Портфоліо навчального проекту "Мило. Що робить наше життя кольоровим?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Караваєнко Катерина Борисівна

Назва проекту

"Мило. Що робить наше життя кольоровим?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія- основний предмет. Біологія, фізика- другорядні.

Вік учнів, клас

16-17 років. 11-й клас

Стислий опис проекту

Вивчити мила, як оксигеновмісні сполуги; навчитись давати їм назви за сучасною номенклатурою;, формувати уміння писати рівняння реакцій, що характеризують їх властивості; формувати дослідницькі навички, уміння планувати, проводити дослідження з дотриманням правил ТБ та робити висновки. Формувати в учнів інформаційну, комунікативну та соціальну компетентності.

Питання проекту

Ключове питання

Що робить наше життя кольоровим?

Тематичні питання

1.Чи можливо уявити життя сучасної людини без мила?

2.Як можна добути мило в лабораторії?

Змістові питання

1.Тверде та рідке мило – яке воно?

2.Як мило миє?

3.Яке значення має мило та СМЗ? Як вони впливають на довкілля?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Стимулювати інтерес учнів до вивчення хімії, самостійно здобувати нові знання з різних джерел інформації, закріпити вміння учнів працювати в групах

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів; пересвідчується, що учні знають правила техніки безпеки при роботі з органічними речовинами (леткими, горючими), які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання.

Діяльність учнів

Учні проводять попередню аналітичну роботу - пошук та вивчення додаткового матеріалу теми з використанням довідників, періодики, Інтернету з підготовкою повідомлень ( у вигляді комп’ютерних міні-презентацій, публікації – бюлетеню, створення статті на Запо-Вікі) за напрямками роботи творчих (змінних) груп: “Хіміки”, “Біологи”, “Енциклопедисти-дослідники”. Створення на основі дібраного матеріалу єдиної презентації роботи класу, в якій кожна група виконує роботу по оформленню 3-5 слайдів з обраної підтеми, що розкриває тематичне питання. Демонстрація результатів досліду добування мила( фото презентація), демонстрація мийної дії мила та СМЗ на уроці, проводять обговорення впливу СМЗ на довкілля. Учні мають визначати свій рівень поінформованості за таблицею ЗХД, по закінченню роботи оцінити результати власної діяльності, провести взаємооцінювання. Провести підсумкову конференцію за результатами міні-проектів творчих груп, випустити інформаційний бюлетень з рекламою теми « Мило. Що робить наше життя кольоровим?».

Учні збираються в малих (змінних) групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет - ресурсах). Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Оцінювання

При виконанні проекту використовуються різноманітні методи: робота з таблицями «ЗХД», організаційною діаграмою, диференціацію знань учнів, рефлексію. Інструментарій оцінювання: текстові документи таблиці «ЗХД», організаційної діаграми, диференціації знань учнів, документи фасилітації. В кінці проекту використовується метод само оцінювання та взаємооцінювання. Оцінювання вчителем здійснювати впродовж проекту та в кінці його.

Корисні ресурси

l. Величко Л.П. Хімія 11 клас (академічний рівень) Підручник. Вид-

во “Освіта”, 2011 – 222с.

2. Попель П. П., Крикля Л. С.. Хімія 11 клас. Академічний рівень.

Підручник Вид-во: Академія. 2011, - 352 с.

3. Дехтяренко С.Г., Хандожко І.М. Тематичне оцінювання з хімії 11 клас:

Посібник для вчителів хімії._ Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС Лтд», 2003.- 124 с.

4. Новошинский И.И., Новошинская Н.С., Органическая химия. Учебник

для 11 класса. Из-во «Русское слово», 2009

5. Фельдман Ф.Г. Химия 11 класс. Электронное приложение. Из-

во «Просвещение», 2009

http://zno-sumy.at.ua/index/esteri_zhiri/0-36

Інші документи