Портфоліо навчального проекту "Youth subcultures"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Вяткіна Ірина Сергіївна

Тема проекту

Youth subcultures

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, художня культура, музика

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Проект розраховано на учнів 9 класу загальноосвітньої школи. Тема «Youth subcultures». За сценарієм проекту учні мають провести дослідження впливу субкультур на формування особистості підлітків, визначити основні характеристики популярних субкультур, дослідити їхній вплив на музику та назвати імена популярних представників. Під час роботи учні вчиться працювати з різними джерелами інформації, критично осмислювати та обробляти отриману інформацію, робити висновки і презентувати свою роботу. Результати роботи представляють у вигляді презентації, буклету, колажу, блогу.

Питання проекту

Ключове питання

Субкультури – прагнення до самовираження чи втрати особистості?

Subculture - the desire for self-expression or loss of personality?

Тематичні питання

1. Як впливають субкультури на становлення сучасної молоді?

How do subcultures affect on the formation of modern youth?

2. Як пов’язані музика та субкультура?

How are music and subculture related?

3. Субкультури - крок вперед чи у бездну?

Subculture - a step forward or in the abyss?

Змістові питання

1. Які молодіжні субкультури ви знаєте?

What youth subcultures do you know?

2. Які музичні напрямки є яскравим прикладом впливу субкультур?

What musical directions are a vivid example of the subcultures' influence?

3. Імена яких відомих людей-представників субкультур завжди буде пам’ятати людство?

What names of famous people-representatives of subcultures will always be remembered by humanity?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План виконання теми

Навчальні цілі

  • Розпізнавати субкультури;
  • Визначати їхній вплив на формування сучасного мистецтва;
  • Порівнювати субкультури;
  • Визначати ступінь впливу субкультур на життя молоді;

Діяльність вчителя

На початку проекту
1.Переглядає теоретичні матеріали, які стосуються методу проектів.
2.Готує буклет про метод проектів, дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, розробляє анкету для попереднього опитування, обробляє результати анкетування, створює учительську презентацію.Буклет , проводить Опитування
3.Демонструє учням учительську презентацію Youth subcultures - вчительська презентація
4.Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.
5. Створює Блог для розміщення корисної інформації та інтерактивних вправ Kahoot.Youth subcultures

В ході проекту
1.Консультує учнів під час роботи над проектом.
2.Відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.
3.Заохочує привітальними листівками на сайті школи та на інформаційному стенді у школі.
4.Готує учнів до публічної презентації своїх робіт та створює кросворд з теми Crossword for techer

Наприкінці проекту
1. Розробляє оцінюючі листи.
2. Перевіряє роботи учнів.
3. Організовує обговорення результатів роботи.
4. Допомогає учням провести рефлексію (що вийшло, що ні та чому?).
5. Проводить презентацію проекту для запрошених (учні інших класів, батьки, адміністрація).

Діяльність учнів

На початку проекту

1.Знайомляться з буклетом про метод проектів,знайомляться з учительською презентацією.
2.Об'єднуються у групи, обирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють план роботи над проектом в кожній групі
3.Відповідають на запитання опитування.
4.Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.
5.Виконують інтерактивне завдання, створене вчителем. Puzzle. Subculture

В ході проекту

1. Заповнюють таблицюТаблиця З-Х-Д в ході виконання завдань проекту
2. Консультуються у вчителя або у порадників.
3.Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.
4.Створюють групові та індивідуальні роботи.

5.Виконують інтерактивне завдання Crossword for pupils, LearningApps.Find the word, Exercise matching, Rebuses
6.Готуються до публічної презентації своїх робіт.
7.Запрошують на презентацію гостей.

Наприкінці проекту
1.Презентують усією групою свої роботи Учнівський інтерактивний холст, Інтерактивний холст.Padlet
2.Виконують завдання QR-code
3.Підводять підсумки проекту, рефлексують (що вийшло, що ні та чому?).

Оцінювання

1. Оцінювання на початку проекту Опитування, Таблиця З-Х-Д)
2. Поточне оцінювання: інтерактивні ігри Puzzle. Subculture,Crossword for pupils, LearningApps.Find the word, Exercise matching, Rebuses
3. Наприкінці роботи над проектом Оцінювання буклета, Відгук від однокласників, Самооцінювання, Рефлексія

Корисні ресурси

Молодежные субкультуры
Википедия:Субкультура
Субкультуры или кто во что горазд
Teenagers and youth subcultures
YOUTH SUBCULTURES and the COMMITMENT LEVEL MODEL

Інші документи