Портфоліо Сідоркіна Андрія Валерійовича за темою: "Віртуальна подорож Великобританією та Україною"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сідоркін Андрій Валерійович

Назва проекту

Віртуальна подорож Великобританією та Україною

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Англійська мова
 • Інформатика
 • Географія
 • Історія

Вік учнів, клас

11-12 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті за допомогою анкети. Вчитель пропонує учням ознайомитись зі змістом проекту за дпопомогою презентації. Учні обговорюють презентацію, результати анкетування, аналізують ключовий, тематичні питання проекту, пропонують свої ідеї. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у три групи. Робота координується вчителем. Учні проводять огляд літератури, інтернет-ресурсів для збору необхідної інформації та даних про Великобританію та Україну, столиці, українські та англійські народи. Учні підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні складають діаграми за результатами опитувань, створюють презентації, готують публікації з інформацією або створюють блог. Результати представляються в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

У гостях добре, а вдома краще? East or West, home is best?

Тематичні питання

1. Що ти знаєш про Великобританію та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка,державна мова, валюта)?
2. Що ти знаєш про народи Великобританії та України (населення, традиції, свята)?
3. Що ти знаєш про столиці Великобританії та України (символи, столиці, історія, визначні місця)?

Змістові питання

 • Опишіть географічне положення Великобританії/України. / Describe the geographical position of the UK / Ukraine.
 • Які державні символи цих країн ви знаєте? / What state symbols of these countries do you know?
 • Чи Ви знаєти розміри територій цих країн? / Do you know the size of the territories of these countries?
 • Кількість населення цих країн? / What are the population of these countries?
 • Якими мовами розмовляють в цих країнах? / What languages are spoken in these countries?
 • Які свята та традиціі цих країн ви знаєте? / What holidays and traditions of these countries do you know?
 • Які столиці мають ці країни? / What are the capitals of these countries?
 • Які визначні місця ви знаєте? / What landmarks do you know?
 • Які цікаві факти ви знаєте про столиці цих країн? / What interesting facts do you know about the capitals these countries?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Проект "Подорож Великобританією та Україною" спрямований на:

 • формування більш повних знань про власну країну та країну, мова якої вивчається;
 • володіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;
 • розвиток уміння працювати в групах;
 • вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про країни;
 • стимулювання в учнів інтересу до оволодіння англійською мовою;
 • виховання культури спілкування.

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми.
Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті за допомогою анкети. Роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.
Перше заняття: вчитель ставить перед учнями ключове запитання "Чи у гостях добре, а вдома краще? East or West, home is best?" Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:
1. Що ти знаєш про Англію та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка,державна мова, валюта)? 2. Що ти знаєш про народи Англію та України (населення, менталітет, традиції, свята)? 3. Що ти знаєш про столиці Англію та України (символи, столиці, історія, визначні місця)?
Для кожної групи розроблене власне завдання.
Група 1. "Географи". Що ти знаєш про Великобританію та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка, державна мова, валюта)?
Група 2. "Соціологи". Що ти знаєш про народи Великобританії та України (кількість, менталітет, традиції, свята)?
Група 3. "Знавці столиць". Що ти знаєш про столиці Великобританії та України (символи столиці, історія, визначні місця)?
Перед початком роботи вчитель:

 • обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;
 • пояснює як правильно оформити список використаних джерел;
 • навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті;
 • нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.
Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.


Діяльність учнів

Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.
Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати.
Діти виконують дослідження, дидактичні завдання, нотують отримані результати, роблять висновки.
Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки, працювати з Internet. Готують презентацію, блог або публікацію.
Продуктом стає мультимедійна презентація, блог або публікація.
Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам навчального закладу.

Оцінювання

Оцінювання здійснюється за графіком, які передбачає три етапи:
- оцінювання на початку проекту; - оцінюванні впродовж роботи над проектом;
Оцінювання наприкінці роботи над проектом.
Використовуються такі типи оцінювання:
- самооцінювання; - взаємооцінювання; - оцінювання вчителем.
Інстументарій оцінювання включає:
- анкетування; - мозкові атаки; - mind maps; - форми для само- та взаємооцінювання; - рольові ігри; - презентації.

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, травень 2015