Портфоліо навчального проекту "Тарас Шевченко-геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Біруля Галина Володимирівна

Назва проекту

Тарас Шевченко - геніальний поет, мислитель, пророк національного віродження.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література - основний предмет. Українська мова, історія, географія, інформатика - другорядні предмети.

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект передбачає роботу учнів 9 класу з теми «Тарас Шевченко – геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження». Учні займаються пошуковою діяльністю, збором інформації, аналізом. Клас поділено на три групи: біографи, мистецтвознавці, літературознавці. Групи готують повідомлення, презентації, складають схеми, таблиці, публікацію, буклет.

Питання проекту

Ключове питання

Як може людина випереджати час, у якому вона живе?

Тематичні питання

 1. Яке значення життєвого і творчого шляху Т. Г. Шевченка для нащадків?
 2. У чому полягає жанрове розмаїття творів Т. Шевченка?
 3. Яке значення художньої спадщини Т. Г. Шевченка?

Змістові питання

 1. Пригадайте, що ви знаєте про житття Т. Шевченка, про часи, в які він творив.
 2. Якими є теми і мотиви творів Т. Шевченка?
 3. Чому Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем?
 4. Які твори про поета ви читали самостійно?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

 • Поглибити, систематизувати, узагальнити знання учнів про життєвий і творчий шлях
Т. Г. Шевченка;
 • з'ясувати значення Великого Кобзаря в розвитку української літератури і нації;
 • розвивати навички оцінки суспільних та літературних явищ;
 • удосконалювати вміння учнів вибирати необхідний матеріал з літератури, готувати самостійні повідомлення, обгрунтовувати власні твердження, зіставляти факти, робити висновки;
 • виховувати почутття гордості за народних геніїв та пошани до духовних здобутків минулого.

Діяльність вчителя

 • Вчитель вибирає тему, формулює питання, ставить завдання, створює буклет про метод проектів, розробляє ЗХД- таблицю, організаційну діаграму,презентацію про основні ідеї проекту,план впровадження теми, об'єднує учнів у групи, перевіряє їхню діяльність та організовує захист проекту.

Діяльність учнів

Учні працюють із додатковою літературою, збирають інформацію, систематизують її, проводять дослідницьку роботу; аналізують життєвий та творчий шлях Т. Г. Шевченка, розробляють тематичні питання, план дослідження, знаходять фотоілюстрації, портрети Т. Шевченка,репродукції його картин, заповнюють таблицю, самостійно обирають форму презентації та створюють її. Учасники проекту вдосконалюють уміння працювати в таких програмах, як Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel. Учні працюють у групах: біографи, літературознавці, мистецтвознавці.

Оцінювання

Корисні ресурси

Інтернет джерела:

Інші документи