Портфоліо проекту "Таємниці блискавки"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Бойко Олена Вікторівна

Назва проекту

Таємниці блискавки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Вік учнів, клас

14-15 років, 9 клас

Стислий опис проекту

Проект створюється під час вивчення теми: «Електричний струм», електричний струм у різних середовищах, у 9 класі. Даний навчальний проект спрямований на активізацію пізнавальної діяльності школярів. Опрацювання матеріалу учні проводять самостійно, виконуючи при цьому пошукову, дослідницьку, аналітичну діяльності. Запропонований матеріал розглядається на першому уроці теми , а тому він викликає в учнів зацікавленість, показує цілісність наукових знань для вивчення природних явищ. Навчальний проект спрямований на оволодівання учнями новими термінами, фізичними поняттями. Робота над проектом допомагає учням більш глибоко осягнути дану тему, знаходячи відповідну інформацію, оформлюючи результати своїх досліджень. А також допоможе розвинути навички 21-го століття та навички роботи з технологіями Веб 2.0. Основні види діяльності учнів: учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для кожної групи розроблене власне завдання. Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, свої попередні ідеї, які методи вони будуть використовувати під час дослідження (матеріали знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Під час виконання проекту, учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді презентації, узагальнювати дані, робити висновки, готують презентацію, бюлетень. Результати своїх досліджень учні презентують учням 9 класів та батькам.

Питання проекту

Ключове питання

Що без леза та без зуба розтина міцного дуба?

Тематичні питання

Що таке блискавка?

Чому виникає блискавка?

Як сховатися від блискавки?

Що ми знаємо про кульову блискавку, вогні святого Ельма, грозу і грім?

Змістові питання

Як виникає блискавка?

Як виникає кульова блискавка?

Що ви знаєте про виникнення вогнів святого Ельма?

Які правила безпеки під час грози?

Чи можна використовувати мобільні телефони під час грози?

Під яким деревом краще укритися?

Які ми знаємо народні прикмети про грозу і грім?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Ознайомити з особливостями перебігу електричних явищ у природі.

Розвивати уявлення про еволюцію природничих знань.

Формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

Формувати вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержання знання.

Формувати вміння працювати в колективі.

Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

Формувати основи критичного мислення ( оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання).

Навчити доцільно використовувати цифрові технології, інструменти або комунікаційні мережі для доступу, управління, інтегрування, оцінювання, використовувати комп’ютерні технології як інструмент для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

Ознайомитись з основами авторського права.

Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

Навчити презентувати свою роботу (презентацію, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми.

Вчитель роздає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Отримує дозвіл від батьків на використання і публікацію робіт учнів в Інтернеті.

Перше заняття . Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що без леза та без зуба розтина міцного дуба? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення ? Що таке блискавка? Чому виникає блискавка? Як сховатися від блискавки? Що ми знаємо про кульову блискавку, вогні святого Ельма, грозу і грім?

Перед початком роботи вчитель: обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; пояснює як правильно оформити список використаних джерел; навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

Вчитель роздає учням форму самооцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності.

Публікація "Метод проектів"

Вимоги до структури та змісту матеріалу в презентації

Презентація "Таємниці блискавки"

Діяльність учнів

Учні повинні мати певний обсяг знань з даної теми ( власний досвід, природознавство. історія, фізика). Володіють певними навичками роботи в Інтернеті. Роботі у текстовому редакторі, редакторі Power Point. Мають певний обсяг знань щодо знаходження літературних джерел. Учні мають ознайомитися і розглянути основні особливості електричних явищ у природі.

Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів. Для кожної групи розроблене власне завдання:

Група 1. Чим небезпечна гроза?

Група 2. Що ми знаємо про кульову блискавку?

Група 3 Що ми знаємо про вогні святого Ельма?

Група 4 Чи можна використовувати мобільні телефони під час грози?

Група 5 Які ми знаємо народні прикмети про грозу і грім?

Група 6 Під яким деревом краще укритися?

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет-ресурсах). Діти виконують дослідження, готують отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту, учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки, готують презентацію, бюлетень. Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням 9 класів та батькам.

Учнівська презентація

Оцінювання

Попереднє оцінювання

Анкета

Схема ЗХД "Дізнаємось більше про блискавку"

Поточне оцінювання

Оцінювання інформаційного бюлетеня

Самооцінювання навичок спільної роботи

Підсумкове оцінювання

Оцінювання презентації

Оцінювання проекту

Дифференційовані тестові завдання учням

Корисні ресурси

Інші документи