Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку на хореографічних заняттях

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Тараненко сертифікат 244.jpg

Тараненко Юлія Петрівна
Місце роботи: Бердянський центр дитячо-юнацької творчості
Посада: керівник хореографічного гуртка (Народний ансамбль естрадного танцю "МарЛен")


Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільно віку на хореографічних заняттях
Вступ
Проблема формування творчої діяльності дітей є однією з центральних у педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення. Одним із головних педагогічних завдань при цьому є виховання людини, здатної акумулювати й творчо переосмислювати набутий людством досвід у науці, культурі, мистецтві. Це відображено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, яка підкреслює необхідність застосування нових педагогічних технологій особистісно-зорієнтованої моделі виховання для формування творчих здібностей дітей.
Психологічні основи творчих здібностей вивчали Д. Богоявленська, Л.Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, Г. Костюк, В. Крутецький, В.Мерлін, Н. Тализіна та інші. Педагогічний аспект зазначеної проблеми розкривається в працях Ю. Бабанського, М. Данилова, Б. Коротяєва, І.Лернера, В.Паламарчук, О. Савченко, М. Скаткіна, Т. Шамової та інших. Дослідниками сформульовано основні умови розвитку творчих здібностей (Н. Вишнякова, Л.Івахненко, В. Лозова Ю.Нєженцев, С.Сисоєва), виявлено специфіку впливу різних засобів естетичного виховання на розвиток творчих здібностей молодших школярів (Л. Гуляєва, В. Кузін, А. Щербо), визначено особливості прояву творчих здібностей старших дошкільнят та молодших школярів у різних видах діяльності: ігровій – Ю.Косенко, трудовій – В.Сьомін, В. Тименко, образотворчій – С. Діденко, В. Кардашов, музичній – В. Рагозіна, танцювальній – Р. Акбарова, С. Акішев, О. Горшкова, О. Мартиненко, А. Шевчук.
Учені, розглядаючи особливості дитячої танцювальної творчості, спираються на народну хореографію, музично-ритмічні рухи. Що ж до висвітлення особливостей розвитку творчих здібностей молодших школярів на заняттях із сучасного танцю, то ця проблема залишається мало дослідженою, оскільки існує думка, що його види (контемпарарі, джаз, модерн, хіп-хоп, брейк та ін.) занадто складні для дитячого сприймання та відтворення. Спеціально досліджуючи сучасний танець, К. Нестерова визначає його як напрям хореографічного мистецтва та вид художньої діяльності, який включає взаємозв’язок індивідуальної рухової та емоційної виразності (пластики), імпровізаційності та креативності, що призводить до створення засобами руху суб’єктивно нового художнього твору, який забезпечує творче вираження внутрішнього стану танцівника, і не спирається на раніше створену хореографічну постановку* [3, с. 8].
Разом із тим, розвиток сучасної танцювальної культури, її активна популяризація у засобах масової інформації, зацікавленість батьків підвищують бажання дітей вивчати привабливі види сучасного танцю. Саме сучасна хореографія, у порівнянні з іншими видами танцювального мистецтва, передбачає ефективний розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку, оскільки в основу сучасних танцювальних напрямів покладено прийом імпровізації.
Отже, для розв’язання зазначеної проблеми необхідно, на нашу думку, визначити доступний зміст сучасної хореографії для його вивчення дітьми молодшого шкільного віку, інтерпретувати рухи відповідно до їх ігрової діяльності, інтересів та навчально-виховного потенціалу хореографічних занять.
Мета статті полягає у висвітленні особливостей розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку на практичних заняттях з джаз-модерн танцю.
Виклад основного матеріалу
Серед найпопулярніших напрямів сучасної хореографії одне з провідних місць займає джаз-модерн танець, який має теоретичну і методичну основу, спирається на передовий педагогічний і практичний досвід. Одним з основних завдань уроку джаз-модерн танцю є розвиток танцювальної імпровізаційності, творчого мислення, пошуки рухових можливостей свого тіла, виховання індивідуальної манери виконання.
Аналіз психологічних досліджень (Г. Балла, О. Видри, М. Заброцького та інших) щодо вивчення вікових особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку, дозволив визначити творчі здібності школярів, які сприятимуть засвоєнню основ джаз-модерн танцю: високу пізнавальну активність, допитливість, прагнення створити нове, самостійність та оригінальність у розв’язанні поставлених завдань, високу швидкість перебігу розумових процесів, схильність до фантазування та творчої інтерпретації.
Експериментальна робота проводилась нами протягом трьох років у молодшій групі (7-10 років) Народного ансамблю естрадного танцю «МарЛен» (м. Бердянськ),метою якої було визначити й поступово впровадити в зміст хореографічних занять з джаз-модерн танцю такі засоби сучасного танцю, як: музика, танцювальні комбінації, імпровізація та завдання на розвиток творчих здібностей. Вірно підібрана музика впливає на розвиток уяви, сприяє яскравому танцювальному перевтіленню, більш емоційному розкриттю того чи іншого танцювального образу. Танцювальні комбінації збагачують музично-руховий досвід дітей, який є основою для творчих проявів. Імпровізація допомагає розкрити творчий потенціал дитини, вміння знаходити оригінальні танцювальні рухи та інтерпретувати у власній манері знайомий танцювальний матеріал, вчить культурі спілкування з партнерами.
Структуру хореографічного заняття джаз-модерн танцю ми будували за принципом В. Нікітіна: розігрів, ізоляція, вправи для рухливості хребта, рівні, крос-переміщення, імпровізація та комбінації* [4, с.10].
Під час експериментального навчання, враховуючи психологічні особливості молодшого шкільного віку та невеликий танцювальний досвід, нами було адаптовано структурні частини заняття для даного вікового періоду: розігрів, крос-переміщення, танцювальні комбінації та імпровізація. Крім навчальних тренінгових вправ, які застосовувались нами для засвоєння основ даного танцювального напряму, ми до кожної частини заняття добирали вправи на розвиток творчих здібностей дітей.
Перший розділ заняття з джаз-модерн танцю «Розігрів», який ми проводили лише посеред зали (за Ю.Нікітіним він має проводитись біля станка, на середині та в партері) включав у себе рухи голови (нахили, повороти, коло, sundari), плечей (підіймання, опускання, скручування), грудного відділу (вперед-назад, з боку в бік), тазостегнових суглобів (вперед-назад, з боку в бік), рук (позиції та положення рук у джаз-модерн танці) та ніг (relive (релеве) за паралельними та аут позиціями, маленькі стрибки). Поступово до змісту розігріву ми включали трансформовані рухи класичного танцю (комбінацію plie (пліє), battement tendu (батман тендю), battement tendu jete (батман тендю жете). Обов’язковою умовою цього розділу заняття було проведення вправ в ігровому характері. Наприклад, один із варіантів розігріву ми будували за змістом мультфільму «Шрек», у процесі якого діти передавали образ головного персонажу, який робить невеличку зарядку та прогулянку біля своїх володінь. Також застосовувалися творчі завдання з використанням простору. Наприклад, після виконання рухів різними частинами тіла, ми пропонували дітям переміщуватися по всьому простору, щоб нікого не задіти та виконувати імпровізаційні рухи, передаючі образ Кота, Шрека, Принцеси, Короля тощо.
На наступному етапі вправи розігріву ускладнювалися. Так, у комбінації plie (пліє), battement tendu (батман тендю), battement tendu jete (батман тендю жете) ми включали більш складні рухи джаз-модерн танцю (contraction (контракшин), release (реліз), roll down (рол даун), roll up (рол ап), side stretsh (сайд стрейч). Також на етапі оволодіння хореографічним матеріалом, ми ускладнювали й образи та сюжети, які необхідно було передати дітям. Наприклад, під час виконання рухів plie (пліє), battement tendu (батман тендю), battement tendu jete (батман тендю жете), діти показували як пробуджуються, збираються до школи та гуляють з друзями. Обов’язковим завданням було самостійне відтворення дітьми побутових рухів у танці.
До другого розділу хореографічного заняття з джаз-модерн танцю «Крос-переміщення» ми віднесли різноманітні кроки, біг, оберти, стрибки у переміщенні; володіння простором, імітаційні рухи та рухи на зміну рівнів. На початковому етапі вивчалися кроки афро-танцю, кроки в джаз-манері, стрибки з двох на дві, на одну (jump) та оберти на двох і на одній нозі. Поступово додавалися кроки в рок-манері, допоміжні та з’єднувальні кроки, стрибки з однієї на іншу з переміщенням (leap) та оберти в різних рівнях. Крім того, діти засвоювали ще кроки з мультиплікацією, стрибки з однієї ноги на ту саму (hop) та лабільні обертання.
Діти із зацікавленням та творчо відтворювали ті комбінації, які асоціювались з якимось казковим персонажем або з діями близькими їх життєвому досвіду. Наприклад, пересування як Зайчик, Гігант, Ліліпут, Людина-павук тощо, переміщення ковзаючим рухом, імітуючи їзду на роликах, перекати на підлозі, наче камінці котяться з гори тощо.
У третьому розділі хореографічного заняття «Танцювальні комбінації» вивчалися нескладні хореографічні форми, складені на основі вивчених протягом навчального року танцювальних та виразних рухів. Тематика змінювалася відповідно до інтересів та виконавських можливостей дітей даного віку. Наприклад, спочатку це були етюди «Дитинство», «Маленькі розбишаки», «Віслюк на весіллі у Шрека» та ін. Поступово ми пропонували танцювальні комбінації «Принц та Принцеса», «Веселі пінгвіни», «Визволення принцеси», «Шкільні канікули» тощо. Особливості розвитку творчих здібностей дітей у даному розділі хореографічного заняття розкривалися у процесі виконання танцювальних комбінацій, а саме їх самостійній передачі образів, яскравості міміки та індивідуальності. Також ми застосовували творчі завдання, які передбачали самостійність складання продовження танцювальної комбінації, надану педагогом.
Четвертий розділ заняття з джаз-модерн танцю «Імпровізація» найкраще за всі впливає на розвиток творчих здібностей. Тому розроблені нами завдання передбачали складання творчих етюдів на основі музичних творів за допомогою вигадування нових рухів або використання знайомих у нових комбінаціях. Тематика творчих завдань планувалася у відповідності до вікових особливостей, інтересів та життєвого досвіду дітей. На початковому етапі імпровізаційні вправи носили індивідуальний характер. Наприклад, під час засвоєння молодшими школярами простору ми використовували прості завдання: рухатися по всій площині, не торкаючись один одного, лицем або спиною, передаючи заданий образ (Віслюк, Кіт, Шрек, Принцеса, Король та ін.). Поступово імпровізаційні завдання ускладнювалися. Так, діти пересувалися у просторі, передаючи почуття радості, страху, сорому або імпровізували відповідно до характеру тієї чи іншої мелодії.
Наступний етап роботи ми присвятили імпровізації у трьох просторових рівнях: першому – лежачи або сидячи на підлозі, другому – нижче половини свого зросту та третьому – стоячи. Діти яскраво розкривали свою індивідуальність та творчо підходили до виконання завдань. Наприклад, необхідно було проповзти як мурашка, рухатися як Велетень, стрибати від радості, пересуватися, наче біжиш від собаки.
Після оволодіння навичками виконання вільної сольної імпровізації ми переходили до ознайомлення дітей з простими контактними вправами та парною імпровізацією. Так, під час переміщення у просторі пропонувалися дітям зупинитися та доторкнутися до того, хто опинився поруч, або виконувати рухи, повторюючи один за одним по черзі («Дзеркало»). Поступово ускладнювалися завдання й пропонувалася тематика імпровізації в парі. Наприклад, «Віслюк просить вибачення у Шрека», «Пінгвін чіпляється із запитанням до мавпи», «Посварилися» тощо.
Практичний досвід показав, що паралельно з парною імпровізацією, бажано вводити до змісту уроку завдання з колективної творчості. Їх тематику доцільно підбирати у відповідності сезонних умов, свят, уподобань дітей. Так, нами пропонувалися завдання на передачу «Дощу», «Снігу», «Жари», «Святкового параду», «Свята Нового року», «Улюбленої іграшки» та інші.
Під час імпровізації ми не примушували дітей виконувати ті чи інші завдання, не акцентували увагу на тих, хто соромиться, заохочували незначні творчі знахідки. Для оцінки виконаних завдань з творчої імпровізації, на нашу думку, можна використовувати фотографування цього процесу. Найбільш вдалі імпровізаційні фото ми розташовували на дошці для батьків та дітей з інших колективів. Така форма роботи стимулювала дітей до творчості.
Музика є невід’ємним компонентом танцювального мистецтва, основою реалізації його драматургічної основи, засобом підсилення естетики танцю та естетичного впливу на дітей. Під час експериментального навчання на хореографічних заняттях використовувався музичний матеріал різноманітний доступний і цікавий дітям даної вікової групи. Наприклад, на заняттях для дітей 7 років ми використовували саунд треки з відомих мультфільмів «Шрек», «Мадагаскар», «Маша та Ведмідь». Старшим дітям (8-9 років) пропонувалася музика, характерна для відповідних образів, ситуацій, творчих завдань. Наприклад, для передачі образів персонажів мультфільмів застосовувалися саунд треки з цих мультфільмів. Так, під музичний супровід з мультфільму «Шрек» діти виконували танцювальні комбінації, розкриваючи образ Віслюка, Шрека, Фіони; «Маша та Ведмідь» - Маші; «Мадагаскар» - лева Алекса, бегемота Глорії, зебри Марті і т.д. Для творчих завдань та ситуацій активно впроваджувалася імпровізаційна гра акомпаніатора.
Таким чином, музичний супровід занять з джаз-модерн танцю для дітей молодшого шкільного віку повинен бути дуже чітким, якісно організованим. Акомпаніатор має чітко усвідомлювати завдання кожного року навчання, а також проявити індивідуально-творчий підхід у підборі музичного оформлення занять.
Висновки
Результати експериментальної роботи свідчать, що діти стали виразніше рухатися, розуміти образну мову хореографічного мистецтва, більш впевненими в собі та розкутими, із задоволенням включалися в уявні ситуації, робили цікаві знахідки образного перевтілення, творчо мислили хореографічними образами.
Отже, проведені заняття з джаз-модерн танцю для дітей молодшого шкільного віку за чотирма розділами (розігрів, крос-переміщення, танцювальні комбінації, імпровізація), до кожного з яких входили завдання на розвиток творчості, надали змогу активно розвивати творчі здібності молодших школярів.
Перспективи нашого дослідження ми вбачаємо у розробці серії завдань з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку на заняттях з джаз-модерн танцю.

Література:

1. Габеркорн І.І. Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів / І.І. Габеркорн // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. статей. – Вип. 13. – Ч. 1. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – С.72-78.
2. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5-7 лет творчества в танце / Е. Горшкова. – М.: Гном и Д, 2002. – 120 с.
3. Нестерова К.В. Современный танец как средство развития творческой индивидуальности подростков. Дис канд.пед.наук, 13.00.02. – М, 2011.
4. Никитин В. Ю. Модерн джаз танец. Методика преподавания /В. Никитин – М. : ВЦХТ, 2002. – 162 с.: ил.
5. Павленко О.В. Проекція моральності на процес творчості молодших школярів / О.В. Павленко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 38. Серія : Педагогічні науки : [збірник]. Чернігів : ЧДПУ, 2006. - № 38. – С. 85-89.