Робота в групі Тренінгу "Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів української мови та літератури", ЗОІППО, вересень 2014

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Розробити завдання з використанням хмари слів, надати приклад завдання та приклад хмари слів


Содержание

Група 1

Учасники:Тоболова. Редзель. 02.10.14

Звдання: Визначити рід іменників

Хмара слів:

Чоловічий чи жіночий рід іменника?jpg

Група 2

Учасники: Братішко Н.В., Євдокименко Л.В.


Звдання:За ключовими словами визначте тему уроку

Хмара слів:Всі іменники розподіляються на іменники власні і загальні.

Загальні іменники - це узагальнені назви класів однотипних предметів або явищ: син, явір, калина, лоша, родина, поет.

Власні іменники - це індивідуальні назви предметів. Вони виокремлюють конкретний предмет із ряду однотипних предметів: Світлана, Любомир, Надія, Тернопіль, Кавказ.

Іменник

Група 3

Учасники: Легонькова, Мінаєва

Звдання: Написати твір-мініатюру на тему "Мандруємо УКРАЇНОЮ", використовуючи іменники-власні назви


'Хмара слів:

Хмаринка подорож л-м.jpg

Група 4

Учасники:Галушка Л.П. Сіропол С.Є.

Завдання: Виберіть іменники IV відміни.

Хмара слів:

Хмарина слів Іменник четвертої відміни СірополГалушка.jpg

Група 5

Учасники: Кашуба О.В.,Тесленко Н.М.

Завдання: Дати характеристику дійових осіб казки "Цар Плаксій та Лоскотон".

Хмара слів:

Казка

Група 6

Учасники:

Левченко Н.М., Біла О.Й.

Звдання:

Під час вивчення оповідання О.Стороженка "Скарб" використати "Хмаринку слів" на етапі підготовки до сприйняття твору. Запропонувати учням поділится асоціаціями із словом "скарб". Асоціації оформити у вигляді хмари слів. Наприкінці роботи над оповіданням зробити висновок, чи відповідає створена хмара змісту твору.

Хмара слів:


Хмара слів. Скарб.jpg

Група 7

Учасники:Комериста В.І., Охріменко О.М.

Звдання: Створити хмару слів з прийменників (уривок кіноповісті О.Довженка "Україна в огні")

Хмара слів:
Хмара слів Прийменник

Група 8

Учасники:Пригаріна С.В., Малачевська І.В.

Завдання:Знайти синонімічні ряди слів, визначити частини мови

Хмара слів:

Хмара слів "Синоніми"

Група 9

Учасники: Шульна Інна Олексіївна, Лисенко Людмила Олександрівна

Звдання:Визначити особливості вживання давального відмінка

Хмара слів:

Давальний відмінок

Група 10

Учасники:Бабкина О.А., Дмитренко Р.М.


Звдання:Вибрати іменники І відміни


Хмара слів:

Хмара слів Іменники І відміни

Група 11

Учасники: Мелах Ц.В.,Трубіна М.В.

Звдання: Визначити за хмарою слів автора і назву твору. Складіть власне висловлювання, використовуючи самостійні частини мови з хмари слів. Визначте рід, число, відмінок та відміну іменників.

Хмара слів:

Хмара слів