Портфоліо навчального проекту "Extreme sports: danger, health or fun?"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сова Юлія Михайлівна

Назва проекту

"Extreme sports: danger, health or fun?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова
фiзична культура

Вік учнів, клас

Вік учнів - 13-14 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект з англійської мови за темою «Спорт» розроблено для учнів 7 класів . Під час роботи над проектом учні знаходять додаткову інформацію про екстремальні види спорту з різних видів джерел, знайомляться та опановують нову лексику, проводять опитування, роблять висновки, презентують свою роботу. Результати роботи представляють в вигляді презентації

Питання проекту

Ключове питання

What attracts people in extreme sports? Що привертає увагу людей до екстремальних видів спорту?

Тематичні питання

  1. What kinds of extreme sports are the most popular among your classmates? Какие екстремальні види спорту найбільш популярні серед твоїх однолітків?
  2. What is the attitude of adults (parents and other members of your family, teachers) to extreme sports? Яке відношення дорослих (батьків, інших членів твоєї родини, вчителів) до екстремальних видів спорту?
  3. Pros and cons of extreme sports? Так та проти екстримальних видів спорту?

Змістові питання

  1. Have you ever tried extereme sports? Ти коли-небудь займався екстремальним спортом?
  2. What of them are the most attractive for you? Які з них є найбільш привабливий для тебе?
  3. What are the risks of extreme sports? Які ризики екстремальних видів спорту?

План вивчення теми

план вивчення теми
план виконання навчаль ного проекту

Навчальні цілі

Проект допоможе учням краще засвоїти тему: «Спорт», навчитися працювати з різними видами інформації, знаходити необхідну інформацію, аналізувати, робити висновки. Знайомство з найбільш популярними екстремальними видами спорту спонукає учнів займатися спортом, дбати про своє здоров’я

Діяльність учнів

На початку проекту
solve the rebuses
puzzle для дітей з особливіми потребами
extreme sports (pictures)

В ході проекту
qr code
KWL
hidden words
учнівський інтерактивний холст


Наприкінці проекту

crossword

Діяльність вчителя

На початку проекту
опитування
презентація вчителя

В ході проекту
quiz kahoot
кроссворд для редактирования

Наприкінці проекту
буклет
блог

Оцінювання

лист самооцінювання
взаємооцінювання
рефлексія

Корисні ресурси

https://kahoot.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_sport
https://extremefreestyle.wordpress.com/2008/05/24/list-of-extreme-sports/
https://www.ted.com/playlists/359/extreme_sports
ребусы
розшифрування QR-кодів

Інші документи