Портфоліо проекту Касьян І.В. за темою "Лінійна функція"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Касьян Інна Василівна

Назва проекту

Функції у нашому житті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основний предмет - математика

дотичні - інформатика, біологія, фізика, основи здоров'я

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 7 класу, які на уроках алгебри вперше знайомляться із поняттям функціональної залежності, зокрема з лінійною функцією. Проектна діяльність здійснюється на уроках під час вивчення теми "Лінійна функція" та в позаурочний час. На початку проекту учні опрацьовують теоретичний матеріал, добирають матеріал по темі з Інтернету та шляхом проведення дослідів, інтерпретують знайдені дані, будують графіки та роблять висновки щодо поставленої проблеми. Робота над проектом відбувається у 4 групах (по 4 учня в кожній) – біологи, фізики, хіміки і медики, які досліджують однакові питання проекту, але в різних галузях. (За потреби кількість груп може бути збільшена: економісти, географи…). Потім в кожній групі діти працюють в різнорівневих парах над пошуком прикладів функціональних залежностей у повсякденному житті та їх дослідженням. Отримані результати та висновки учні узагальнять у презентаціях та публікаціях. Підтримка процесу роботи над проектом здійснюється на блозі.

Питання проекту

Ключове питання

Чи можна побачити невідоме у відомому?

Тематичні питання

Як подружитись із функцією?

Чи є у функції портрет?

Чи може функція заговорити?

Як відшукати функцію поруч?

Змістові питання

 • Що таке функція?
 • Що називають незалежною змінною?
 • Що називають залежною змінною?
 • Яка функція називається лінійною?
 • Що називається графіком функції?
 • Що є графіком лінійної функції?
 • Як побудувати графік лінійної функції?
 • Як задати функцію аналітично?
 • Як за графіком лінійної функції визначити її коефіцієнти?
 • Які існують способи завдання функції?
 • Що означає читати графік?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі

 • формувати розуміння поняття функціональної залежності та уявлення про лінійну функцію
 • формувати розуміння термінів аргумент, значення функції, область значень функції, графік функції, пряма пропорційність
 • формувати уявлення про способи завдання функції
 • формувати вміння задавати функцію тіблично
 • формувати навички побудови графіка лінійної функції за формулою, за даними таблиці;
 • формувати вміння визначати за графіком вид функції, визначати коефіцієнти рівняння функції, записувати функцію за допомогою формули - аналітично;
 • формувати вміння читати графіки: визначати значення функції для певного значення аргументу; визначати окремі характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі, характер поведінки: зростає, спадає, як швидко зростає чи спадає)

Очікувані результати навчання учнів.

Після завершення проекту учні зможуть:

 • описувати способи задання функції;
 • пояснювати що таке аргумент, значення функції, графік функції, область визначення функції;
 • будувати графіки лінійної функції, зокрема її виду – прямої пропорційності;
 • знаходити значення функції за даними значеннями аргументу;
 • знаходити за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і, навпаки;
 • визначати окремі характеристики функції: нулі функції, додатні значення, спадання, зростання функції;
 • визначати за допомогою графіка значення коефіцієнтів k i b;
 • збирати і аналізувати незнайому інформацію;
 • брати участь у процесі ухвалення рішень
 • співпрацювати в групі;
 • давати реальну оцінку своїм можливостям щодо виконання поставленого завдання;
 • удосконалювати навички переконливого, логічно побудованого аргументування;
 • писати зрозумілий звіт про виконану роботу

Діяльність вчителя

Підготовчий етап: Вчитель обирає тему проекту відповідно до програми та Державного стандарту. Формулює мету та основні питання проекту. Створює стартову презентацію. Розробляє завдання, інструменти оцінювання та супроводу, документи для диференціації. Важливо: перевіряє шляхом анкетуваня , що учні мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та у разі потреби планує проектну діяльність так, щоб забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має. {Узгодити терміни проведення проекту із вивченням табличного процесора на уроках інформатики в 7 кл} Обговорює з колегами можливість консультацій та підтримки учнів з питань фізики, біології, хімії. основ здоров’я (Буклет вчителя) Створює блог, де висвітлюються: посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті

Етап реалізації: (відбувається паралельно і на уроках алгебри і в позаурочний час)

Перший тиждень

1. Перегляд стартової презентації. Обговорення з учнями теми проекту, питань проекту Виявлення потреб учнів за допомогою таблиці З-Х-Д

2. Формування груп, визначення завдань та обов'язків у групах; Обговорення з учнями терміну виконання та плану проекту; Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання проекту Ознайомлення учнів із Законом про авторське право, тестування на розуміння цього закону

Другий тиждень Забезпечення опанування учнями теоретичним матеріалом з теми під час уроків Заповнення учнями таблиці З-Х-Д_2 , діаграм формуючого оцінювання, їх аналіз Відстеження знайденої учнями інформації, спостереження за отриманими результатами Аналіз щоденників рефлексії, Контрольних списків відслідкування прогресу, Взаємооцінювання 3-2-1 Підтримка на сторінках блогу рефлексії учнів, проведення індивідуальних консультацій з кожною групою, коригування їх діяльності, надання певних рекомендацій та спрямовання роботу кожної групи над поставленими завданнями

Третій тиждень Обговорення питань для дослідження функціональної залежності у повсякденному житті, здійснення індивідуального та диференційованого підходу при формуванні пар для роботи з цими питаннями Відстеження знайденої учнями інформації, спостереження за отриманими результатами Аналіз щоденників рефлексії, Контрольних списків відслідкування прогресу, Взаємооцінювання 3-2-1 Підтримка на сторінках блогу рефлексії учнів, проведення індивідуальних консультацій з кожною групою, коригування їх діяльності, надання певних рекомендацій та спрямовання роботу кожної групи над поставленими завданнями

Четвертий тиждень Обговорення з учнями отриманих результатів Надання учням шаблонів презентації та публікації Ознайомлення із критеріями оцінювання презентації та публікації Консультація щодо захисту проекту Аналіз щоденників рефлексії, Контрольних списків відслідкування прогресу, Взаємооцінювання 3-2-1 Підтримка на сторінках блогу рефлексії учнів, проведення індивідуальних консультацій з кожною групою, коригування їх діяльності, надання певних рекомендацій та спрямовання роботу кожної групи над поставленими завданнями

Підсумковий етап:

П’ятий тиждень перевірка робіт та заповнених шаблонів; тестування вихідних знань учнів; організація і проведення учнівської конференції, на яку запрошуються також батьки; рефлексія учнів та батьків, обговорення питань, які необхідно розглянути в майбутніх роботах.

Перелік рекомендованої літератури та інтернет-джерел для роботи над проектом

Стартова презентація

Презентація про способи роботи над проектом

Буклет для вчителів

Супровід діяльності учнів

Презентація для обдарованих учнів

Презентація для учнів з особл потребами

Заготовка до завдання

Аркуш дослідження

Шаблон учнівської презентації

Документи щодо роботи дітей в мережі Інтернет:

Діяльність учнів

Перший тиждень

 • 1. Перегляд стартової презентації.
 • Обговорення з вчителем теми проекту, питань проекту
 • Заповнення таблиці З-Х-Д_1
 • 2. Формування груп «Фізики», «Біологи», «Хіміки», «Медики»,
 • визначення завдань та обов'язків у групах;
 • Обговорення терміну виконання та плану проекту;
 • Знайомство з критеріями оцінювання проекту
 • Ознайомлення із Законом про авторське право, тест на розуміння цього закону
 • Робота із щоденником рефлексії, заповнення Контрольного списку відслідкування прогресу

Другий тиждень

 • 1. Опанування теоретичним матеріалом з теми
 • Заповнення таблиці З-Х-Д_2
 • Робота з діаграмами формуючого оцінювання
 • Опрацювання друкованих видань,
 • опрацювання електронних видань,
 • пошук інформації в Інтернеті стосовно функціональних залежностей в фізиці /біології/ хімії/ медицині
 • 2. Аналіз отриманої інформації;
 • Висування гіпотези
 • Робота з табличним редактором: внесення значень досліджуваних величин,побудова графіка
 • Аналіз отриманого графіка
 • Складання формули для встановленої залежності
 • Формулювання висновку щодо виду отриманої функції
 • Робота із щоденником рефлексії
 • Заповнення Контрольного списку відслідкування прогресу
 • Взаємооцінювання 3-2-1

Третій тиждень

 • 1. Вибір напрямку дослідження функціональної залежності у повсякденному житті,
 • пошук інформації в Інтернеті стосовно обраного напрямку
 • Заповнення таблиці З-Х-Д_2
 • 2. Аналіз отриманої інформації;
 • Висування гіпотези
 • Робота з табличним редакторам: внесення значень досліджуваних величин,побудова графіка,
 • Аналіз отриманого графіка
 • За потреби: пошук інформації щодо виду функціональної залежності
 • Складання формули для встановленої залежності
 • Формулювання висновку щодо виду отриманої функції
 • Робота із щоденником рефлексії
 • Заповнення Контрольного списку відслідкування прогресу
 • Взаємооцінювання 3-2-1

Четвертий тиждень

 • Обговорення, систематизація, узагальнення результатів
 • Оформлення результатів у вигляді презентації та буклету
 • Підготовка до захисту проекту
 • Робота із щоденником рефлексії
 • Заповнення Контрольного списку відслідкування прогресу
 • Взаємооцінювання 3-2-1

П’ятий тиждень

 • Заповнення шаблонів
 • Підсумкове оцінювання вмінь та навичок за допомогою Гугл-опитувальника
 • Презентація власного продукту: показ презентації на учнівській конференції, на яку запрошуються також батьки;
 • Рефлексія, обговорення питань, які необхідно розглянути в майбутніх роботах.

Приклади учнівських робіт:

Оцінювання

Процес оцінювання учнів протягом проекту.

Попереднє оцінювання проводиться на основі педагогічних спостережень та аналізу зрізів знань попередніх тем.

На початку проекту з метою виявлення потреб та інтересів учнів та з’ясування рівня володіння матеріалом з даної теми вчитель пропонує учням переглянути стартову презентацію (презентація містить приховані можливі напрямки діяльності). Діти обговорюють ключове питання та заповнюють таблицю З-Х-Д_1. Це дозволить вчителю скоригувати план проекту, а дітям - визначити значущість проекту для себе та пов’язати тему із своїм персональним досвідом. На основі цього формуються групи дослідників і розподіляються функції в групах. При цьому враховуються як побажання учнів, так і думка вчителя щодо доцільності компонування груп і розподілу обов’язків в них.

Інструменти оцінювання спостереження, обговорення Основних запитань, таблиця З-Х-Д_1

Протягом проекту вчитель оцінює діяльність кожного члена групи шляхом поточного контролю діяльності, зворотній зв'язок здійснюється на сторінках блогу проекту та при проведенні консультацій. Для спостереження за процесом роботи груп використовується Контрольний список відслідкуваня прогресу та Гугл-документ "Рух груп у проекті".

Інструменти оцінювання спостереження, Щоденник рефлексії, діаграми формуючого оцінювання, письмові звіти, Взаємооцінювання 3-2-1, таблиця З-Х-Д_2, Форма оцінювання для роботи в групах та самооцінки.

Підсумкове оцінювання включає в себе проведення учнівської конференції, що включає демонстрацію презентації (захист проекту), обговорення групами представлених презентацій, групи представляють свої зауваження до їх експерименту, постановки нових задач досліджень

Інструментами оцінювання є Гугл-опитувальник, Форма оцінювання публікації, презентації (продукту) , таблиця таблиця З-Х-Д_3

Остаточна оцінка Оцінювання кінцевих результатів роботи в проекті проводиться за допомогою тестування, яке виявить рівень засвоєних знань учнів

Остаточна оцінка відображає оцінку здатності учня передавати нові знання в новій ситуації. Виконання проекту дозволяє вчителю спостерігати за здатністю учня до навчання та саморозвитку, готовності до включення в сучасний інформаційний процес.


ЗХД-таблиця_1

ЗХД-таблиця_2

Діаграма для оцінювання-1

Діаграма для оцінювання-2

Діаграма для оцінювання-3

Взаємооцінювання 3-2-1

Відслідкування прогресу

Щоденник рефлексії

Визначення рівня знань_Гугл-опитувальник

Критерії оцінювання презентації

Корисні ресурси

№ з/п Назва URL-адреса Опис
1 Істер О.С. Алгебра: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч.закл.- К.:Освіта, 2007. - -
2 Пичурин Л.Ф. За страницами учебника алгебры М.: Просвещение, 1990. - Книга адресована учащимся 7—9 классов для самостоятельного чтения и по содержанию тесно примыкает к школьной программе. Широко привлекаются исторические сведения, занимательные факты, раскрывается практическое значение изучаемого материала, решаются нестандартные задачи
3 Виленкин Н.Я. Функции в природе и технике Книга для внеклассного чтения для 9-10 классов. — 2-е изд., испр. — М.: Просвещение, 1985 - В книге рассказывается о различных приложениях элементарных функций, изучаемых в школе, о развитии и применении дифференциального исчисления, о том, как математики ищут оптимальные решения задач.

Как возникло и развивалось понятие функции

4 Энциклопедический словарь юного математика/Сост. Э-68 А. П. Савин. - М.: Педагогика, 1989. - 352 с http://sernam.ru/book_e_math.php?id=63 Словарь поможет читателю получить сведения об истории развития математической науки, основных направлениях ее приложений на практике, познакомит с основными математическими понятиями.

Одна из задач книги - заинтересовать школьников этой древней и важнейшей ныне наукой, помочь в формировании логического мышления, в усвоении учебной программы. В словаре рассказывается о выдающихся ученых-математиках, приведены занимательные математические задачи. Определение линейной функции, нахождение коеффициента k Прмеры зависимость между различными шкалами температур

5 SBP-Program наука, технології, освіта http://www.sbp-program.ru/ua/matematyka/matematyka.htm Освітній сайт (українськомовний) напрямки: програмування, математика, технології.

Містить курс шкільної алгебри. Доступно, іллюстративно

6 wikiHow

сайт полезных инструкций

http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E-%28%D0%B8%D0%B7-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B%29 Как применять линейную функцію

Містить пояснення щодо знаходження коефіцієнтів k і b

7 Школяр України http://shkolyar.in.ua/funkciya7 Довідкова інформація з математики
8 © 2015. У Класі.

Навчальний сайт для учнів.

http://uklasi.com.ua/7-klas/algebra/170-25-liniina-funktsiia Містить відео уроки ,інші матеріали з шкільного курсу математики, а також матеріали для підготовки до олімпіад

Відеоуроки з алгебри для учнів 7 класу на тему Лінійна функція

9 Вікіпедія вільна енциклопедія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83 стаття Швидкість звуку містить таблицю значень швидкості, а також густини повітря від температури

Інші документи

Навчальні проекти та учнівські презентації аналогічної тематики:


Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, травень 2015