Портфоліо навчального проекту "Знайома незнайомка."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

  • Раскіна Л.М.

Назва проекту

  • Знайома незнайомка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

  • Хімія

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років.

Стислий опис проекту

Учні вивчать будову оцтової кислоти, історію її відкриття, фізичні властивості. Учні будуть досліджувати хімічні властивості кислоти, спільні з неорганічними кислотами та її специфічні властивості. Познайомляться з використанням цієї сполуки в народному господарстві та побуті.

Питання проекту

Ключове питання

Чи можливе життя без неї?

Тематичні питання

1.Які спільні властивості оцтової кислоти та неорганічних кислот?

2.Які специфічні властивості оцтової кислоти?

3. Як використовують оцтову кислоту в повсякденному житті?

Змістові питання

1.Хто відкрив оцтову кислоту?

2. Що таке функціональна група?

3.Яку структурну та електронну будову має оцтова кислота?

4. Які основні галузі застосування оцтової кислоти?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Стимулювати інтерес учнів до вивчення хімії, самостійно здобувати нові знання з різних джерел інформації, закріпити вміння учнів працювати в групах

Діяльність вчителя

Діяльність вчителя: формулює цілі та питання по даній темі; готує буклет про метод проектів; розробляє документи: ЗХД-таблицю, організаційну діаграму; готовить презентацію про свій проект; проводить вступну лекцію по правилам роботи з ЗХД-таблицею та діаграмою; вчитель демонструє учням свою презентацію, обговорює з ними її тему, цілі, основні питання; формує групи учнів і розподіляє в них обов’язки; обговорює з учнями правила безпечної роботи в інтернеті; повторює правила техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами; розробляє план впровадження данної теми та відповідні інструкції.

Діяльність учнів

Діяльність учнів: заповнюють ЗХД-таблицю та організаційну діаграму; переглядають презентацію вчителя, знайомляться з темою та задачами майбутнього проекту; збирають теоретичний матеріал (літературу та інтернет-ресурси) та обробляють його; проводять експериментальну частину проекту та аналізують його результати; оформлюють результати своєї діяльності у вигляді презентації; демонструють свої результати на відкритому уроці; проводять рефлексію своєї діяльності.

Оцінювання

При виконанні проекту використовуються різноманітні методи: робота з таблицями «ЗХД», організаційною діаграмою, диференціацію знань учнів, рефлексію. Інструментарій оцінювання: текстові документи таблиці «ЗХД», організаційної діаграми, диференціації знань учнів, документи фасилітації. В кінці проекту використовується метод само оцінювання та взаємооцінювання. Оцінювання вчителем здійснювати впродовж проекту та в кінці його.

Корисні ресурси

  • Печатные источники

1. Буринская Н. Н., Величко Л. П. Химия: 9:учебник для общеобразовательных учебных заведений.- К.; Ирпень: Перун, 2009, - 232 с. 2. Ярошенко О.В. Химия: 9: учебник для общеобразовательных учебных заведений. – К.; Станица- Киев, 2009,- 202с.

Интернет-ресурс

http://groh.ru/gro/chem/chem5.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/big_index.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/links.html

Інші документи