Портфоліо навчального проекту "Поширення солей в природі та їх практичне значення"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мінкіна Тетяна Іванівна

Назва проекту

Поширення солей в природі та їх практичне значення

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, біологія, географія

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 8 клас Тема: Основні класи неорганічних сполук. Поширення солей в природі та їх практичне значення. Для реалізації проекту учасники збирають інформацію про поширення солей в природі та їх застосування, з’ясовують біологічну роль солей, що містяться в живих організмах; Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються в групи по 3-4 учня, робота групи координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з даних питань і складають звіт. Звіт про виконану роботу оформляється у вигляді буклету, мультимедійної презентації або розміщується на веб- сайті.

Питання проекту

Ключове питання

Що пронизує усі сторони нашого існування?

Тематичні питання

Де ми зустрічаємося із солями в нашому житті? Як сіль збагачує нашу мову?

Змістові питання

Що таке солі? Як їх класифікують? Які солі є в літосфері? Де їх використовують? Які солі є в гідросфері? Де їх використовують? Які є способи пом’якшення води? Які солі входять до складу живих організмів? Яка їх біологічна роль? Які вислови про сіль ви знаєте?

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

план впровадження теми

Навчальні цілі

1. Закріпити уміння класифікувати неорганічні речовини.

2. Систематизувати знання про солі, їх застосування.

3. Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмету.

4. Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

5. Формувати вміння працювати в колективі.

6. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

7. Формувати основи критичного мислення.

8. Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

9. Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

10. Навчитися презентувати свою роботу.

11. Опановувати основи авторського права.

Діяльність вчителя

презентація учителя

буклет "Поширення солей в природі та їх практичне значення"

Учитель видає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується , що учні знають, як користуватися нагрівальними приладами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що пронизує усі сторони нашого існування? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Де ми зустрічаємося із солями в нашому житті? Як сіль збагачує нашу мову?

Діяльність учнів

презентація учнів

Учні мають ознайомитися і розглянути поширення солей в природі, їх застосування.

Для кожної групи розроблене власне завдання.

Група 1. Дізнатися, які солі поширені у літосфері і гідросфері та де їх використовують.

Група 2. Встановити наявність солей Кальцію і Магнію у прісній воді. Запропонувати способи пом’якшення води.

Група 3. З’ясувати, які солі входять до складу живих організмів та яка їх біологічна роль.

Група 4. Знайти вислови про сіль в скарбниці народної мудрості.

Учні в групах обговорюють свої завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та методи, які будуть використовувати під час досліджень. Вчитель слідкує за роботою груп, коректує і спрямовує їх роботу. Продуктом даного етапу роботи стане Інструкція для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати. Роблять висновки. Під час виконання проекту учні навчаються оформляти результати роботи у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Учні: - презентують роботи; - взаємооцінюють роботи за критеріями, передбаченими у формі оцінювання; - презентують результати досліджень у вигляді проектів учням паралельних класів, батькам; - розміщюють роботи на веб-сайті.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД- таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють,а також показують свої попередні знання щодо вивчення солей. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки, Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею ЗХД, поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та ін.. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати , чи потребують учні додаткових інструкцій. Коли учні працюють у малих групах над створенням презентації, публікації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін. , який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

організаційна діаграма

ЗХД

оцінювання

інструкція з т/б

тести

завдання початкового рівня

завдання високого рівня

Корисні ресурси

корисні посилання

Березан О.В. Хімія. Довідник школяра. Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. - 640 с.

Буринська Н.М. Хімія. 8 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Перун. Ірпінь., 2008.- 200 с.

Вікіпедія. http://uk.wikipedia.org/

Сіль. Вплив на наш організм. http://truehealth.ru/sol-vliyanie-na-nash-organizm/

Інші документи