Портфоліо навчального проекту "Is our planet a safe place to live"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Смирнова Олена Сергіївна

Назва проекту

Is our planet a safe place to live?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, екологія

Вік учнів, клас

15-16 років
10 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений для виконання учнями 10 класу (рівень В2) з теми «Природа і погода (захист природи)». В ході роботи учні засвоюють нові лексичні одиниці з теми, відпрацьовують вживання модальних дієслів, розвивають навички пошукової діяльності з використанням друкованих та цифрових джерел, навички опитування з метою отримання інформації для подальшої дослідницької діяльності та навички обробки і систематизації результатів, вчаться творчо та критично мислити й робити висновки. Учні виступають в ролі редакторів, кореспондентів, дизайнерів, науковців і представників громадських організацій.

Питання проекту

Ключове питання

How can we make our planet a safer place to live?

Тематичні питання

1. Are there any environmental problems in your area?
2. Can an individual change the world?
3. What do you do to make a difference?

Змістові питання

1. What are the reasons and consequences of existing environmental problems?
2. What are the ways to go green?
3.Are you totally eco-friendly?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План виконання навчального проекту

Навчальні цілі

Освітня: ознайомити учнів з екологічними проблемами сьогодення.
Практична: вивчити терміни для володіння темою; навчити встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, знаходити шляхи вирішення проблеми; навчити проводити опитування та робити висновки за результатами опитування; формувати вміння працювати з довідковою літературою та інтернет - ресурсами.
Розвивальна функція: розвивати творче та критичне мислення, уміння співпрацювати в групі; розвивати уміння вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі.
Виховна функція: виховувати дбайливе ставлення до оточуючого середовища, розуміння важливості вивчення іноземної мови як засобу досягнення взаєморозуміння між людьми.

Діяльність вчителя

На початку проекту
опитування
презентація вчителя

В ході проекту
Вікторина

Наприкінці проекту
буклет
блог
кросворд для редагування

Діяльність учнів

На початку проекту
ребуси
інтерактивна вправа

В ході проекту
Таблиця З-Х-Д

інтерактивна вправа

Наприкінці проекту
пазли
qr-code
кросворд
Інтерактивний холст

Оцінювання

Форма самооцінювання
Форма відгуку
Рефлексія для учасника проекту

Корисні ресурси

business dictionary
youtube
environmental protection movement
environmental blog

Інші документи