Портфоліо навчального проекту за темою: "Як пов'язана Чернігівка і Німеччина"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Залужна Оксана Петрівна

Назва проекту

"Як пов'язана Чернігівка і Німеччина"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: німецька мова

Дотичний предмет: історія рідного краю

Вік учнів, клас

Вік учнів 15-16 років

Клас 10

Стислий опис проекту

Навчальний проект стосується історії німецьких переселенців на території Чернігівського району Запорізької області. Учні 10 класу повинні провести пошукову і дослідницьку роботу, відвідати музеї, архіви, зробити фото. Узагальнити свою роботу у вигляді презентації, публікації та блогу

Питання проекту

Ключове питання

Як пов’язана Чернігівка і Німеччина?

Тематичні питання

1) Коли і чому з’явилися німці на території Чернігівського району?

2) Чому вони називалися менонітами?

3) Які поселення району були німецькими?

4) Коли і чому зникли німецькі поселення з території Чернігівського району?

Змістові питання

 1. Які царі активно сприяли переселенню німців?
 2. Які пільги надавались переселенцям?
 3. Які народи проживали на території і чим вони займалися?
 4. Що відбувалося після революції 1917 року серед німецьких переселенців?
 5. Як склалася доля німців під час Другої світової війни?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

 • Спонукати учнів до вивчення історії заселення Чернігівського району німецькими переселенцями.
 • Розвивати інтерес до виявлення впливу німецької культури на сучасне населення Чернігівського району.
 • Виховувати повагу до інших народів та їх історії.
 • Розвивати навички критичного читання, критичного мислення.
 • Розвивати та вдосконалювати навички монологічного мовлення, писемного мовлення

Діяльність вчителя

Підготовчий етап:

1. Вибір теми відповідно програмам та Державного стандарту.

2. Постановка мети та основних питань проекту.

3. Розробка завдань проекту

4. Підготовка документації для виявлення потреб учнів (вхідна анкета)

5. Створення вчительської презентації та вчительського буклета

6. Підготовка плану впровадження проекту

7. Підготовка зборів з батьками, екскурсій до краєзнавчих музеїв

8. Розробка критеріїв оцінювання

9. Підготовка документів для самооцінювання учнівської діяльності

10. Підготовка диференціаційованих завдань в залежності від особливих потреб окремих учнів

Етап реалізації:

1. Знайомство з вчительською презентацією

2. Постановка завдання учасникам проекту

3. Об’єднання учасників в групи (соціологи, географи, історики)

4. Розподілення обов’язків між учасниками в групах

5. Обговорення та постановка задач перед групами

6. Створення графіка виконання проекту

7. Планування представлення результатів роботи групами

8. Використання документів для фасилітації учнів з різними потребами

9. Консультування учнів та спостереження за учнями, як вони проводять дослідження

Підсумковий етап:

1. Оцінювання учнівської роботи

2. Обговорення результатів проекту

3. Проведення відкритого уроку та екскурсії до шкільного музею для молодших школярів

Учительська презентація

Буклет вчителя

Фасилітація

Вхідна анкета

Результати анкетування

Таблиця З-Х-Я-Д

Фасилітація-диктант для обдарованих учнів

Фасилітація-завдання для учнів з особливими потребами

Діяльність учнів

Підготовчий етап

 • Відповідають на запитання вхідної анкети.
 • Знайомляться з буклетом про метод проектів.
 • Знайомляться з учительською презентацією.
 • Об'єднуються у групи та вибирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.
 • Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними завданнями.

Етап реалізації проекту

 • Отримують консультації у вчителя.
 • Знайомляться з різними джерелами інформації бібліотеці, Інтернеті, вчаться оцінювати її на достовірність, робити висновки.
 • Створюють групові роботи: буклет, презентацію, вікі-статтю, блог.
 • Готуються до публічної презентації своїх робіт, запрошують на презентацію гостей.

Підсумковий етап

 • Кожна група презентє результати власних досліджень.
 • Оцінюють свою роботу над проектом (індивідуальну та роботу групи вцілому) та результат
 • Обговорюють можливість продовження роботи над цим проектом, напрямки пошукової діяльності.

Оцінювання

Форма відгуку від однокласників

Форма оцінювання учнівського блогу

Оцінка презентації групи

Рефлексія

Форма оцінювання спільної діяльності

Корисні ресурси

Інші документи

Список використаних джерел

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів німецької мови, жовтень 2014