Портфоліо проекту " Зберемося з силами"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Семенюк Неоніла Віталіївна

Назва проекту

Проект "Зберемося з силами..."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - фізика; другорядні - інформатика, математика, природознавство.

Вік учнів, клас

В проекті приймають участь учні 7 класу, вік 12-13 років.

Стислий опис проекту

Для визначення навчальних потреб учнів використовується у проекті діаграма та таблиця попереднього ЗХД. Після їх опрацювання встановлюються вчителем навчальні цілі. Впродовж роботи учні оцінюються вчителем практичне завдання, що є одним із видів зворотного зв’язку між вчителем та учнем. Впродовж вивчення теми учні знайомляться з вимогами виконання учнівської роботи (презентації,публікації,блогу). Наприкінці вивчення теми кожен учень за критеріями оцінювання, складених вчителем оцінює своїх однокласників, виконує онлайн опитування. Оцінки виставляються після другого та останнього етапів.

Питання проекту

Ключове питання

Як осідлати тягни - штовхая?

Тематичні питання

Як виміряти силу "богатирську"?

Змістові питання

1.Що таке сила пружності? Від яких факторів залежить?

2.Як Сформулюється закон Гука?

3.Як виміряти силу пружності?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

Навчитися самостійно працювати з інформацією; з’ясувати причини виникнення різних сил в природі; поповнити знання щодо застосування цих сил; продовжувати формувати навички проведення експериментів та опрацювання їх результатів; вчити учнів узагальнювати свій досвід роботи та презентувати власний проект. Формувати вміння бути комунікабельними, винахідливими, креативними.

Діяльність вчителя

І етап. Підготовчо - організаційний:

Організовую учнів для роботи. Спочатку проводжу перевірку знань данної теми за допомогою ЗХД таблиці.

З-Х-Д таблиця

Діаграма

Напередодні початку проекту пропоную батькам буклет " Що таке метод проектів".

Буклет для батьків "Метод проектів"

Презентую проект за допомогою презентації:

Презентація вчителя

Під час перегляду презентації перед учнями ставиться ключове питання. Пропонується самостійно обрати собі групу. Щоб вдало виконати проект використовую ключові та тематичні питання.

Обов'язково пропоную критерії оцінювання учнівських проектів.

Пропоную джерела інформації та корисні сайти.

ІІ етап Пошуково - дослідницький.

Вчитель консультує, допомагає у підборі матеріалу до проекту.

Спостерігає за виконанням експерименту та контролює хід виконання.

Допомагає у опрацюванні результатів.


ІІІ етап. Презентування проектів.

Оцінює учнівські проекти. Організовує батьківський комітет та громадськість для участі як в оцінювання учнів так і в заохоченні у вигляді призів. Аналізує вдалі сторони виконання проекту та недоліки.

Діяльність учнів

І етап. Теретично - організаційний.

До початку проекту заповнюють шаблони ЗХД таблиці та виконуть завдання в організаційній діаграмі.

При перегляді вчительської презентації знайомляться з проблемни питанням, на яке їм необхідно дати розгорнуту відповідь.

Формують групи та розподіляють обов'язки. Складають план виконання завдання. Обговорюють джерела інформації за даною темою.Збирають та обробляють її.

ІІ етап Дослідницький. Складають план виконання проекту. Формулюють мету екперимету та планують очікувані результати. Складають план експерименту. Виконують і аналізують результати. На основі дослідних даних роблять висновки, які представляють як продукти ІКТ.

ІІІ етап Захист власних проектів.

Перед початком захисту проекту група обирає учня який буде презентувати проект.

Презентація власних проектів.

Оцінка проектів.

Презентаці учнів

Оцінювання

Для оцінки діяльності учнів використовую елементи формуючого оцінювання.

І. На початку проекту:

Організаційна діаграма, яка має на меті з'ясувати, що знають діти а чого не знають.

Діаграма

При використанні ЗХД таблиці ми маємо зрозуміти, що хочуть дізнатися учні.

З-Х-Д таблиця

Також на цьому етапі знайомлю учнів з критеріями оцінювання учнівських робіт.

Критерії оцінювання презентації

ІІ. Кінцевий етап проекту.

Використання онлайн опитувальника.

Мета тесту полягає в тому, щоб зрозуміти наскільки знання учнів є міцними після виконання проекту.

Тест " Сили в природі"

Під час проведення проекту необхідно звертати увагу як нна обдарованих учнів так іна учнів з низьким рівнем занаь. Для цього пропонуються різнорівне картки з завданнями для самостійного виконання.

Диференційне оцінювання обдарованих учнів

Диференційне оцінювання для учнів з низьким рівнем знань

На допомогу учневі можна запропонувати різноманітні шаблони для виконання певних завдань.

Шаблон диференційного оцінювання

Документ фасилітатора

Корисні ресурси

1.Підручник Фізика. 8 клас: Підручник/Ф.Я. Божинова, У.Ю. Ненашев, М.М. Кірюхін. – Х.: Ранок – НТ, 2008. – 256 с. : іл.

2.Книга Фізика. Розвивальне навчання. 7-8 класи / Камін О.Л., Камін О.О. – Х.: Вид.група. «Основа», 2009. – 272 с.

3.Державний стандарт

4.Програма 7-9 клас ( новий держстандатр)

5.Стаття «Забутий геній» з Туманного Альбіону

6.Рисунки "Сили в природі"

7.Цікаві Матеріали

Інші документи

Лист - дозвіл на відкриття електронної скриньки

Дозвіл на використання авторських розробок

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів німецької мови, жовтень 2014