Портфоліо навчального проекту "My Wish Kite"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Сєнічева Зіта Василівна

Назва проекту

My Wish Kite

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова та трудове навчання.

Вік учнів, клас

4 клас ( 9-10 років)

Стислий опис проекту

Данний прект реалізується у 3-4 класах. Учні працюють у групах по 2 чоловіка, проводять опитування серед своїх друзів та батьків.Далі учні виготовляють власних зміїв з побажаннями, роблять фото та створюють постери.

Питання проекту

Ключове питання

Children + wishes = perfect world

Тематичні питання

1. What does it mean to be happy?

2. What do your friends dream about?

3. Are the children’s and adults’ dreams common?

Змістові питання

1. What words go on with happiness?

2. What your dreams have already come true?

3. Do you know your parents’ dreams?

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми
план виконання навчального проекту

Навчальні цілі

Формувати навички критичного мислення та навички співробітництва; доброзичливе ставлення до інших людей.
Розвивати комунікативні навички та навички писемного мовлення;
Виховувати інтерес до вивчення англійської мови;

Діяльність вчителя

На початку проекту
Переглядає основні документи Інтел щодо проектної діяльності.
•Готує буклет про метод проектів, розробляє анкету, створює дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, учительську презентацію
•Демонструє учням учительську презентацію, яка допоможе учням зрозуміти завдання проекту та буде прикладом презентації (як документ та як форма презентування)
•Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі
опитування
презентація вчителя
В ході проекту
Консультує учнів під час роботи над проектом, відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.
•Заохочує привітальними листівками на блозі проекту та на дошці об'яв у школі
•Готує учнів до публічної презентації своїх робіт
вікторина
QR code
crossword
Наприкінці проекту
Проводить презентацію проекту для запрошених (школяри, батьки учнів, адміністрація закладу)
Підводить підсумки проекту, рефлексує разом з учнями.
буклет
блог

Діяльність учнів

На початку проекту
Відповідають на запитання анкети.
•Знайомляться з буклетом про метод проектів
•Знайомляться з учительською презентацією
•Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі
•Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними завданнями.
знайти слова
з'єднати питання з відповідю
плакат
В ході проекту
Консультуються у вчителя.
•Виконують завдання:
-провести опитування серед друзів та батьків про їхні бажання та мрії;
-підготувати буклет ;
-створити постер“Children’swishes”
•Обробляють отриману інформацію та роблять висновки.
•Створюють групові та індивідуальні роботи: буклетів, презентацій, блогів.
•Готуються до публічної презентації своїх робіт.
•Запрошують на презентацію гостей.
know want do
розв'язати ребус
пазл
crossword
Наприкінці проекту
•Презентують усією групою свої роботи.
•Підводять підсумки проекту
підсумки проекту
підсумковий веб-сайт

Оцінювання

форма оцінювання спільної праці
форма відгука від однокласників
рефлексія

Корисні ресурси

інструкція по виготовленню повітряного змія
wishes
лексика з теми " Емоції"

Інші документи

1.Богослав І. І. Використання технології методів проектів у навчанні іноземної мови // Англійська мова та література. -2006. - №12.- с.7-8.
2.Богослав І. І. Тиждень проектів // Англійська мова та література. -2006. - №33. – с.2-9.
3.Вересока В. А. Проектне навчання на уроках англійської мови як спосіб творчого розвитку учнів // Англійська мова та література. -2007. - №35. –с.2-8.
4.Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання доктор пед..наук, проф.. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. -273с.
5.Капітонов П. В. Використання нових інформаційних технологій у середній школі в процесі навчання // Англійська мова та література. -2005. - №31. –с.4-5.
6.Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін..; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2002. -255С.
7.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. / За ред. О. І. Пометун. –К.: А. С. К., 2004. -255с.
8.Споришева Т.В., Колган І.В. Упровадження проектної технології в позашкільній діяльності // Англійська мова та література. -2008. - №26. –с.8-10.
9.Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 173с.
10.Черненко О. Проектна технологія в процесі вивчення іноземних мов як засіб розвитку творчої особистості // Англійська мова та література. -2006. - №12.- с.9-10.
11.Чуйко С.В. Проектна методика навчання іноземних мов // Англійська мова та література. -2004. - №31. –с.4-6.
12.Шиян Р. Європейський вимір мовної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. -2006. -№2. –с.19-20.
13.Юдкіна Т. І. Використання методу проектів на сучасному уроці англійської мови // Англійська мова та література. -2007. - №11. –с.4-