Портфоліо навчального проекту "Enjoy English - Read English Books"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мошковська Каріна Вікторівна

Назва проекту

Enjoy English - Read English Books

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова

Література

Інформатика

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її, обговорювати результати досліджень. Працюючи над проектом, діти вчаться збирати інформацію про бібліотеки й читання книг, обговорювати питання, адаптувати текст, вмонтовувати знайдений матеріал.

Питання проекту

Ключове питання

Що краще книга чи телебачення?

What is better a book or television?

Тематичні питання

1. Are books one of the great inventions of mankind?

2. Read a book or watch a movie?

3. How does the book affect the reader's worldview?

1.Чи є книги одним із величних винаходів людства?

2.Прочитати книгу чи подивитись фільм?

3.Як впливає книга на світогляд читача?

Змістові питання

1. What does the word "book" mean?

2. When can we talk about the relevance of the book?

3. What is the reader's worldview?

1.Що означає слово «книга»?

2.Коли ми можемо говорити про актуальність книги?

3.Що таке світогляд читача?

План вивчення теми (вставити файл)

[План вивчення теми]

[План виконання навчального проекту]

Навчальні цілі

1. Навчати учнів ефективно співпрацювати в групі.

2. Навчати створювати презентацію, публікацію.

3. Здобувати та узагальнювати інформацію з Інтернету, робити на її основі власні висновки.

4. Формувати вміння стисло, чітко представляти результати досліджень.

5. Розвивати соціокультурні, лінгвістичні та мовленнєві компетенції в межах сфер спілкування «Перші книги та бібліотеки», «Англійські американські письменники» , « Моя улюблена книга».

6. Розвивати інтерес до читання та навички самостійного читання.

7. Розвивати вміння презентувати прочитане.

8. Виховувати дружнє ставлення один до одного під час дискусії.

9. Виховувати повагу до вподобань друзів у читанні.

Діяльність вчителя

На початку проекту

Вчитель ознайомлює учнів із темою та запитаннями проекту.

Показує презентацію за темою.

Опитування

Презентація вчителя

В ході проекту

Вчитель ставить питання та слухає відповіді учнів.

Приймає участь у обговоренні питань.

Виконує разом із учнями завдання до Quiz.

Quiz

Crossword

Наприкінці проекту

Вчитель підводить підсумки проведення проекту.

Оцінює учнів та їхню роботу протягом уроку.

Буклет

Блог

Діяльність учнів

На початку проекту

Учні об’єднуються в групи, обирають тему дослідження.

Збираються ідеї для проекту шляхом мозкового штурму.

QR code

В ході проекту

Шукають теоретичний матеріал з теми;

Обирають форму захисту своєї теми;

Оформлюють роботу в обраному форматі;

Готують матеріал для захисту теми;

Презентують прочитані книжки на уроках англійської мови.

KnowWantDo

Rebuses

Puzzle

Crossword

Наприкінці проекту

Захищають обрану тему;

Відповідають на питання вчителя й однокласників;

LearningApps

FM

Інтерактивний холст

Оцінюють свою роботу;

Проводять рефлексію.

Оцінювання

Лист самооцінювання
Взаємооцінювання
Рефлексія

Корисні ресурси

1. Березина, Т.В. Использование метода проектов на уроках английского языка как средства формирования положительного интереса к иноязычной культуре. / Т.В. Березина [Электронный ресурс] // collection.edu.ru/attach/17/11175.doc

2. Зайченко І. В. Педагогіка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/17000308/pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib

3. Полат, Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка/ [Электронный ресурс] // http://distant.ioso.ru/library/publication/iaproj.htm

4. Метод проектов в школьном образовании [Электронный ресурс] // method.vladimir.rcde.ru/getblob.asp?id=1100002960

5. Кочетурова Н. Метод проектов в обучении языку: теория и практика [Электронный ресурс] // http://orus.slavica.org/node/235

Інші документи