Портфоліо Сіріньок Інни Миколаївни за темою: "Повторення в нашому житті"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сіріньок Інна Миколаївна

Назва проекту

Повторення в нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Інформатика
 • Мистецтво
 • Природознавство, біологія

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Це проект з інформатики для учнів 7-го класу за темою «Алгоритми з повторенням». Метою проекту є показати учням, що повторення певних дій в житті, природі, мультиплікації зустрічається доволі часто, що в багатьох випадках діяльність людини можна розбити на окремі етапи і представити у вигляді алгоритму з повторенням. Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті. Виконуючи цей проект, кожна група дітей спостерігає за діями людей в різних життєвих ситуаціях (в класах на уроках, на вулицях в місті, в домашніх умовах тощо), за явищами природи, за діями героїв мультфільмів, записує це за правилами написання алгоритмів. Тим самим цей проект дає змогу сформувати в учнів предметну мотивацію з інформатики, а саме з програмування.

Питання проекту

Ключове питання

Ми зациклилися, або як часто ми виконуємо повторення?

Тематичні питання

1. Що ви знаєте про алгоритми?
2. Які алгоритмічні структури існують?
3. В яких алгоритмічних структурах використовують умову?
4. Чи полегшують цикли роботу мультиплікаторам?

Змістові питання

 • Що таке алгоритм?
 • Що включає у себе поняття циклу?
 • Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення?
 • Як можна розрізняти повторення?
 • Що включає в себе поняття умова?
 • Які ситуації у повсякденному житті учнів можна описати за допомогою алгоритмічної структури повторення?
 • Чи завжди зазделигіть відома кількість повторень, які необхідно виконати?

План вивчення теми

Навчальні цілі

Проект "Повторення в нашому житті" спрямований на:

 • формування більш повних знань з теми "Алгоритми", вміння аналізувати алгоритмічні дії, зокрема з повторенням, що відбуваються у живій природі, суспільстві та мультиплікації;
 • розвиток алгоритмічного мислення як засобу планування, організації діяльності;
 • формувати вміння отримувати інформацію про алгоритми з повторенням з різних джерел, вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання ;
 • розвиток вміння планувати, організовувати індивідуальну і групову діяльність в інформаційному середовищі;
 • стимулювання в учнів інтересу до інформатики.

Діяльність вчителя

Для того, щоб з’ясувати рівень знань перед початком роботи в проекті, учитель пропонує зааповнити два докумети: ЗХД таблицю і організаційну діаграму. Вчитель демонструє презентацію, в якій описана життєва ситуація, що заставляє замислитися над тим, як краще виконувати будь-які дії, маючи чіткі інструкції чи ні. Також в презентації можна побачити результати опитування ЗХД. Роазом обговорюють та оцінюють ідеї учнів, які вони пропонують. Тільки після цього учитель пропонує учням проект. Для того, щоб учні чітко розуміли, яку роботу від них вимагають, вчитель демонструє свою презентацію. Також кожна група отримує завдання.
Учитель проводить оцінювання на основі спостережень за формою оцінювання дослідження та прегляд продуктів дяільності учнів. Щодня провяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Учні використовують Контрольний список для оцінювання продукту проекту, який допомагає їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Вчителем використовується Форма оцінювання для перевірки їх кінцевої роботи. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за вікі.

Діяльність учнів

Учні спостерігають за діями людей в різних життєвих ситуаціях, аналізують. Чиї дії більше нагадують алгоритм з повторенням? Проводять опитування: Як часто ми зустрічаємо інструкції в яких певні дії потрібно повторювати декілька разів? та опрацьовують його результати.
Учні об’єднуються в три групи. Кожна група отримує свої завдання, які вчитель оцінює на кожному етапі роботи в проекті.
І група "Мультиплікатори" переглядає мультфільм "Попелюшка" та ще один за вибором групи, визначає кількість "зациклювань" героїв; добирає відповідні ілюстрації; продумує дії мультиплікаторів, що допомагали їм у роботі на мультфільмами.
ІІ група "Реалісти" збирає інформацію про повторення в повсякденному житті; визначає, які фактори впливають на кількість повторень та намагається передбачити найбільшу кількість повторень в повсякденному житті.
ІІІ група "Натуралісти", використовуючи вивчене на уроках природознавства, біології та географії та Інтернет-джерела добирає приклади повторень, визначає їх кількість.
Всі дослідження та спостереження учні занотовують в Журналі досліджень. Перед проведенням досліджень в Інтернеті учні ознайомлюються із Законом про авторське право і проходять тест. Проводять в Інтернеті дослідження громадської думки (Як часто ми використовуємо в своїх діях повторення?), паралельно оцінюють інтренет-ресурси, щоб вірно та творчо використовувати дані для вирішення своєї проблеми. Для дослідження громадської думки учні ознайомлюються з правилами проведення опитувань в Інтернеті та працюють з сервісами електронного та миттєвого спілкування. Створюють форму для опитування.
Результати своєї роботи учні відтворюють в своїй презентації.

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищиз рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання використовуючи ЗХД таблицю. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань на початку вивчення теми організоване обговорення ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів, проводятся за розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Учні з самого початку роботи над проектом використовують Форму оцінювання в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та зідйснювати самооцінку свого просування у навчанні, щоб допомогти їм здійсндвати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та сама Форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевої роботи на вікі-сайті. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуваннм оцінки за вікі.
Використовуються такі типи оцінювання:
- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- оцінювання вчителем.
Інстументарій оцінювання включає:

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, травень 2015