Портфоліо навчального проекту: Спирти. Користь чи шкода?

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Єфіменко Ірина Михайлівна

Назва проекту

Спирти. Користь чи шкода?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, основи здоров'я, інформатика.

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії 9 клас Тема: Найважливіші органічні сполуки. Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування метанолу, етанолу, гліцерину. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.

Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про спирти, їх властивості, застосування та згубну дію на організм людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та Інтернет ресурсів з приводу даних питань, підтверджують зібрані дані власними дослідженнями і складають звіт у вигляді презентації та буклету.

Питання проекту

Ключове питання

 Користь чи  шкода? 

Тематичні питання

1. В чому унікальність спиртів, як органічних сполук?

2. Як хімія допомагає зрозуміти природу спиртів?

3. Чи являються спирти отруйними речовинами?

Змістові питання

1. Які сполуки називають спиртами?

2. Що таке функціональна група?

3. Чому спирти мають аномальну температуру кипіння?

4. Де застосовуються спирти?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Навчальні цілі:

1.Ознайомити з молекулярними, електронними, структурними формулами, хімічними та фізичними властивостями спиртів.

2. Дати поняття про функціональну гідроксильну групу .

3.Ознайомити з отруйністю спиртів та згубною дією алкоголю на організм людини.

4.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення хімії, вміння працювати в колективі, вміння користуватися додатковою літературою та аналізувати одержані знання. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

5. Формувати основи критичного мислення, використовуючи цифрові технології та комунікаційні мережі інтернет ресурсів.

6. Ознайомити дітей з основами авторського права т спонукати дітей до поваги авторського права.

Очікувані результати:

1.Діти розвивають навички самостійної та дослідницької роботи.

2. Вдосконалюють вміння використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації.

3.Вчаться правильно оформлювати список використаних джерел.

4.Розвивають навички презентування своєї роботи (презентація, буклет), аналізувати свою роботу та робити висновок вкінці проекту.

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми. Вчитель роздає дітям брошури, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовувати при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають ТБ при роботі зі спиртами. Перевіряє, чи знають учні , як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів занотовувати питання для спільної дискусії у рамках навчального проекту.

Перед початком роботи вчитель: - обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті ( надаємо необхідні форми); - нагадує дітям про безпечну поведінку в Інтернеті; - ознайомлює учнів з критерієм оцінювання проекту. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний лист реалізації проекту. Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Буклет про метод проектів

Презентація про основні ідеї вивчення теми

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють хід виконання роботи, записують в Журналі дослідження свої попередні ідеї та які ресурси будуть використовувати. Вчитель під час роботи груп прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот що до роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення інструкцій для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі та направляє роботу груп у правильному руслі.

Учні виконують дослідження. Проводять дослід, записують у журналах отримані результати, роблять висновки. Учитель контролює виконання практичних досліджень, якщо треба вносить корективи, перевіряє дотримання правил техніки безпеки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати данні, робити висновки. Готують презентацію.

Продуктом стає мультимедійна презентація та її захист. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання.

Учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД таблицю, в якій наводять свідомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання про спирти. Вчитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів, щоб з’ясувати попередні знання учнів. Впродовж виконання проекту учні постійно працюють над таблицею ЗХД та поступово заповнюють її. Це допомагає вчителю відслідковувати як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над проектом. Вони розробляють план роботи групи для того,щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконані завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, вчитель перевіряє їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюватимуть у групах над створенням презентації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями вони, використовують контрольний лист реалізації проекту для презентації, який допомагає їм створити таку презентацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовують форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за формою оцінювання.

Форми оцінювання

ЗХД таблиця

Організаційна діаграма

Техніка безпеки

On-line тести

Завдання з підвищеним рівнем складності

Завдання з полегшеним рівнем складності

Корисні ресурси

Список джерел

Інші документи