Портфоліо навчального проекту " Environment "

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Фомічова Олена Миколаївна

Назва проекту

Environment

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова Біологія Хімія

Вік учнів, клас

14-15 років 9 клас

Стислий опис проекту

Учні розподіляються на групи та обирають тему, над якою будуть працювати. Вони протягом проекту збирають матеріали, цікаву інформацію про екологічні проблеми за обраним напрямком.

Питання проекту

Ключове питання

Змінимо світ на краще?

Let's change the world?

Тематичні питання

Як змінюється планета?

How is our planet changed?

Шляхи усунення забруднень?

The way of taking off pollution?

Як я можу змінити світ?

How can I change the world?

Змістові питання

Що називається забрудненням?

What is called pollution?

До чого призводить забруднення навколишнього середовища?

What causes environmental pollution?

Які заходи приймають для покращення екологічної ситуації?

What measures are taken to improve the environmental situation?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План виконання навчального проекту

Навчальні цілі

1. правильно планувати свій час і виконувати роботу згідно критеріїв і вимог;

2. організовувати, обирати, порівнювати, складати звіти, порівнювати з критеріями та оцінювати результати різних видів діяльності для роботи в проекті;

3. збирати інформацію, обговорювати питання, адаптувати текст, змонтовувати знайдений матеріал, підбирати доцільні ілюстраціі;

4. посилатися на використані джерела;

5. працювати з формами опитування та шаблонами;

6. працювати з графікою та готовими малюнками, програмами Word, PowerPoint, Publisher, створюючи свої презентації, публікації.

Діяльність вчителя

На початку проекту
Опитування

В ході проекту
Quiz

Наприкінці проекту

Буклет

Діяльність учнів

На початку проекту

В ході проекту

KnowWantDo

Наприкінці проекту


Оцінювання

Корисні ресурси

1. Березина, Т.В. Использование метода проектов на уроках английского языка как средства формирования положительного интереса к иноязычной культуре. / Т.В. Березина [Электронный ресурс] // collection.edu.ru/attach/17/11175.doc

2. Т.Г.Гришина «Освітня технологія як об’єкт методичної роботи» Харків, видавнича група «Основа», 2003 рік

3.Журнал «Освіта» Проектна методика на уроках англійської мови, листопад 2011 року

4. фільм «Global warming.mpg», фото матеріали, http: // festival.1 september.ru/articles/41534/, http: //intkonf.org/ derkach-io-metod-proektiv-u-vikladanni-inozemnih-mov/ http: //osvita.ua/school/lessons_summary/English/8207/

Інші документи