Портфоліо навчального проекту "ОДИН В ПОЛІ ВОЯКА?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Бабій Тетяна Вікторівна

Назва проекту

"ОДИН В ПОЛІ ВОЯКА?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

_Музичне мистецтво

_Психологія

_Історія

-Художня Культура

Вік учнів, клас

13-14, 8-клас.

Стислий опис проекту

Даний навчальний проект має назву "ОДИН В ПОЛІ ВОЯКА". На прикладі композиторі «всіх віків », показати приклад учня як ВОНИ шли до свого успіху(нелегким шляхом). Навчити учнів аналізувати свої вчинки, працювати над досягненням своеї мети. У ньому приймають участь учні 8 класу, які об’єднуються в 4 дослідницькі групи та працюють над темами.Під час роботи учні мають дослідити, розвиток кожного з композиторів. Формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості. Формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва,розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.Розкриття широкої палітри зв’язків музики з людиною через споріднені за характером образи. Порівняння музичних та літературних творів, та музично-сценічних .Участь у проекті та використання інформаційних технологій в процесі роботи допоможе підвищити якість навчання та сформувати навички створення блогу.

Питання проекту

Як нам на прикладі композиторів, їти до свого успіху?

Цілься в десятку

Яка мета була у кожного з цих великих людей?

Що композитори зробили для того щоб досягнути своєї мети ?

Кораблекрушіння в хаті

Розібратися як жилося Композиторам з їхніми родичами, хто їх підтримував, допомагав, а хто навпаки заважав і говорив що це їм не потрібно?

Як композитори боролися з негативним впливом родичів?

Кому із своїх близьких вони були вдячні?

Пісок в кедах

Як впливала на композиторів критика їх однодумців?

Як сприймали їх твори еліта суспільства?

Які враження були у звичайного люда після прослуховування цих творів?

Ділися здобиччю

Які здобутки були воконані за життя композиторів?

Скільки і які твори були визнані найяскравішими?

Завдяки яким творам, композиторів знають у всьому світі?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

_Формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного досвіду.

_Розвиток універсальних якостей творчої особистості (загальнокультурна компетенція).

_Потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

_Формувати уявлення про дослідницьку групову діяльність, розуміння своєї дослідної роботи, розвивати почуття відповідальності за якість створеного творчого проекту і розуміння його корисності в груповій проектній роботі, вміння працювати в малих групах, виконувати певні ролі в групі на основі взаємодії і толерантності.

_Формувати навички планування власної діяльності, вміння формулювання висновків, визначати власні навчальні потреби, навички презентувати свою роботи та захищати цінні ідеї проекту.

_Формувати вміння здійснювати самостійний пошук потрібної інформації та творчого критично оцінювання її, використовувати інформаційні технології як інструменту для проведення дослідження.

_Формувати вміння здійснювати самооцінювання своєї роботи за обраними критеріями, здійснювати оцінювання роботи в групі; формування вміння створювати презентацію, публікацію, блог та підбирати відповідний дизайн до нього, редагувати та підбирати відповідну структуру до тематичного блогу.

Діяльність вчителя

На початку проекту:

 • вчитель визначає методом мозкового штурму існуючі проблеми в сфері музичного мистецтва та обирається і формулюється тема проекту;
 • учитель разом із учнями проводить перше з метою визначення навчальних інтерес і потреб і рівня знань з обраної теми за допомогою тестування на комп’ютері;

Під час проведення проектного дослідження

 • учитель разом із учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи та подає список джерел;
 • проводять анкетування з метою визначення само оцінювання власної діяльності учнів та оцінювання роботи інших членів проектної групи та здійснення контролю за дотриманням вимог щодо організації діяльності блогу проекту.

В кінці роботи на завершальному етапі проекту:

 • учитель роздає шаблон для виконання звіту та подає корисні поради для його заповнення;
 • учитель консультує учнів за допомогою он-лайн консультацій для оформлення загального звіту;
 • учитель разом із учнями проводять захист головних ідей проекту та розміщують результати проекту в блозі.

Діяльність учнів

На початку проекту:

 • учні переглядають презентацію вчителя, знайомляться з публікацією вчителя щодо особливостей проектної діяльності ознайомлюються із основними запитаннями проекту;
 • учитель разом із учнями створюють план проекту, об’єднуються в малі групи для виконання певних завдань, розподіляють ролі, встановлюють терміни виконання завдань для кожної малої групи.

Під час проведення проектного дослідження

 • учитель разом із учнями створює блог та розподіляє завдання для кожної групи і визначає кінцеві продукти проектної діяльності для кожної малої групи та подає список джерел;
 • учні проводять дослідження за певним планом, шукають потрібну інформацію,переглядають документ створений вчителем для фасилітації проводять анкетування та потім обробляють інформацію, оформлюють результати дослідження в схеми, графіки, заповнюють інформацію в блозі, розміщують свої враження від роботи оцінюють рівень своєї діяльності у проекті;
 • учні оформлюють результати своєї діяльності в кінцеві продукти: публікацію, презентацію, виставку живописних робіт та сценарій шкільного вечора та зберігають свої напрацювання в відповідних папках блогу;

В кінці роботи на завершальному етапі проекту:

 • учні заповнюють форму для самооцінювання та визначення набутих в проекті практичних навичок вищого рівня;
 • з метою формулювання висновків діяльності учні спільно готують про виконану роботу, обмінюються інформацією за допомогою мережі Інтернет, пересилають по скайпу;
 • учні готують презентацію проекту та спільно розробляють план і форму проведення презентації;
 • учні готуються до захисту проекту та готують доповідь до захисту;
 • учитель разом із учнями проводять захист головних ідей проекту та розміщують результати проекту в блозі.

Оцінювання

На початку проекту учитель проводить:

-анкетування з визначенням рівня знань з теми;

-анкетування з визначень навчальних потреб і зацікавленості в темі проекту.

Під час роботи учитель з учнями проводить:

-анкетування для розподілу дітей по групах;

-анкетування з метою само оцінювання власної діяльноті та оцінювання роботи інших членів групи, які працювали над проектом.

В кінці виконання проекту вчитель проводить:

-визначення рівня підготовки проекту;

-визначення індивідуального стиля у проекті;

-визначення самоспрямованності та рівня творчості у проекті.

Корисні ресурси

Википедия — Википедия

"YouTube" - видеохостинг

"Google" - поисковая система

Интересные факты о музыке и музыкантах.

10 фактов о музыке и музыкантах - Факты, интересные факты...

«интересные факты о ♪ » в картинках

Интересные истории и факты

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів музики, січень 2014