Проект з інформатики, Кібіцька Т.А

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Кібіцька Тетяна Анатоліївна

Назва проекту

"НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ІДЕЇ ДО КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ"'

Nano-12.10.2017.jpg

Цитата до проекту

"Нанотехнології зроблять таку ж революцію в маніпулюванні матерією, яку зробили комп'ютери в маніпулюванні інформацією." Ральф Меркле

МЕТА

 • Розібратися в суті поняття «нанотехнологія», розкрити цілі нанонауки.
 • Зрозуміти, як людина реалізує величезний потенціал нанонауки в повсякденному житті, її перспективи і майбутнє.
 • доведення вивчення інформатики до творчого рівня;
 • інтеграція інформатики з іншими предметами.

ГІПОТЕЗА

Якщо суспільство буде володіти інформацією про нанотехнології, то це дозволить більш широко застосовувати сучасні досягнення науки в хімії, фізиці, електроніці та механіці, медицині та фармакології, космічної та військової промисловості.

ЗАВДАННЯ

 • Ознайомитися з ходом становлення та розвитку нанотехнології.
 • Створити презентацію «Секрети нанотехнології».
 • Створити блог «Нанотехнології в сучасному світі»
 • Залишити відгук «Віртуальна дошка» на сайті про своє відношення або доцільність використання нанотехнології у житті людини

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • проблемний;
 • пояснювально-ілюстративний;
 • частково-пошуковий;
 • дослідницький;

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 • навчитися ефективно використовувати пошукові машини та сервіси для створення закладок;
 • навчитися спільно створювати та редагувати карти та схеми

Стислий опис

Нові напрямки в науці відкриваються з власної волі. Як правило, вони виникають в результаті тривалих досліджень у відомих наукових центрах світу. Багато вчених займалися дослідженнями мікроскопічних структур, характерні розміри яких становлять десятки або сотні нанометрів. Заняття ці мали чисто пізнавальний характер, поки не з'ясувалося, що деякі види наноструктур володіють абсолютно унікальними і виключно корисними властивостями. Поступово з задоволення цікавості окремих дослідників почала формуватися велика серйозна наука з неймовірним числом відгалужень в практичні області. Так народилася нанотехнологія.

Навчальний проект «НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ІДЕЇ ДО КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ» проводиться з учнями 11-А кл. в рамках метапредметний області. У проекті розглядаються перспективи розвитку такої нової галузі знань, як нанотехнології. Це дозволяє розширити кругозір учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність. Проект проводиться в позаурочний час. При роботі над проектом учні навчаться виділяти проблему, знаходити шляхи її вирішення, висувати гіпотези, працювати з додатковими джерелами інформації, включаючи ресурси мережі Інтернет. Предмет інформатика дозволяє допомогти учням організувати навчальний проект із застосуванням інформаційних технологій, застосувати знання і вміння для оформлення звітних робіт.

Презентація вчителя

НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ВІД ІДЕЇ ДО КІНЦЕВОГО ПРОДУКТУ

Нано 13.10.2017.jpgНавчальні предмети

Інформатика, біологія.

Класи

11-А клас

11-А клас
Проблемні питання

 • Як вплив нанотехнологій на навколишнє середовище і здоров'я людини?
 • Які перспективи розвитку нанотехнологій?
 • Які професії пов'язані з використанням нанотехнологій?

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Державний освітній стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Технології"
Через зміст освітньої галузі "Технологія" забезпечується: -ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням;
Програма курсу за вибором «Основи веб-дизайну», автори: І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко

ВХІДНІ ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ

 • самостійно мислити, знаходити та розв’язувати проблему;
 • використовувати знання з різних галузей;
 • створювати зображення в графічному редакторі Paint та встроєному у Word векторному редакторі;
 • здатність прогнозувати результати й можливі наслідки різних варіантів рішення;
 • вміння виконувати завдання на ПК згідно інструкції;
 • навики роботи в мережі Інтернет та програмах PowerPoint, Publisher, Word, Excel.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Цілі
Опрацювати теоретичні аспекти:

 • призначення, можливості, засоби, технології та сфери застосування комп’ютерної графіки;
 • принципи побудови растрових і векторних графічних зображень; основні параметри комп’ютерних зображень;
 • поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;
 • методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;
 • застосування зображень в офісних і гі пертекстових документах, поліграфічних виданнях та мультимедійних продуктах;
 • складання та реалізація графічних алгоритмів створенняй редагування зображень інструментальними засобами графічних редаторів;
 • створення растрових і векторних зображень із графічних примітивів;
 • форматування векторних рисунків, настройка їхніх параметрів і растеризація;
 • використання можливостей середовища графічних редакторів CorelDRAW та Adobe Photoshop;

Результати
Оволодіння знаннями та навиками:

 • принципи та призначення Wiki-сервісу;
 • вміння реалізовувати свої прагнення;
 • створення карти пам'яті;
 • профорієнтаційне сприяння у виборі професії старшокласників;
 • надавання допомоги своїм товаришам по роботі;
 • самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі;
 • пошукова, аналітична, творча діяльность;
 • вирішування проблеми.

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ

1.Учні знайомлюються з презентацією вчителя.
2.Учасники проекту об’єднуються у групи для виконання завдань проекту:
Група «1»

 • Вивчає питання "Основні напрямки використання нанотехнології в сучасному світі";
 • Робить висновки щодо використання нанотехнологій;
 • Створює презентацію.

Група «2»

 • Вивчає питання "Принципи наноекономіки, сфери застосування";
 • Вивчає питання "Яким чином вплине розвиток наноекономіки на розвиток людства";
 • Створює презентацію

Група «3»

 • Вивчає питання "Досягнення нанотехнологій у сфері медицини";
 • Вивчає питання "Найважливіш ніапрямки використання нанотехнологій у сфері медицини";
 • Створює блог.

4.По закінченню проекта учасники презентують та захищають кінцеві продукти своєї проектної діяльності.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні


Учнівські роботи

Група «1»


Нано 14.02.2018.jpg
Група «2»


Нано3 14.02.2018.png
Група «3»


Нано2 14.02.2018.pngТестування


QR enter 14.02.2018.png


Nano 15.02.2018.pngQR exit 14.02.2018.png


Тестування

Ресурси Інтернету

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Учнівські роботи оціюються згідно критеріїв: