Потфоліо Савченко Тетяни з теми "Краса Української природи"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Савченко Тетяна Борисівна

Назва проекту

"Краса Української природи"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

географія,природознавство,краєзнавство

Вік учнів, клас

13-14років,8-9класи

Стислий опис проекту

Різноманітність видового складу та закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси їх охорона й відтворення. 8-А клас Вивчити нові терміни: «лісистість», «рослинні угрупування», «рослинні ресурси», «реліктові рослини», «ендемічні рослини», Червона книга України, Зелена книга України. Підготувати презентації, повідомлення, відеофільми. Урок у вигляді круглого столу.

Питання проекту

Ключове питання

Чому саме таким чином розмістилась рослинність в Україні?

Тематичні питання

Назвіть основні типи рослинності на території України? Що собою уявляють рослинні ресурси, їх охорона і відтворення? Назвіть основні рослинні угрупування сформовані на території України?


Змістові питання

- Які основні типи рослин поширені на території України? - Які області України найбільш багаті на ліс? - У чому особливості рослинного покриву степу? - В яких областях України поширена степова рослинність? - Чим зумовлений зональний розподіл рослинного покриву? - Червона книга України – коли вона була створена і які рослини Запорізького краю до неї занесені? - Які рослини-символи українського народу ви знаєте?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі

- сформувати в учнів поняття про різноманітність видового складу рослинного покриву України; - розширити та поглибити знання про закономірності поширення рослинності на території України шляхом аналізу карти рослинності; - розвивати екологічне мислення; - удосконалювати навички роботи з тематичними картами та іншими джерелами інформації; - познайомити учнів з рослинністю рідного краю; - виховувати любов до рідного краю

Діяльність вчителя

Ставим цілі


Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Діяльність учнів

Оцінювання

Опитування/Анкетування. Мозкова атака. Обговорення Основних запитань. Перегляд презентації вчителя та її обговорення. Використання «Асоціативного куща» Робота з таблицями «ЗХД» , Опитувальник/тест. Журнали спостережень.Записи/нотатки вчителя .Презентація Основних запитань.Оцінювання створених конечних продуктів проекту (презентації, публікації, сайт Гімназії) згідно критеріям оцінювальних листів. Оцінювання проектної діяльності учнів.

Корисні ресурси

Інші документи