Портфоліо навчального проекту ""What kinds of communication modern world chooses?"»"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Тарханян Арміна Оганесівна

Назва проекту

What kinds of communication modern world chooses?"

Основні та другорядні предмети

англійська мова та інформатика

Вік учнів

13-15років

Класи

9-10класи

Стислий опис проекту

Данний прект реалізується у 9-10 класах в рамках вивчення теми "Спілкування". Учні працюють у групах по 2-3 чоловіка, проводять опитування серед своїх друзів та батьків.

Питання проекту

"The most important thing in communication is hearing what isn't said." Peter Drucker

Основне питання

«What kind of communication modern world chooses?»

Тематичні питання

1 What is the most basic form of communication?

2 How has communication changed through human history?

3 What kind of communication do you prefer?

Змістові питання

1 How is communication changing between people?

2 How have smart phones changed communication?

3 Use your imagination. How will people communicate in the future?

План вивчення теми (вставити файл)

план план виконання проекту

Навчальні цілі

Робота над проектом сприяє формуванню вмінь та навичок пошукової роботи, вміння працювати з декількома різного плану джерелами та має такі цілі: - розширення словникового запасу учнів з англійської мови; - удосконалення навичок усного і писемного мовлення з англійської мови; - активізація пізнавальної діяльності з навчальних предметів; - залучення школярів до самостійного пошуку інформації та формування навичок самостійної роботи над колективними презентаціями; - формування інтелектуальної, активної, розвиненої та творчої особистості; - розвиток комунікативних умінь та навичок (самоаналізу та критичного мислення) учнів..

Діяльність вчителя

На початку проекту
опитування

В ході проекту
вікторина kahoot

Наприкінці проекту

https://drive.google.com/drive/folders/0B9feu9rGv4FyTVZWdkgwU19UTTg?usp=sharing

https://1982armina.blogspot.com/ crossward Presentation

Діяльність учня

QR-code

На початку проекту

В ході проекту
want-know-dorebuses

Jigsaw
крвссворд

Interactive game interactive game

На прикінці проекту
Інтерактивний холст

Оцінювання

рефлексия оцінювання взаємооцінювання

Корисни ресурси

www.youtube.com/watch?v=06SZyzDBhVA

www.youtube.com/watch?v=-9q7lyqjKTg

http://www.studyvillage.com/resources/3252-Importance-Means-Communication.aspx

www.youtube.com/watch?v=-9q7lyqjKTg

Інші документи