Портфоліо навчального проекту "Хімічні основи здоров'я"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Миланко Володимир Миколайович

Назва проекту

"Хімічні основи здоров'я"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

хімія, біологія

Вік учнів, клас

16-17 р. 11 кл.

Стислий опис проекту

11 кл. Тема "Вітаміни" Проект спрямований на формування уявлення про вітаміни їх хімічний склад, вміст в продуктах харчування та фізіологічну роль в життєдіяльності організму. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості і значення вітамінв в організмі Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у 2 групи по три учня, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

 • Чи зможемо ми зберегти здоров’я?

Тематичні питання

 • Чи може людина жити без вітаміну А?

Змістові питання

 • Які речовини відносять до вітамінів?
 • Які групи вітамінів існують?
 • Яка формула вітаміну А?
 • В яких продуктах харчування мітиться вітамін А?
 • Яка добова норма вітаміну А для організму людини?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

 • Ознайомити основними органічними речовинами необхідними для життєдіяльності організму
 • Розглянути основні групи вітамінів іх будову і властивості.
 • Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.
 • Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.
 • Формувати вміння працювати в колективі.
 • Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.
 • Формувати основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)
 • Доцільно використовувати цифрові технології, інструменти та/або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання.
 • Використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, розумінням

етичних,правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

 • Опановувати основи авторського права.
 • Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.
 • Навчитися презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Вчитель роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми; пересвідчується, що учні знають, правила техніки безпеки під час виконання проекту. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.Вчитель розробляє і дає учням підготовчі документи плану впровадження та інструкції, ставить перед учнями ключове запитання:Чи зможемо ми зберегти здоров’я? Проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої проводить з класом обговорення наступних запитань: -Чи може людина жити без вітаміну А? -Який вплив вітаміну А на організм людини? Учні мають ознайомитися і розглянути питання будови, знаходження і впливу вітамінів на організм людини. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1.(Шукачі) 1. Знайти в різних джерелах матеріал по темі «Вітаміни». 2. Скласти тижневий раціон споживання продуктів харчування для одного учня. Група 2. ( Дослідники) 1. Дослідницьким шляхом визначити кількість спожитого вітаміну А за тиждень в домашніх умовах. 2. Результати щоденних досліджень сумувати і підготувати звіт. Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює, як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті; - роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти їм спланувати та відстежити результати своєї діяльності.

Діяльність учнів

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет-ресурсах). Продуктом діяльності учнів стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень, блог або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки.

Оцінювання

Скопіюйте стислий опис оцінювання з документу "План вивчення теми", розмістить в Гугл документах файли:ЗХД-таблиця, організаційна діаграма, документ диференціації (2 шт.), документ для фасилітації, критерії оцінювання учнівської роботи

Корисні ресурси

Друковані джерела:

 • Стеценко І. В., Овчаренко І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 11 клас. Частина ІІ. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011.- 111 с.
 • Лашевська Г. А. Хімія: Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська.- К.: Генеза. 2011. -160с.

Інтернет-ресурси:

Інші документи