Портфоліо навчального проекту "Хлоридна кислота-продукт хімічної промисловості чи сировина для хімічного синтезу?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Лівик Тетяна Степанівна

вчитель хімії Куйбишевської ЗОШ І-ІІІ ст.Куйбишевського р-ну Запорізької обл., вчитель вищої категорії, старший вчитель

Назва проекту

Хлоридна кислота – продукт хімічної промисловості чи сировина для хімічного синтезу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія

Вік учнів, клас

10 клас, 16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії. 10 клас Тема:Хлоридна кислота. Фізичні та хімічні властивості.Хлориди. Якісна реакція на хлорид-йон. Застосування хлоридної кислоти та хлоридів. Проект спрямований на вивчення фізичних та хімічних властивостей хлоридної кислоти та її сполук., практичне значення,встановлення взаємозв’язку зі здоров’ям людини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до шести чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними експериментальними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Чи є такі наукові досягнення, які не слід продовжувати?

Тематичні питання

 • Чи відповідають фізичні та хімічні властивості хлоридної кислоти типовим властивостям неорганічних кислот?
 • Як можна застосувати властивості хлоридної кислоти та її сполук в різних галузях народного господарства?
 • Який зв’язок існує між властивостями хлоридної кислоти та здоров’ям людини.

Змістові питання

 • З якими простими та складними речовинами взаємодіє хлоридна кислота ?
 • Що є якісною реакцією на хлорид-іон?
 • Яке практичне значення хлоридної кислоти та її сполук?
 • Яка біологічна роль хлоридної кислоти?

План вивчення теми

Навчальні цілі

1. Удосконалювати знання про основні класи неорганічних сполук на прикладі хлоридної кислоти.

2. Формувати навички та вміння безпечного проведення експериментальних завдань.

3.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

4.Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

5.Формувати вміння працювати в колективі.

6.Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

7.Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

8.Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.

9.Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

10.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

11.Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми. Вчитель роздає дітям брошури, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, як користуватися лабораторним обладнанням та інструкції з техніки безпеки при роботі з хімічними реактивами, які будуть використані під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Вчитель розробляє документи для фасилітації та складає план впровадження проекту. На пкршому занятті, для з’ясування навчальних потреб учнів класу, вчитель попередньо працює з учнями по таблиці ЗХД. Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Чи є такі наукові досягнення, які не слід продовжувати? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення.Для кожної групи розроблене власне завдання. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список. Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження.Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет . Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень . Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам.

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють ЗХД-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення хімічних та фізичних властивостей хлоридної кислоти. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюватимуть у малих групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання.

Корисні ресурси

Друковані матеріали:

 • Буринська Н.М.Хімія.10 клас:Підручник для 10 класу загальноосвітніх навч. закладів( профільний рівень). – К.:Педагогічна думка. – 2010.- 352с.
 • Ярошенко О. Г.Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К. : Грамота, 2010. — 224 с.

Інтернет видання:

 • Кислоти і основи. Їх властивості, добування та використання. allbest.ru:[електронний ресурс].Режим доступу: http://otherreferats.allbest.ru/chemistry/00106924_0.html. Дата звернення:22.01.2014.
 • Хлороводень і хлоридна кислота. subject.com: [ електронний ресурс].Режим доступу: http://subject.com.ua/chemistry/zno/65.html .Дата звернення:22.01.2014.

Інші документи