Розробка квесту "Путешествие в виртуальный мир"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор:

Безкороваєва Наталія Володимирівна

Клас:

7-8 класи

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети:

інформатика, технології

Вік учнів, клас

11-13 років, 7-8 клас

Термін проведення:

1 година 30 хвилин

Необхідне обладнання:

комп'ютер з підключеним високошвидкісним Інтернетом

Місце квесту в навчальному процесі:

квест можна проводити у курсі технології "Секрети комп'ютера" при вивченні теми "Секрети Інтернету" у 8 класі та при створенні навчальних проектів у курсі інформатики (7-8 класи). Також можна проводити квест для всіх бажаючих у позаурочний час

Адреса квесту:

Посилання на квест

Попередня підготовка до проведення:

учні повинні вміти користуватися пошуковими системами, електронною поштою, мати власну електронну скриньку. Повторити правила безпечної роботи в Інтернеті. Також треба ознайомити учнів з поняттям квесту, структурою квесту, розповісти про його основні етапи, ознайомити з завданнями.

Мета квесту:

- ознайомити учнів з використанням інтернет-сервісів при рішенні проблемно-пошукових завдань;

- розвити критичне мислення при пошуку інформаційних ресурсів в Інтернеті, інформаційно-комунікаційні компетентності учнів, навчати співробітництву з однокласниками;

- виховувати грамотного користувача Інтернету, товариські якості.

Завдання квесту:

Задание 1. Раскрыть первый секрет виртуального мира нам поможет ПОЧЕМУЧКА. Для этого на видеосервисе https://www.youtube.com ПОЧЕМУЧКА в своем 4-м сезоне в 5-й серии покажет вам ролик о некотором загадочном исчезновении. Задание : Найти этот ролик и указать его адрес – 1 балл. Назвать имена героев, о которых идет речь в ролике – по 0,5 балла за каждого. Какой универсальный пароль открыл двери? – 1 балл. А теперь узнаем что же исчезло. Библиотека, в которой много книг. Много стеллажей с дисками. Магазин. Лабиринт. О чем идет речь? – 1 балл

Задание 2. Раскрыть второй секрет виртуального мира нам поможет одна страна. В этой цивилизованной и высокоразвитой стране сейчас 44-й президент. Здесь широко используются коммуникационные технологии. Но когда-то давно было 4 очень важных компьютера. Расшифруйте картинку и ответьте на вопрос:

Bnv1862мой qr-код.png

Если вы расшифровали вопрос - получите 3 балла, если вы правильно ответили на вопрос - еще 3 балла

Задание 3. Раскрыть третий секрет виртуального мира нам поможет некоторое облако слов. Много известных людей хотели пройти этот путь и быть первооткрывателями. Рассмотрите облако слов и найдите имена и фамилии тех людей, которые как-то связаны с нашим виртуальным миром. Узнайте, каких вершин они достигли и почему стали известны в компьютерных кругах? За каждого правильно названного персонажа получите по 1 баллу, за правильно названные достижения - еще 2 балла. Какой логотип спрятан в облаке слов? - 2 балла.

Bnv1862230117.png

Хід квесту:

цей квест можна проводити і на уроці і в позаурочний час. Це квест-змагання, тому має значення хто з учнів дасть відповіді на завдання раніше. Перед початком квесту можна пройти вхідне тестування (дивись у додатку). Ознайомити учнів з сюжетом квесту. Учні повинні виконати три завдання і прислати відповіді на вказану електронну адресу. Також у додатках представлене поточне оцінювання та вихідне оцінювання. На більш складному рівні учням можна запропонувати самим створити квест.

Отримані результати:

Результатами роботи може стати створений учнями власний квест.

Приклади квестів, створених учнями

Висновки:

Проведення веб-квесту активізує навчальний процес, сприяє диференціації та індивідуалізації навчання і його якості. Ця форма роботи найбільш ефективна для використання Інтернета в навчальному процесі. Учні мають проблемні завдання, для виконання яких використовуються інформаційні ресурси. При використанні квестів на уроці та в позаурочний час розвивається пізнавальна, пошукова діяльність учнів. Вчитель перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації. Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Впровадження квест-технологій в навчальний процес - це сучасно та перспективно, має ряд переваг порівняно з іншими формами і методами роботи вчителя.

Список використаних джерел:

https://goo.gl/ijRJ3j

https://goo.gl/Rq3TnM

Додатки

Вхідне оцінювання

Поточне оцінювання

Вихідне оцінювання