Портфоліо навчального проекту "Вода звичайна й незвичайна"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Швець Наталія Дмитрівна

Назва проекту

 • Вода звичайна й незвичайна.

Основний та другорядні(дотичні) навчальні предмети

Хімія, екологія, біологія.

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас.

Стислий опис проекту

Даний проект «Вода звичайна й незвичайна» розрахований на учнів 9класу, і відповідає темі «Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.» Учні працюють в групах, використовують експериментальні дослідження. Всі свої дослідження покажуть у вигляді презентації.

Питання проекту

Ключове питання

 • Чи потрібно берегти те, чого і так багато?

Тематичні питання

 • Чи має вода унікальні властивості?
 • Можливо вважати воду еліксиром життя?
 • Чи забруднені джерела води вашої місцевості?

Змістові питання

 • Які фізичні і хімічні властивості води ви знаєте?
 • Як впливає вода на ріст та розвиток рослин?
 • Який стан забруднення джерел води вашої місцевості?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Учні пояснюють суть процесів розчинення, вплив різних чинників на розчинення, утворення водневого зв’язку; обгрунтовують значення розчинів у природі та житті людини. Оформлюють, аналізують, синтезують інформацію для вирішення проблем та відповідей на запитання. Приймають відповідальність за результати спільної роботи. Відпрацьовують вміння швидко та ефективно шукати інформацію,критично та компетентно оцінювати її.

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям завдання, які пояснюють особливості методу проектів. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи потрібно берегти те, чого і так багато? Проводить з учнями мозковий штурм, показує вступну презентацію. Для кожної групи розроблене власне завдання. Хіміки. Вивчити та експериментально підтвердити фізичні і хімічні властивості води. Біологи. Дослідити вплив води на ріст та розвиток рослин. Екологи. Виявити стан забруднення джерел води. Перед початком роботи вчитель: - обов’язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель родає учням форму оцінювання, щоб доломогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Вчитель під час роботи груп, прислуховується до обговорень учнів, намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом данного етапу роботи стане розроблення інструкції для виконання дослідженя. Запрошений фахівець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання.

Діяльність учнів

Учні мають ознайомитися і розглянути основні етапи унікальності води. Для кожної групи розроблене власне завдання. Хіміки. Вивчити та експериментально підтвердити фізичні і хімічні властивості води. Біологи. Дослідити вплив води на ріст та розвиток рослин. Екологи. Виявити стан забруднення джерел води. Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Вони збираються в малих группах, обговорюють своє завдання, записують свої ідеї в журналі досліджень. Продуктом данного етапу роботи стане розроблення інструкції для виконання дослідженя. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведеня досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, буклет. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують на уроці.

Оцінювання

. Для роботи над проектом учні заповнюють «ЗХД» таблицю в якій показують свої попередні знання та проводять початку мозкову атаку.Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень. Йде перегляд презентації вчителя. Перед початком роботи над міні проектом зі створення презентації розробляють план роботи групи, щоб спрямувати своє навчання та дослідження.Впродовж роботи учні використовують Форму оцінювання. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису. Учні використовують контрольний список, щоб поділитися своїми здобутками та знаннями, також використовують взаємооцінювання. Кінцевий продукт оцінюється за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

 • Друковані матеріали
1. Ф. А. Деркач «Хімія» Л. 1968
2. Фигуровский Н.А. История химии. - Просвещение, 1979. -310с.
3. Гроссе Е. Хімія для допитливих – Л.: Хімія ,2005.- 167с.
4. Енциклопедія для дітей Хімія – М.: Аванта +, 2001.- 345с.
5. Петрянов І. В. Сама надзвичайна речовина в світі М.: Педагогіка, 1997.-84с.
 • Інтернет-ресурси
1. http://cd.greenpack.in.ua/vlastyvosti-vody/Вода
2. htt://physchem.narod.ru/Source/History/links.html
3. Все про воду.-http://revistaqua.org/
4. Роль води в повсякденному житті.- http://revistaqua.org/

Інші документи