Портфоліо навчального проекту за темою: "Спорт"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Приходько Тетяна Миколаївна

Назва проекту

Зірковий олімп

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Німецька мова, основи здоров’я, фізична культура

Вік учнів, клас

14 - 15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Даний проект спрямовано на формування більш повних знань про необхідність здорового способу життя та занять спортом; на розвиток комунікативних навичок за темою, а також уміння працювати в групах; на стимулювання в учнів інтересу до оволодіння німецькою мовою; на виховання культури здорового способу життя.

Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію та дані про відомих спортсменів, їхню формулу успіху, про можливості займатися спортом, які існують в повсякденному житті учнів, про правильне харчування, про необхідність працювати над собою, щоб залишатися здоровим впродовж свого життя.

Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у чотири групи по троє учнів. Робота координується вчителем. Учні проводять огляд літератури, інтернет-ресурсів з приводу вищезгаданих питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні складають діаграми за результатами опитувань, створюють презентації, готують публікації з порадами щодо здорового способу життя, розробляють формулу успіху. Результати представляються в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Як стати зіркою?

Тематичні питання

 • Що потрібно знати, щоб зберегти здоров’я в сучасному світі?
 • Як з юності до похилого віку підтримувати чудову фізичну форму?
 • Як «привласнити» собі привабливі риси видатних людей?
 • Як досягти власного успіху?

Змістові питання

 • Які види спорту допомагають підтримувати фізичну форму?
 • Які риси притаманні відомим спортсменам?
 • Що означає правильне харчування?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

Закріпити лексику з теми «Спорт», удосконалити навички монологічного та діалогічного мовлення.

Формувати та розвивати:

- критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;

- комунікативні навички та навички співробітництва (демонстрація можливості ефективно співпрацювати з однокласниками;

- гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання;

- уміння приймати відповідальність за результати спільної роботи;

- вміння працювати з інформацією, медіа та комп’ютерні навички;

- інформаційну грамотність;

- медіа грамотність (розуміння підґрунтя та базових засад етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації);

- IКT – грамотність (використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації);

- життєві та кар’єрні навички (ініціатива та самоспрямованість, лідерство та відповідальність).

Діяльність вчителя

 • До початку проекту вчитель:

• Переглядає основні документи Інтел щодо проектної діяльності.

• Готує буклет про метод проектів, розробляє анкету, створює дидактичні матеріали для учнів, матеріали для оцінювання, інструкції, матеріали для фасилітації, учительську презентацію.

 • На початку проекту

• Демонструє учням учительську презентацію, яка допоможе учням зрозуміти завдання проекту та буде прикладом презентації (як документ та як форма презентування).

• Допомогає учням об'єднатися в 4 групи (Зірки спорту, Кореспонденти, Дієтологи, Аналітики) та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

• Створює електронний журнал проекту.

 • В ході проекту

• Консультує учнів під час роботи над проектом, відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

• Заохочує привітальними листівками на блозі проекту та на дошці об'яв у школі.

• Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

 • Наприкінці проекту

• Проводить презентацію проекту для запрошених (школяри, батьки учнів, адміністрація закладу).

• Підводить підсумки проекту, рефлексує разом з учнями.

• Планує наступний проект.

Діяльність учнів

 • До початку проекту учні:

• Відповідають на запитання анкети.

• Знайомляться з буклетом про метод проектів.

 • На початку проекту

• Знайомляться з учительською презентацією.

• Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

• Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними завданнями.

 • В ході проекту

• Консультуються у вчителя.

• Виконують творчі завдання:

Зірки спорту: знайти інформацію про відомого спортсмена і презентувати його у формі колажу;

Кореспонденти: взяти інтерв'ю у зіркових спортсменів, учнів класу, вчителів і презентувати результати у формі есе;

Дієтологи: надати поради корисного харчування у формі буклетів;

Аналітики: розробити формулу успіху для кожного і представити їх у формі рекомендацій/

• Знайомляться з різними джерелами інформації в Інтернеті, вчаться її обробляти, робити висновки.

• Створюють групові та індивідуальні роботи: буклети, презентації, вікі-статі, блоги.

• Готуються до публічної презентації своїх робіт.

• Запрошують на презентацію гостей.

 • В кінці проекту

• Презентують усією групою свої роботи.

• Підводять підсумки проекту.

• Планують участь у наступному проекті.

Оцінювання

Оцінювання відбувається у 3 етапи:

1) перед проектом та на початку проекту (вхідне анкетування, тестування, ЗХД);

2) впродовж роботи над проектом (бланк плану роботи над проектом, анкетування щодо просування по проекту; бланки само- та взаємооцінювання учнівського буклету, презентації, вікі-статті, блогу та спільної роботи в групі; дидактичні матеріали: смарт-схеми, кросворди, порівняльні таблиці );

3) наприкінці проекту (таблиця «ЗХД», оцінювання учнівського буклету, презентації, вікі-статті, блогу та спільної роботи в групі; рефлексія; електронний журнал).

Корисні ресурси

Інші документи

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів німецької мови, жовтень 2014