
 • Який знак показує авторське право в мережі Інтернет?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Ознайомлення учнів з поняттям авторського права в мережі Інтернет; розвиток навчиок роботи в групах; розвиток пошукових навичок; формування вміння проводити соціальне опитування

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

 • Вибір теми відповідно програми та Державного стандарту.
 • сформулювати основні запитання проекту;
 • створити шаблон ЗХД таблиці, організаційної діаграми
 • розробити тест
 • розробити шаблон «стратегія 3-2-1»
 • розробити презентацію вчителя
 • підготувати шаблон плану впровадження проекту
 • запросити всіх фахівців
 • підготувати необхідне обладнання, ресурси та ін.
 • розробити критерії оцінювання проекту
 • розробити завдання згідно диференціації
 • створити буклет про метод проектів
 • підібрати необхідні друковані та Інтернет ресурси

Етап реалізації:

 • провести додатковий урок з безпечного використання Інтернету
 • продемонструвати презентацію вчителя
 • заповнити та обговорити ЗХД таблиці, організаційної діаграми
 • об’єднати учнів у групи, надати завдання
 • заповнити разом з учнями план впровадження проекту
 • обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту;
 • обговорити критерії оцінювання проекту
 • проводити додаткові консультації
 • організувати самостійну роботу учнів у проекті;
 • провести роботу з шаблоном «стратегія 3-2-1»

Етап перевірки

 • провести тест на перевірку отриманих знань
 • провести презентацію виконаної роботи та оцінити її;
 • провести рефлексію результатів.

Діяльність учнів

Підготовчий етап:

 • Обговорити з вчителем тематику проекту
 • Заповнити ЗХД-таблицю та орг.діаграму
 • Об’єднатись у групи, розподілити обов’язки у групі
 • Заповнити разом з вчителем план впровадження теми

Етап реалізації:

 • Збір та аналіз інформації
 • Проведення дослідження
 • Аналіз результатів дослідження
 • Оформлення результатів
 • Введення контрольного листа
 • Заповнення шаблону «Стратегія 3-2-1»

Підсумковий етап:

 • Провести самооцінку виконаної роботи.
 • Пройти тест на перевірку отриманих знань
 • Виступили на конференції з результатами проектної діяльності.

Оцінювання

На початку реалізації проекту вчитель проводить бесіду з учнями. Вчитель демонструє “Вчительську презентацію”, яка дозволяє учням сформувати уявлення про цілі та завдання проекту. Свої попередні знання демонструють, заповнюючи З-Х-Д - таблицю, в якій наводять лише відомості про те що вони Знають, та Хочуть знати. Для представлення результатів діяльності учнів, їм необхідні певні навички та вміння роботи з ПК та Інтернет-ресурсами. Впродовж роботи над проектом учні можуть звернутись до вчителя за додатковою консультації. для перевірки виконаних етапів, учні заповнюють контрольний лист. Для оцінювання роботи іншої групи доцільним буде проведення «стратегії 3-2-1». Наприкінці роботи над проектом вчитель разом з учнями проводить мозковий штурм для аналізу отриманих результатів, заповнюють ЗХД-таблицю, та аналізують рівень отриманих знань за допомогою опитувальника. Доцільним є проведення рефлексії.

Корисні ресурси

Інші документи