Портфоліо проекту "Пильне лише серце"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Павличенко Людмила Володимирівна Натхнення.jpg

Назва проекту

Пильне лише серце

The little prince 07 bestmoviewalls by bestmoviewalls-d9o5vrf.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Етика, зарубіжна література

Вік учнів, клас

11 років, 6 клас

Стислий опис проекту

Навчальний проект передбачає дослідження філософського змісту казки-притчі Антуана де Сент Екзюпері «Маленький принц». Враховуючи індивідуальні особливості школярів, формуються творчі майстерні за інтересами. Під час роботи над проектом учасники опановують інформаційні джерела, навчаються осмислювати, проводити аналіз, робити висновки, презентувати свою роботу. Підсумком роботи має бути осмислення головних цінностей людського життя, духовних потреб людини. Практичним результатом роботи слід вважати групову презентацію, публікацію, інсценізацію уривку твору.

Питання проекту

Ключове питання

Як стати щасливим на своїй «планеті»?

Тематичні питання

Як знайти дорогу до щастя?

 • Що означає бути щасливим?
 • Коли Ви буваєте щасливими?
 • Чи захотіли би Ви повернутися у дитинство?

Що означає шукати серцем?

 • Які почуття викликає щастя?
 • Коли людина почуває себе щасливою?
 • Що таке духовність?

Що є основою духовно осмисленого життя?

 • Що є основою гармонійного життя?
 • Які існують шляхи особистого самовдосконалення?
 • Як я можу змінити сьогодення на краще?

Змістові питання

Що таке щастя, мораль, гуманізм, добро?

Які почуття викликає щастя?

Коли людина почуває себе щасливою?

Що таке духовність?

Що є основою гармонійного життя?

Які існують шляхи особистого самовдосконалення?

Як я можу змінити сьогодення на краще?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

 • Удосконалення комунікативних умінь та навичок учнів
 • Розвиток навичок критичного мислення, креативності та допитливості, вміння ставити і вирішувати проблеми
 • Розкриття творчого потенціалу учасників проекту
 • Формування навичок співробітництва
 • Удосконалення моральних якостей особистості
 • Розвиток навичок інформаційної, медіа грамотності, ІКТ-грамотності

Діяльність вчителя

До початку проекту

1. Переглядає основні документи Інтел щодо проектної діяльності.

2. Створює основні документи до проекту:

3. Розміщує на власному сайті проекту інформацію.

На початку проекту

• Демонструє учням учительську презентацію, яка допоможе учням зрозуміти завдання проекту та буде прикладом презентації (як документ та як форма презентування).

• Допомогає учням об'єднатися у групи та вибрати лідера, розподілити обов'язки, затверджує графік роботи над проектом в кожній групі.

• Створює електронний журнал проекту.

В ході проекту

• Консультує учнів під час роботи над проектом, відстежує роботу учнів, створює ситуацію успіху для найбільш проблемних учнів.

• Заохочує привітальними листівками на блозі проекту та на дошці об'яв у школі.

• Готує учнів до публічної презентації своїх робіт.

Наприкінці проекту

• Проводить презентацію проекту для запрошених (школяри, батьки учнів, адміністрація закладу).

• Підводить підсумки проекту, рефлексує разом з учнями.

• Планує наступний проект.

Діяльність учнів

До початку проекту

1. Знайомляться з буклетом про метод проектів.

2. Відповідають на запитання анкети.

На початку проекту

1. Знайомляться з учительською презентацією.

2. Об'єднуються у творчі майстерні: «Академіки», «Магістрики», «Бакалаврики». Обирають лідера, розподіляють обов'язки, створюють графік роботи над проектом в кожній групі.

3. Знайомляться з формами оцінювання, інструкціями та дидактичними матеріалами.

В ході проекту

1. Виконують дидактичні завдання.

2. Консультуються у вчителя або у радників.

3. Знайомляться з різними джерелами інформації, вчаться її обробляти, робити висновки.

4. Створюють групові та індивідуальні роботи.

5. Виконують творчі завдання:

 • проводять соціологічне опитування («Що означає бути щасливим?”, “Коли Ви буваєте щасливими?”, “Чи захотіли би Ви повернутися у дитинство?”), створюють презентацію дослідження;

6. Готуються до публічної презентації своїх робіт з інсценізацією уривку твору А. де Сент Екзюпері "Маленький принц" мовою оригіналу.

7. Запрошують на презентацію гостей.

В кінці проекту

1.Презентують усією групою свої роботи.

2.Підводять підсумки проекту, рефлексують (що вийшло, що ні та чому?).

Оцінювання

Графік оцінювання включає три етапи:

Вхідне, попереднє оцінювання

Мета 1: визначення навчальних потреб учнів.

Форми: вхідна анкета


Поточне оцінювання

Мета 2: спонукання учнів до самоспрямування у навчанні та співпраці.

Форми: планування роботи та графік роботи у проекті;

критерії оцінювання учнівських робіт (презентації, буклету, сайту; есе)

контрольні списки (що має бути в учнівських роботах);

форми для взаємооцінювання.

Мета 3: відслідковування прогресу в навчанні учнів.

Форми: дидактичні матеріали;

дидактичні завдання;

тести, консультації за індивідуальними графіками роботи учнів та груп.

Мета 4: перевірка розуміння учнями особливостей власного мислення та спонукання їх до самопізнання.

Форми: тести щодо визначення індивідуальних особливостей.


Підсумкове оцінювання

Мета 5: перевірка рівня здобутих учнями знань та отриманих навичок.

Форми: форми оцінювання учнівських робіт;

аналіз сформованості навичок 21 ст. (вміння слухати, працювати у команді, презентувати свою роботу);

форма відгуку від однокласників;

бланки для рефлексії роботи у проекті.

Корисні ресурси

Текст казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц"

Маленький принц. Вікіпедія

Маленький принц. Ілюстрації

Маленький принц. Екранізація

Веб-сервіс LearningApps.org

Веб-сервіс ThingLink

 • Скоцик Л. Подорож у Всесвіті. Життєві уроки маленького принца за твором А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // "ЗЛ". - 2006. - № 12 (460). - С. 12-13.
 • Берко І. Цінності дитинства // "ЗЛ". - 2004. - № 17. - С. 10-11.
 • Маяковсъка Л. «Маленький принц» А. Екзюпері // "ЗЛ". - № 10 (410). - С. 19-21.
 • Городенко Л. М. Система уроків за казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» // Зарубіжна література. - 2004. - № 3. - С. 34-36.
 • Айрих Л. Філософська казка А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». 8 клас // "ЗЛ". - 2005. - № 10 (410). - С. 17-18.

ФОТОгалерея

Цікаві моменти Інсценізація уривку мовою оригіналу

Інші документи

Скриншот інтелект карти до проекту

Пильне лише серце.jpg