Портфоліо навчального проекту "Мудрість крізь віки"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Яценко Ольга Олександрівна

Назва проекту

470b17bf4ce49831.jpg "Мудрість крізь віки"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України

Вік учнів, клас

7клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект для учнів 7-го класу передбачає ознайомлення учнів з провідною фігурою в історії Київської Русі – князем Ярославом Мудрим. Під час роботи над проектом учні знаходять інформацію з різних джерел, вчаться критично її осмислювати, проводити аналіз, робити висновки, презентувати свою роботу. Результати роботи представляють у вигляді групової презентації, віки-статті та блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Чи може людина жити не тільки в своєму часі?

Тематичні питання

1.Чому називали князя Ярослава Володимировича мудрим і за що?

2.Чи досягла Давньоруська держава розквіту в період правління Ярослава Мудрого?

3.Що зробив князь Ярослав Володимирович для розквіту церковного та культурно-освітнього життя в часи правління?

Змістові питання

1.Що таке міжусобна боротьба? 2.Якими були відносини з іншими державами? 3.За що князя Ярослава прозвали Мудрим? 4.Яку роль у міжнародних відносинах зіграла шлюбна діпломатия? 5.Яке значення має ЯрославМудрий в розбудові Київа?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Учні мають ознайомитися: з роками правління князів, роком запровадження християнства як державної релігії, основними групами населення Київської Русі; територією Київської Русі за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого; Київом часів Ярослава Мудрого, писемними та візуальними джерелами.

Учні мають навчитися: працювати в команді; здійснювати пошук інформації в Інтернеті та критично її оцінювати; створювати учнівську презентацію, блог; презентувати свої наробки.

Діяльність вчителя

До початку проекту

1.Переглядає теоретичні матеріали, які стосуються методу проектів.

2.Готує буклет про метод проектів,

Буклет Яценко.jpg Буклет Яценко2.jpg

дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію.

3.Розміщує на сайті школи та на інформаційному стенді інформацію про початок роботи над проектом.

На початку проекту

1.Демонструє учням учительську презентацію.

2.Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Створює електронний журнал проекту.

В ході проекту

1.Консультує учнів під час роботи над проектом.

2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на інформаційному стенді у школі.

4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

Наприкінці проекту

1.Проводить презентацію проекта для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

2.Підводить підсумки проекта, допомогає учням провести рефлексію (що вийшло, що ні та чому?).

Діяльність учнів

До початку проекту

1.Знайомляться з буклетом про метод проектів.

2.Відповідають на запитання анкети.

На початку проекту

1.Знайомляться з учительською презентацією.

2.Об'єднуються у три групи: «Історики», «Мистецтвознавці», «Соціологи» та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

3.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1. Виконують дидактичні завдання.

2. Консультуються у вчителя або у порадників.

3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

5.Виконують творчі завдання:

а) створюють колаж «Ярослав Мудрий»;

б) створюють схему в SmartArt «Ярослав Мудрий і культура Київської Русі»;

в) проводять соціологічне опитування за своїм запитання «Чому князя Ярослава Володимировича називали Мудрим?»;

г) розробляють кросворди, створюють відеоролики (за бажанням).

6.Готуються до публічної презентації своїх робіт.

7.Запрошують на презентацію гостей.

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи.

2.Підводять підсумки проекту, рефлексують (що вийшло, що ні та чому?).

Оцінювання

Графік оцінювання включає три етапи:

Вхідне, попереднє оцінювання

Мета 1: визначення навчальних потреб учнів. Форми: вхідна анкета, таблиця «З-Х-Я-Д»анкету для попереднього опитування

Поточне оцінювання

Мета 2: спонукання учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці. Форми: планування роботи та графік роботи у проекті, форми з критеріями оцінювання учнівських робіт (презентації, блогу, вікі-статті), контрольні списки (що має бути в учнівських роботах), інструкції, форми оцінювання сформованості навичок 21 ст. (вміння слухати, працювати у команді, презентувати свою роботу), форми для взаємооцінювання.

Мета 3: відслідковування прогресу в навчанні учнів. Форми: дидактичнe завдання 1, дидактичнe завдання 2,анкети, опитувальники, тести, консультації за індивідуальними графіками роботи учнів та групп, блог для спілкування.

Мета 4: перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання. Форми: тести щодо визначення індивідуальних особливостей (множинний інтелект, тип темпераменту, домінування правої або лівої півкулі мозку, ведучий тип сприйняття, особливості навчання в залежності від статі), формa оцінювання рівня розвитку навичок ділового спілкування.

Підсумкове оцінювання

Мета 5: перевірка рівня здобутих учнями знань та отриманих навичок. Форми: форми оцінювання учнівських робіт (презентації, блогу, вікі-статті), форми оцінювання сформованості навичок 21 ст. (вміння слухати, працювати у команді, презентувати свою роботу), форма оцінювання спільної діяльності, форма оцінювання презентації групової роботи) та форми відгуку від однокласників, бланки для рефлексії роботи у проекті.

Корисні ресурси

Інші документи