Портфоліо навчального проекту "Кисень навколо нас"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Попова Наталія Андріївна

Назва проекту

Кисень навколо нас.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія.Інші навчальні предмети, яких стосується вивчення цієї теми: природознавство,біологія, основи здоров’я

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13років

Стислий опис проекту

Проект здійснюють учні 7класу згідно програми з хімії Тема 2. Прості речовини метали і неметали. Учні працюють в групах, використовують експериментальні дослідження, ведуть пошукову роботу. Продуктом діяльності учнів є презентація.

Питання проекту

Ключове питання

Відомий незнайомець?

Тематичні питання

Що таке горіння з хімічної точки зору?

Окиснення та горіння. Що спільного та відмінного?

Окиснення-це гарно чи погано?

Змістові питання

Як довести наявність кисню?

Які речовини використовують для отримання кисню?

Що таке каталізатори?

Що таке оксиди?

Які хімічні властивості має кисень?

Що таке реакція сполучення?

Що таке процеси горіння та окиснення?

Які умови виникнення та припинення горіння?

Як використовують кисень?

В чому полягає біологічна роль кисню?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Поглибити знання учнів про просту речовину кисень, його фізичні та хімічні властивості. Сформувати уявлення про реакцію розкладу та каталізатори на прикладі одержання кисню в лабораторії. Продовжити формувати навички роботи з хімічними речовинами і лабораторним обладнанням. Навчити збирати газ витисненням повітря і води. Знати правила техніки безпеки під час виконання роботи.

Діяльність вчителя

До початку проекту вчитель розробляє план впровадження, розробляє документи для фасилітатора, інструкції та рекомендації. Розробляє буклет про метод проектів.

Перше заняття. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення запитань та сформувати групи. Учні працюють з ЗДХ – таблицями та організаційними діаграмами Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті - знайомить з критеріями оцінювання майбутніх продуктів проекту (презентацій, буклетів,блогів тощо) Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для роботи над експериментами вчитель розробляє чіткі інструкції та проводить інструктаж з виконання правил ТБ (на кожному уроці)

Друге заняття. Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або блог.

Трете заняття. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або блог. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.


Діяльність учнів

Обговорення запитань та формування групи. Учні працюють з ЗДХ – таблицями та організаційними діаграмами Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або блог.

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або блог. Відбувається захист проекту та рефлексія діяльності учнів.

Оцінювання

На першому уроці учні переглядають учительську презентацію,заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Також вчитель в процесі роботи учнів використовує диференційні завдання. На останньому занятті проводиться анкетування на перевірку отриманих знань. Після захисту проекту проходить саморефлексія учнів та вчителя.

Корисні ресурси

Лашевская А.А. Химия: 7кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – К.: Генеза, 2007.-200с.

Редкол.:Кнунянц И. Л. (гл. ред.) Химическая энциклопедия: в 5 т. — Москва: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 387.

Іінструкції.

http://simplescience.ru/

http://www.alhimikov.net/index.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%F1%EB%EE%F0%EE%E4

Інші документи