Рефлексія учасника Зібрової Світлани Миколаївни

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Рефлексія (від лат. Reflexio - звернення назад) - розумовий процес, спрямований на самопізнання, аналіз своїх емоцій і почуттів, станів, здібностей, поведінки.

Як писати рефлексію:

  • Перегляньте Основні запитання та головні ідеї, які були розглянуті в Модулі, або прочитайте Стислий огляд Модуля та подумайте про ідеї та матеріали, що ви створили, які можна використовувати під час викладання чи планування для того, щоб покращити процес навчання учнів.
  • Натисніть кнопку "Править" навпроти необхідного Модуля
  • Запишіть свої думки та враження від навчання за цим модулем. Напишіть про інші висновки, ключові ідеї, нові інструменти та засоби, які допомагають навчатися, використовуючи ІКТ, запитання, які у вас виникли, та те, що вас турбує або цікавить. Обміркуйте, яким чином знання, які ви отримали в цьому модулі, можуть вплинути на ваше викладання та навчання ваших учнів. Запишіть, що видалося вам найцікавішим, найпростішим, а що було складним і не зрозумілим.

Підказки:

  • Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені з’ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення Основних запитань проекту, а саме…
  • Цей модуль допоміг мені уточнити Основні запитання проекту та обдумати оцінювання учнів в проекті, а саме…

Содержание

Модуль 1

Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме: сформулювати власні завдання щодо навчання на тренінгу. Розказала про себе та познайомилася з іншими учасниками тренінгу. Ознайомилася з ресурсами програми і це меня важко.

    • Спробуйте в наступній рефлексії більше загадати вправи, які ви виконували, що вони вам допомогли зрозуміти. Можливо ви отримали нові навички або познайомились з новими термінами /поняттями. --Сокол Ирина (администратор ЗапоВики) (обсуждение) 15:32, 19 января 2015 (EET)

Модуль 2

Цей модуль допоміг мені з'ясувати, що проекти надають навчальним завданням практичну спрямованість і можливість розвинути в учнів навички мислення вищих рівнів та підвищують рівень мотивації учнів до навчання. Проаналізувала та прийняла участь в обговоренні проблеми формування в учнів навичок, які будуть їм потрібні в 21 столітті, та ознайомиласяся з сучасними інноваційними педагогічними ідеями, а саме: проектним навчанням. Проекти надають широкі можливості для навчання, залучають учнів до вирішення проблемних ситуацій та інших змістових завдань, будують зв’язки зі світом поза класною кімнатою та звертаються до питань реального життя учнів Розглянула алгоритм реалізації проекта. Розглянула алгоритм створення буклету. Вчилася створювати буклет за вибраною темою, усе добре. Буклет створила. Як на мене, то гарно все вийшло. Було незрозуміло, що буклет повинен бути на представлення саме проектої діяльності, мій буклет - настанова на проект за начальною темою.

Модуль 3

Цей модуль допоміг мені обдумати планування вивчення обраної теми, що почати треба з того, що визначити, які саме державні освітні стандарти відповідають цій темі. Виходячи з вимог стандартів та навчальних програм, я встановила навчальні цілі та важливі поняття обраної теми, від яких формулюватиму Основні запитання, що формують зміст проекту. Ознайомилась з основними елементами формування дослідження в залежності від мети та завдань держстандарту, навчальної програми та виходячи із навичок, які будуть потрібні учням в 21 столітті. Сформулювала ключове, тематичні питання та завдання для дослідження кожної группи учнів.Прийняла участь у обговоренні ключових, тематичних питань та завдань колег.

Модуль 4

Цей модуль допоміг мені проаналізувати процес планування вивчення обраної теми з того, що виходячи з вимог стандартів та навчальних програм, я встановила навчальні цілі та важливі поняття обраної теми, від яких формулювала Основні запитання, що формують зміст проекту. Після дослідження існуючих стратегій з формуючого оцінювання я склала перший варіант плану оцінювання учнів для моєї теми, а потім створила засоби оцінювання, що допомагають визначати навчальні потреби учнів та оцінювати їхні попередні знання і вміння до початку виконання ними проектів. Ознайомилась з поняттям Формуюче оцінювання/аналіз,що дає змогу визничити остаточні знання учнів, обёєм усвоених знань,дізналася, що метою оцінювання є визначення навчальних потреб учнів, учитель виступає у ролі консультанта/фасилітатора. Створила два документа: ЗХД-таблицю, та організаційну діаграму, які і допромогають виявити навчальні потреби учнів, складності не було. Створила презентацію проекту,думаю успіщно. Мені подобається! Працюю над планом вивчення теми.

Модуль 5

Цей модуль допоміг мені уточнити як знахлдити і зберігати Інтернет-ресурси, які можна використовувати при вивченні обраної теми. Я також розглянула шляхи ефективного пошуку та оцінювання Інтернет-ресурсів для проведення досліджень та навчилася правильно використовувати ці ресурси, дотримуючись закону про авторські права. Я знала про авторське право, але согодні дізналася більше, а саме:онайомилась з тестом суть якого в тому, що більшість матеріалів з Інтернету - чиясь власність, тому для вчителів важливо знати самим та навчити учнів правильно використовувати інформаційні джерела. Для формування в учнів звички коректно використовувати чужі матеріали, не лише друковані, а й із Інтернету, доцільно оцінювати їх уміння посилатися на використані ресурси Інтернету. Преглянула презентацю "Як навчити учнів правомірному використанню джерел інформації", думаю доцільно створити пам'ятку з цього приводу.

Модуль 6

Цей модуль допоміг мені з'сувати як можна ефективно використовувати комп’ютерні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів. Дізналася більше про безпечну роботу учнів при використанні Інтернету перед тим, як вони почнуть користуватися Інтернет-ресурсами. Про те як застерігти учнів від доступу до ресурсів, які містять небезпечний або заборонений для них матеріал або від спілкування з людьми, які можуть становити загрозу для них. Прийняла участь у педраді: обговорювали - як навчити учнів безпечній роботі в Інтернеті. Хто це має зробити? Кого можна залучити? З якого віку потрібно починати цю роботу? Виробили рекомендації щодо розглянутого питання.

Модуль 7

Модуль мені допоміг зрозуміти, що у класі, де ведеться навчання за особистісно-орієнтованими технологіями, учні створюють роботи, які вимагають використання навичок 21 століття та відображають глибину засвоєння навчального матеріалу; як допомогти учням подолати труднощі при переході від звичної для них ролі при традиційному навчанні до інших ролей при навчанні за методом проектів. Я також спланувала та створила приклад учнівської роботи: презентацію. Яка спрямована на досягнення конкретних навчальних цілей. Я намагалася оцінити презентацію за відповідними критеріями.

Модуль 8

Цей модуль допоміг мені з'ясувати як можна використовувати засоби оцінювання для діагностики рівня розвитку в учнів навичок 21 століття, навичок мислення вищих рівнів та для оцінювання засвоєних учнями знань упродовж проекту. Створила Форму оцінювання учнівської презентації.У Формі зазначено критерії , та дескриптори.Критерій - характерна ознака предмету оцінювання – зазначено у лівому стовпці. Він визначає в узагальненому вигляді цілі оцінювання, поведінку або якості, які можна кількісно виміряти.Дескриптори - описують та пояснюють кожний критерій на декількох рівнях.

Модуль 9

Цей модуль допоміг мені уточнити той фак, що коли навчальні потреби різних учнів задовольняються, в них підвищується мотивація навчання та покращуються їхні оцінки. Кожному учню потрібна індивідуальна підтримка та адаптація навчального матеріалу до його особливостей. Учням також потрібне середовище (оточення, умови, засоби і відповідний психологічний клімат), яке б дозволило їм використовувати свої сильні сторони та задовольняти свої навчальні інтереси при отриманні знань та формуванні навичок. Тому я створила два диференційованих документа: один - завдання початкового рівня, другий - завдання високого рівня.

Модуль 10

Цей модуль допоміг мені проаналізувати як керувати навчальним процесом у класі, де навчання здійснюється за методом проектів, як використовувати комп’ютерні технології задля підвищення власної ефективності та для підтримки навчання учнів,як буде вивчатися обрана тема в класі. Створила приклад інструктивного матеріалу - інструкцію до лабораторного досліду. Дізналася про те, що Фасилітація (англ. facilitate - полегшувати, сприяти) – стиль педагогічного спілкування, який передбачає полегшення взаємодії під час спільної діяльності; ненав’язлива допомога групі чи окремій людині в пошуку способів виявлення і розв’язування проблем, налагодженні комунікативної взаємодії між суб’єктами діяльності. Як практично застосовувати цю дію в своїй роботі.

Модуль 11

Цей модуль допоміг мені уточнити переваги процесу ознайомлення всіх учасників тренінгу з роботами інших та як подібна вправа може допомогти у навчанні учнів.

З усього того, чому я навчалася на цьому тренінгу, на мою думку, найефективнішим для навчання моїх учнів буде спрямування на розвиток в учнів навичок 21 століття, а саме: творчість і інноваційність, критичне мислення і вміння вирішувати проблеми,комунікативні навички та навички співробітництва,вміння працювати з інформацією,IКT – грамотність,лідерство та відповідальність; використання ІКТ у навчальному процесі.