Портфоліо навчального проекту "Дивовижний кисень"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Биваліна Ліна Євгенівна

Назва проекту

Дивовижний кисень

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія.

Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: природознавство,біологія, основи здоров’я

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект здійснюють учні 7класу згідно програми з хімії (Тема 2. Прості речовини метали і неметали.)

Учні працюють в групах, використовують експериментальні дослідження, ведуть пошукову роботу.

Продуктом діяльності учнів є презентація, створення блогу

Питання проекту

Ключове питання

Вездесущий, всемогущий и невидимый... Кто он?

Тематичні питання

Як зібрати кисень?

Як прискорити природні процеси?

Що таке горіння з хімічної точки зору?

Що крім дихання?

Змістові питання

Оксиген – кисень, в чому різниця?

Які фізичні властивості характерні для кисню?

Які існують способи отримання кисню?

Які властивості кисню враховують при його одержанні лабораторним способом?

Як довести наявність кисню?

Що таке реакція розкладу?

Які речовини використовують для отримання кисню?

Що таке каталізатори?

Що таке оксиди?

Які хімічні властивості має кисень?

Що таке реакція сполучення?

Що таке процеси горіння та окиснення?

Які умови виникнення та припинення горіння?

Як використовують кисень?

В чому полягає біологічна роль кисню?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Поглибити знання учнів про просту речовину кисень, його фізичні та хімічні властивості. Сформувати уявлення про реакцію розкладу та каталізатори на прикладі одержання кисню в лабораторії. Продовжити формувати навички роботи з хімічними речовинами і лабораторним обладнанням. Навчити збирати газ витисненням повітря і води. Закріпити знання правил техніки безпеки під час виконання роботи. Виконання проектної діяльності також спрямоване на розвиток уміння працювати в групах, вести пошукову роботу, користуватися різноманітними джерелами інформації, робити власні висновки. Також під час виконання проекту учні оцінюють самостійно свої знання та результати діяльності інших учнів. Робота над оформленням проекту потребує використання та удосконалення навичок роботи з комп’ютером та ресурсами Інтернет. Створення проекту робить навчання більш цікавим та єфективним.

Діяльність вчителя

До початку проекту вчитель розробляє план впровадження,анкету чи опитувач, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів.

Перше заняття

Вчитель показує вступну презентацію та ставить перед учнями Ключове запитання. Це спонукає учнів до обговорення та пропонування ідей що до відповідей на запитання. Учні працюють з ЗДХ – таблицями та організаційними діаграмами. Далі, під час обговорення запитань необхідно сформувати групи, враховуючи зацікавленість учнів тим, чи іншим аспектом майбутнього проекту.


Перед початком роботи вчитель:

- обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;

- пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);

- навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);

- нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті

- знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклетів,блогів тощо)

Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ (на кожному уроці).

Наступні заняття

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження,опрацьовують отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або блог.

Підсумкове заняття

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або блог. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.

  • Інструкції.

Алгоритм пошуку інформації в Інтернет

Алгоритм зберігання документу

Рекомендації по створенню презентації


Діяльність учнів

На першому уроці вивчення теми учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. В процесі роботи учні отримують диференційні завдання. На останньому занятті проводиться перевірка отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.


Оцінювання

Корисні ресурси

  • Друковані матеріали

Лашевская А.А. Химия: 7кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – К.: Генеза, 2007.-200с.

Редкол.:Кнунянц И. Л. (гл. ред.) Химическая энциклопедия: в 5 т. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 387.

  • Інтернет ресурси

http://simplescience.ru/

http://www.alhimikov.net/index.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F1%EB%EE%F0%EE%E4

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1990.html

Інші документи