Портфоліо навчального проекту "Божі заповіді - основа морального життя людини"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Усатенко Олена Валентинівна

Назва проекту

Moisey.jpg

Божі Заповіді - основа морального життя сучасної людини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основи християнської етики, етика, психологія

Вік учнів, клас

14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Проект для учнів 8 класів, впроваджений на уроках "Основи християнської етики". В роботі прийняли участь учні трьох восьмих класів (8-А,Б,Г) Запорізького колегіуму Елінт. Найкращі результати учнів - учасників проекту представлені в портфоліо. Працюючи в проекті, підлітки знайомилися з основами загальнолюдських та етичних цінностей. Через пошукову діяльність розкривали для себе важливість пошани до Бога та ближньго, яка грунтується на розумінні суті біблійних цінностей та їх запровадження у повсякденному житті сучасної людини.

Питання проекту

Ключове питання

"Навіщо сучасній людині дотримуватися старозавітних 10 заповідей?"

Тематичні питання

 • Чим небезпечне наслідування кумирам?
 • Коли відпочинок людині на благо?
 • Чому шанування батьків – це не тільки повага?
 • Навіщо людині бути відповідальною за життя?
 • Як не обікрасти себе?
 • Чим небезпечні лжесвідчення?

Змістові питання

 • Якими були ідоли наших прщурів?
 • Яким ідолам вклоняються сучасні люди?
 • Синдром поклоніння кумирам: стиль життя чи шкідлива залежність?
 • Який день і чому християни призначають для відпочинку?
 • Що дає нам відпочинок?
 • Як відпочивати, щоб це було тобі во благо?
 • Чому сталося перше вбивство?
 • Як не заподіяти шкоди собі та болю ближньому?
 • Що таке відповідальність за життя іншого?
 • Чим актуальний бібліний погляд на шанування батьків для сучасності?
 • Як в традиціях українського народа шанували батьків?
 • Що робити, коли стосунки з батьками стають проблемними?
 • Чому наклеп є гріхом?
 • Як не стати жертвою пліток?
 • Чим розплачується пліткар?

План вивчення теми

ПЛАН

Навчальні цілі

 • ознайомлення учнів із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;
 • формування свідомої та відповідальної особистості учня на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;
 • створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації;
 • налагодження комунікативної взаємодії між учнями на уроці, в позаурочний та позанавчальний час на основі християнських моральних цінностей;
 • активізація навчальних зусиль школяра через через виконання практичних завдань-проектів;
 • розвиток в учнів вміння використовувати знання з галузей літератури, психології, біології, історії, археології тощо для підтвердження біблійних істин;
 • підготовка учня до життя у сім’ї, громаді, а також у сучасному суспільстві, якому притаманне як посилення національної самоіндентифікації українців, так і розширення глобалізаційних процесів.

Діяльність вчителя

 • Підготовка до проведення проекту: створення основних документів до проекту, дидактичних матеріалів:

анкета для групи,

оцінювання презентації

 • створення вчителем

публікації,

презентації;

 • відстеження просування проекту учнями, надання консультацій групових та індивідуальних з метою допомогти лідерам груп,створення ситуації успіху для учнів, у яких є проблеми;
 • презентація продуктів роботи учнів у ході реалізації проектів;
 • рефлексія результатів проекту.

Діяльність учнів

 • Знайомство з метою та завданнями проекту. Об’єднання у групи, розподіл завдань.Постановка особистих цілей та cтворення графіку роботи в проекті.
 • Пошук джерел інформації. Проведення соцопитування. Створення учнівських робіт у вигляді публікацій, презентацій:

презентація "Не створи кумира"

презентація "Не вбивай"

презентація "Не свідкуй неправдиво"

презентація " День суботній"

 • Розробка творчих завдань в learningapps.org:

кросворд День суботній

дидактична гра Свята українського народу

 • Самооцінювання робіт, взаємооцінювання. Корекція власних робіт та робіт однокласників. Презентація перед однокласниками, підготовка до презентації продукту проекту перед гостями.
 • Презентація перед гостями.
 • Рефлексія роботи над проектом

Фасилітації учнів: Головатенко А Марченко Д Слінкіна С

Оцінювання

Журнал оцінювання

Блог викладача християнської етики

Корисні посилання

1. Тевлін Б. Методика реалізації міжпредметних зв‘язків // Сільська школа. – 2004. - № 36. – с.15 – 19.

2. Мовчун А. Міжпредметні зв‘язки курсу «Християнська етика в українській культурі» // Відкритий урок. – 2008. - № 9. – с. 51 – 56.

3. Кобзар Л. Інтегроване навчання як засіб оптимізації навчального процесу // Школа. – 2011. - № 11. – с. 76 – 81.

4. Ніколін М.М. Християнська етика.Підручник. 8 клас - Етика // видавництвo "Богдан".

5. Біблійна історія та християнська етика. 1 – 11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011

6. Библия Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1993. – 995 с.

7. Грива О. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах політкультурного середовища: Монографія / О. Грива. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 227 с. – Бібліогр.: С. 181-201.

8. Коцар С.В. Православна християнська етика: Навч. посіб / С.В. Коцар. – К.: МАУП, 2007. – 240 с. – Бібліогр.: С. 230–231.

9. Принципы христианской этики: [пер. с нем.] / Ганс Урс фон Бальтазар, Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер, Хайнц Шюрман. – М.: Библейс.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2007. – 83 с.

10. Рудольф Шнакенбург. Етичне послання Нового Завіту / Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 340 с.