Портфоліо навчального проекту "Кристали-творіння ангелів чи духів підземелля?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ганошенко Сергій Анатолійович, вчитель хімії Запорізького ліцею № 105, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України

Назва проекту

Кристали-творіння ангелів чи духів підземелля?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

8 клас, тема: Солі (середні), їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення. Проект спрямований на формування уявлення про солі, їх склад, класифікацію, властивості, знаходження у природі та застосування. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості і значення солей, з’ясовують практичні напрямки застосування хімічних знань. Учні розподіляються на групи для роботи в майстерні Гаррі Поттера за допомогою сортувального капелюха (всього 4 відповідних факультети Хогвартсу – Слізерин, Гріффіндор, Райвенклов, Гафелпаф). Продуктом діяльності учнів буде дослідження властивостей солей у класі та проведення домашнього хімічного експерименту з вирощування кристалів солей, результати проведених досліджень будуть презентовані групами учнів у вигляді комп’ютерних презентацій на громадському огляді знань за участю батьків. Учні під час виконання дослідження проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет, блог або веб-сайт) для показу в навчальному закладі під час підсумкового уроку.

Питання проекту

Ключове питання

Чи існують чари навколо нас?

Тематичні питання

 • Чому солі такі різні?
 • Як залежать властивості солей від їх складу?
 • Як експериментальним шляхом дослідити процес формування кристалів солей?

Змістові питання

 • Які речовини належать до солей?
 • Як класифікують солі?
 • Які основні фізичні властивості солей?
 • Які основні хімічні властивості солей?
 • Як пов’язані властивості солей з їх застосуванням?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

 • Навчитися визначати склад та класифікувати солі;
 • Ознайомитися з поширенням солей у природі;
 • Ознайомитися з фізичними властивостями солей;
 • Ознайомитися з хімічними властивостями солей;
 • Дізнатися про поширення солей у природі та їх застосування;
 • Продовжити формування практичних навиків поводження з речовинами та вміння складати план експерименту, здійснення аналізу своєї діяльності.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.
 • Опановувати основи авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми. Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи існують чари навколо нас? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Чому солі такі різні? Як залежать властивості солей від їх складу? Як експериментальним шляхом дослідити процес формування кристалів солей? Учні мають ознайомитися і розглянути основні властивості солей. Для кожної групи розроблене власне завдання, що наведені вище. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом України про авторські та суміжні права; пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання та таблицю накопичення балів, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет, блог або веб-сайт. Продуктом діяльності учнів стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень, блог або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення основних класів неорганічних сполук. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Корисні ресурси

Друковані видання:

 • Попель П.П., Хімія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт.навч. закл./ П.П. Попель, Л.С. Крикля– К: ВЦ “Академія”2008.-232 с.

Інтернет-видання:

Інші документи