Портфоліо навчального проекту "My Perfect School ."

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Мухіна Ганна Сергіївна

Назва проекту

My Perfect School

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова

Російська мова

Інформатика

Мистецтвознавство

Вік учнів, клас

Учні 7-го класу, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект розрахований научнів 7-го класу з англійської мови на тему "Шкільне життя". Проект передбачає ознайомлення учнів з структурою школи, її устроєм, перевагами та недоліками сучасної української школи. Під час роботи над проектом учні знаходять інформацію в різних видах джерел, вчаться критично її осмислювати, проводити аналіз, робити висновки, презентувати свою роботу. Результати проекту представляються у вигляді буклетів, відео-роликів, групової презентації та доповіді.

Питання проекту

Ключове питання

Perfect School= Successful Student

Тематичні питання

 1. Would you prefer a school from the past or a new future school?
 2. What are the advantages and disadvantages of the modern school?
 3. What is your idea of the school in future?

Змістові питання

 1. Can you characterize a school from the past and a new future school?
 2. What are the benefits of studying?
 3. What can you do for the development of your school?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми.

План виконання навчального проекту

Навчальні цілі

 1. Запитувати та надавати інформацію
 2. Характеризувати та оцінювати
 3. Висловлювати свої уподобання
 4. Висловлювати думки, емоції та враження
 5. Робити короткі повідомлення про події та факти
 6. Запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення.

Проект допоможеучням краще засвоїти тему "Шкільне життя", навчитися працювати з різними видами інформації, знаходити необхідну інформацію, аналізувати, робити висновки. Знайомство зі шкільною структурою допоможе учням усвідомити переваги і недоліки шкільної структури, збагатить духовно та спонукає до власних роздумів на тему "Ідеальна школа майбутнього".

Діяльність вчителя

На початку проекту

1. Представляю учительську презентацію, яка розкриє мету, зміст та етапи проектної роботи.

Презентація

2. Розподіляю учнів на групи, розподіляємо обов'язки та обговорюємо строки виконання проекту, вчительська презентація.

Опитування

В ході проекту

1. Проведення консультацій з учнями в ході виконання проектної роботи.

2. Спільне обговорення та виправлення недоліків.

3. Підготовка учнів до презентації результатів дослідження.

Вікторина

Кросворд для редагування

Наприкінці проекту

1. Проведення презентації результатів дослідження.

2. Підведення підсумків роботи.

3. Рефлексія.

Блог

Буклет

Діяльність учнів

На початку проекту

1. Учні ознайомлюються з учительською презентацією.

2. Діти діляться на групи та розподіляють між собою обов'язки.

3. Знайомляться з інструкціями та формами оцінювання.

Know-Want-Do

В ході проекту

1. Консультуються з вчителем.

2. Ознайомлюються з різними джерелами інформації, оброблюють їх та роблять висновки.

3. Виконують групові та індивідуальні завдання.

4. Готуються до презетації результатів власного дослідження

Ребуси

Пазли

QR code

Кросворд

Інтерактивне завдання

Інтерактивна вправа 2

Наприкінці проекту

1. Презентують результати свого дослідження.

2. Підводять підсумки роботи та обмінюються враженнями.

Інтерактивний холст

Оцінювання

Рефлексія учня

Оцінювання спільної діяльності

Взаємооцінювання

Корисні ресурси

http://puzzlecup.com/crossword-ru/

https://olgabuta.wordpress.com/.../educational-systems-in-gr...

https://www.youtube.com/watch?v=oazt4z5850U

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0

https://www.youtube.com/watch?v=TqYYNxy4xws

http://www.jigsawplanet.com/

Інші документи

https://padlet.com/