Портфоліо навчального проекту "Біоелементи в організмі людини. Макро-і мікроелементи."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Крашановська Олена Вікторівна

Назва проекту

Біоелементи в організмі людини.Макро- і мікроелементи.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, природознавство.

Вік учнів, клас

13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії.8 клас. Курс за вибором « Хімічні елементи в організмі людини»(авт. Г.Дубковецька, Т.Марчук).

Проект спрямований на формування уявлень про біоелементи, що знаходяться ворганізмі людини, навчитися їх класифікувати їх.

Проект спрямований на встановлення зв’язку між хімією, біологією, екологією та природознавство,а також на вдосконалення учнями вмінь працювати з додатковими джерелами інформації, усвідомлювати і практично використовувати одержану інформацію.

Учасники проекту розподіляться на групи , які складаються із чотирьох учнів. Робота групи координується вчителем. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про біоелементи організму людини , класифікують на макро-, мікро- та ультрамікроелементи.

Учні аналізують вплив біоелементів на здоровя людини, експериментально доводять наявність елементів впродуктах харчування, воді, повітрі та інших речовинах.

Для підготовки звіту учні створюють презентацію(бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Без чого неможливе життя людини?

Тематичні питання

-В чому полягає роль хімічних елементів в організмі людини?

-Чи існує взаємозв’язок між вмістом хімічних елементів і здоровям людини?

-Яким чином хімічні елементи потрапляють в організм людини?

Змістові питання

-Як можна класифікувати біоелементи, які входять доскладу організму людини?

-Що таке макро- і мікроелементи?

-До складу яких продуктів харчування, води,повітря, побутової хімії входять хімічні елементи, які знаходяться в організмі людини?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми План вивчення теми

Навчальні цілі

- розвивати ключові компетентності: вміння спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в лабораторії,

на виробництві та у повсякденному житті;

- навчити порівнювати, виокремлювати суттєве, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, доказово і зв’язно викладати вивчений матеріал, самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

-формувати спеціальні компетентності: уміння поводитися з речовинами, виконувати хімічні досліди, тобто експериментально-практичні вміння, необхідні для праці за хімічними спеціальностями;

-забезпечувати політехнічну підготовку учнів, глибоко ознайомлювати їх з технологічним застосуванням законів хімії, науковими основами сучасного виробництва, провідними тенденціями його розвитку, питаннями хімізації суспільного господарства і побуту, змістом праці робітників хімічних і споріднених професій;

-висвітлювати творчу функцію хімічної науки, її роль у розв’язанні таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна та проблема створення нових матеріалів;

-ознайомити учнів з основами авторського права.

Діяльність вчителя

Буклет про метод проекту

Презентація вчителя Перед початком роботи вчитель пояснює учням особливості проектного навчання, оскільки цей метод буде використаний для вивчення теми, над якою будуть працювати учні. Вчитель знайомить учнів з авторськими правами на використання Інтернет ресурсів, переконується, що вони вміють шукати, зберігати та документувати інформацію. З учнями згадують правила поводження в кабінеті хімії при проведенні експерименту. Учням пропонують підготувати журнали досліджень, щоб до нього заносити свої спостереження, висновки і питання для дискусій у рамках навчального проекту.

Вчитель консультує, робить собі помітки,намічає шляхи подальшої роботи кожної групи учнів. На цьому етапі буде створюватись Інструкція для виконання експериментальної частини роботи,шаблони для презентацій, перевіряє тестові завдання, диферинційовані. Під час захисту проектів вчитель проводить рефлексію, контролює процес взаємооціновання, рекомендує де можна презентувати результати своїх досліджень.

Діяльність учнів

Презентація учнів Учні згадують правила поводження в кабінеті хімії при проведенні хімічного експерименту, ознайомлюються з метою роботи, актуальністю теми. Учні опрацьовують документи про авторське право,поглиблюють знання про роботу в Інтернеті, про методику роботи з документами. Учні створюють журнали досліджень, щоб в них заносити свої спостереження, висновки і питання для дискусій у рамках навчального проекту. Учні ознайомлюються ірозглядають основні питання вивчаємого приекту: ключові, тематичні та змістові. Обєднуються в малі групи, розподіляють свої завдвння, обговорюють їх, записують, шукають інформацію в літературних джерелах, в Інтернет ресурсах. Результати роботи учні оформлюють у вигляді презентацій, буклетів, узагальнюючих таблиць.Дають відповіді на тестові завдання, диференційовані; заповнюють З-Х-Д і організаційні схеми, взаємооцінюють роботи.

Оцінювання

Критерії оцінювання Організаційна діаграма з-х-д- таблица з-х-д таблиця 2 Інструкційна карта Завдання для обдарованих учнів Завдання для учнів тестові завдання

Корисні ресурси

Джерела інформації:

1.Кукушкін Ю.М. Хімічні елементи в організмі людини / / Соросівський освітній журнал, 1998, № 5.

2.Енциклопедія. Том 17. Хімія / Глав. редактор В.А. Володін. - М., 2002.

3.Хімічні елементи в організмі людини http://ua-referat.com/

4.Елементний склад живих організмів. Хімічна сталість організмів. http://school.xvatit.com/index.php?title= Список використаної літератури

Інші документи