Портфоліо навчального проекту "Образ Тараса Бульби в повісті М.В. Гоголя та опері М.В. Лисенка"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Колодяжная Наталия Яковлевна

Назва проекту

Образ Тараса Бульби в повісті М.В. Гоголя та опері М.В. Лисенка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література

Вік учнів, клас

13-14 років, 8 клас

Стислий опис проекту

Музика і література, народжені життям, різними засобами відображають події, почуття, переживання людей. Література дає цікаві сюжети, без неї не можуть існувати такі жанри: опера, балет, вокальна музика. В свою чергу музика дає друге життя літературним творам, вона полегшує сприйняття харктерів героїв, подій епохи

Питання проекту

Ключове питання

Чи музика пов’язана з літературою?

Тематичні питання

1. Що сталося б музикою, якби не було літератури?
2. Що сталося б літературою, якби не було музики?

Змістові питання

1. Які причини зумовили те, що над оперою композитор працював 10 років?
2. Яка ідея опери М.В. Лисинека?
3. Яка ваша думка, чи випадково, що «Тарас Бульба» та інші гоголівські твори викликали інтерес у композитора?
4. Чи вдалося композиторові передати глибину національного характеру героя та історичні події?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

1.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
2.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
3.Формувати вміння працювати в колективі.
4.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
5.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
6.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
7.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.
8.Опановувати основи авторського права.
9.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
10.Навчитися презентувати свою роботу (презентація).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед зошит досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.
Перед початком роботи вчитель:
- обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право;
- пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці);
- навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми);
- нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.
Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації). Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.
Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет.
Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання.
Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.
Презентація вчителя
Публікація вчителя
Фасілітація (об'єднання у групи)

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет.Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.
Учнівська презентація
Учнівська публікація
Т-схема

Оцінювання

На початку проекту учитель проводить:
-анкетування з визначенням рівня знань з теми;
-анкетування з визначень навчальних потреб і зацікавленості в темі проекту.
Під час роботи учитель з учнями проводить:
-анкетування для розподілу дітей по групах;
-анкетування з метою само оцінювання власної діяльноті та оцінювання роботи інших членів групи, які працювали над проектом.
В кінці виконання проекту вчитель проводить:
-визначення рівня підготовки проекту;
-визначення індивідуального стиля у проекті;
-визначення самоспрямованності та рівня творчості у проекті.
Форма оцінювання блогу
Форма самооцінювання блогу
Перелік елементів для блогу
З-Х-Д таблиця

Корисні ресурси

Cтаття.

Тарас Бульба. Картинки.

Лисенко Микола Віталійович

Про фільм "Тарас Бульба"

Фільм "Тарас Бульба"

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів музики, січень 2014