Портфоліо навчального проекту за темою: "Віртуальна подорож Німеччиною та Україною"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

  • Чушенко Юлія Миколаївна

Назва проекту

  • Подорож Німеччиною та Україною

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

  • Німецька мова (як друга іноземна);
  • Географія, історія.

Вік учнів, клас

11 - 12 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті за допомогою анкети. Вчитель пропонує учням ознайомитись зі змістом проекту. Учні обговорюють презентацію, результати анкетування, аналізують ключовий, тематичні питання проекту, пропонують свої ідеї. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у три групи до чотирьох чоловік. Робота координується вчителем. Учні проводять огляд літератури, інтернет-ресурсів для збору необхідної інформації та даних про Німеччину та Україну, столиці, українські та німецькі народи. Учні підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні складають діаграми за результатами опитувань, створюють презентації, готують публікації з інформацією або створюють блог. Результати представляються в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

В гостях добре, а удома краще? Daheim ist es am besten…Stimmt das?

Тематичні питання

- Що ти знаєш про Німеччину та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка,державна мова, валюта)?
- Що ти знаєш про народи Німеччини та України (населення, менталітет, традиції, свята)?
- Що ти знаєш про столиці Німеччини та України (символи, столиці, історія, визначні місця)?

Змістові питання

Географічне положення Німеччини/ України. Wo liegt Deutschland/die Ukraine? /Die Geografische Lage der Länder.

Які державні символи цих країн ви знаєте? Welche Staatssymbole (Staatsfahnen/ Wappen) haben diese Länder?

Розміри територій цих країн. Wie groß ist das Territorium dieser Länder?

Кількість населення цих країн. Wie viele Menschen wohnen in diesen Ländern?

Якими мовами розмовляють в цих країнах? Welche Sprachen spricht man in diesen Ländern?

Які столиці мають ці країни? Wie heißen die Hauptstädte dieser Länder?

Які визначні місця ви знаєте? Welche Sehenswürdigkeiten der Länder kennt ihr?

Які свята та традиціі цих країн ви знаєте? Welche Feste und Bräuche dieser Völker kennt ihr?

Які цікаві факти ви знаєте про столиці цих країн? Kennt ihr interessante Tatsachen über die Hauptstädte der Länder?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Проект "Подорож Німеччиною та Україною" спрямований - на формування більш повних знань про власну країну та країну, мова якої вивчається; - на володіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування; - на розвиток комунікативних навичок за темою, а також уміння працювати в групах; - вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про країни; - розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності; - на стимулювання в учнів інтересу до оволодіння німецькою мовою; - на виховання культури спілкування.

Діяльність вчителя

Вчитель виявляє готовність учнів до роботи в проекті за допомогою анкети. Роздає дітям брошури для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Перше заняття Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: В гостях добре, а удома краще? Daheim ist es am besten…Stimmt das? Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Що ти знаєш про Німеччину та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка, державна мова, валюта) ? Що ти знаєш про народи Німеччини та України (кількість, менталітет, традиції, свята)? Що ти знаєш про столиці Німеччини та України (символи столиці, історія, визначні місця)? Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1. Географи. Що ти знаєш про Німеччину та Україну (географічне положення, країни-сусідки, державна символіка, державна мова, валюта)? Група 2. Соціологи. Що ти знаєш про народи Німеччини та України (кількість, менталітет, традиції, свята)? Група 3. Знавці столиць. Що ти знаєш про столиці Німеччини та України (символи столиці, історія, визначні місця)? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел; - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті; - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Вчитель надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню.

Діяльність учнів

Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Друге-сьоме заняття Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Діти виконують дослідження, дидактичні завдання, нотують отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати, узагальнювати дані, робити висновки, працювати з Internet. Готують презентацію, блог, публікацію. Восьме заняття Продуктом стає мультимедійна презентація, блог, публікація. Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам навчального закладу.

Оцінювання

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів німецької мови, жовтень 2014