Розробка уроку з геометрії "Види трикутників" 7 клас /з використанням SMART Board/

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Горчакова С 318.jpg

План-конспект

Содержание

Тема уроку

Види трикутників

Автор розробки

Горчакова Олена Михайлівна, вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 51 Запорізької міської ради Запорізької області

Клас

7

Назва навчальної програми, автори програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика , 5 - 9 класи
Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номировський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір. У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М. І. Бурда, А. В. Паньков, М. С. Якір, Д. А. Номіровський. Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков

Тип уроку

формування нових знань та вмінь

Компетенції учнів на уроці

Логічні, комунікативні, особистісні, соціальні, саморозвиток та самоосвіта, здоров’язберігаючі

Цілі уроку

1) сформувати вміння кваліфікувати трикутники за сторонами та кутами;
2) домогтися засвоєння визначення елементів трикутника;
3) сформувати вміння конструювання;
4) розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати і робити висновки, виступати перед аудиторією;
5) розвивати інтелектуальні, творчі, практичні здібності та активізувати інтерес до математики.

Обладнання уроку

Технічне оснащення: Інтерактивна дошка - SMART Board, комп’ютер, проектор, екран, багатофункціональний пристрій – сканер, принтер. Програмне забезпечення: програма SMART Notebook для інтерактивної дошки SMART Board. Роздатковий матеріал до слайдів № 5, 6, 8, 9 Інші приналежності: робочі зошити, індивідуальні набори учнівських косинців і транспортирів, транспортир і косинці демонстраційні. Internet та WiFi для учнів.

Дидактичні та методичні матеріали

Фото колаж "3"
Завдання "Види трикутників за кутами"
Завдання "Види трикутників за сторонами"
Завдання "Види трикутників"

Перелік он-лайн сервісів, які використані на уроці

http://learningapps.org/
http://www.getloupe.com

Хід уроку

1. Організаційний момент.
2. Етап мотивації і цілепокладання.
3. Основний етап: формування нових знань, умінь і навичок та їх застосування в практичній роботі.
4. Домашнє завдання.
5. Рефлексія.

УСПІХ = Спрямована наполеглива праця + здатність встановити для дитини ритм цієї праці

№ з/п Зміст слайда Етапи роботи Форми і методи роботи, способи контролю
1 Горч1.png Організаційний. Етап мотивації і цілепокладання. Учитель демонструє Фотоколаж "3", а учні формулюють тему уроку, цілі і завдання. Робота усно. Учитель на слайд № 1 переміщує фігури та інструменти, які будуть використані на уроці. У зошиті записати тему уроку.
2 Горч2.png Класифікація за кутами. Учні формулюють визначення гострокутного, тупокутного, прямокутного трикутників. Додатково –інтерактивна вправа на Learningapss «Види трикутників за кутами» Фронтальна робота з класом. Учень на дошці переміщує слова відповідно до класифікації трикутників за кутами. У зошиті записати види трикутників за кутами. На власних гаджетах учні виконують інтерактивну вправу.
3 Горч3.png Класифікація за сторонами. Учні формулюють визначення різнобічного, рівнобедреного, рівностороннього трикутників. Додатково – інтерактивна вправа на Learningapss «Види трикутників за сторонами» Фронтальна робота з класом. Учень на дошці переміщує слова відповідно до класифікації трикутників за сторонами. У зошиті записати види трикутників за сторонами. На власних гаджетах учні виконують інтерактивну вправу.
4 Горч4.png Формування нових знань. Дається визначення рівнобедреного трикутника, обговорюються його елементи і властивості, аналогічно для прямокутного трикутника. Учень на дошці переміщує визначення до елементів трикутника. Робота з класом. У зошиті накреслити трикутник, позначити його, виписати основу й бічні сторони. Потім накреслити прямокутний трикутник, позначити його, виписати катети і гіпотенузу. Робота в парах. Взаємоперевірка.
5 Горч5.png Перевірочна робота.

1. Виписати всі рівнобедрені трикутники та їх елементи. 2. Виписати всі прямокутні трикутники та їх елементи

Два учні працюють біля дошки - маркером, решта - з роздатковим матеріалом. Самоконтроль. Перевірка.
6 Горч6.png Застосування нових знань. Учням пропонується заповнити таблицю. Чи всі клітини вдалося заповнити? Зробити висновок. Один учень працює біля дошки, переміщаючи трикутники, інші учні працюють з роздатковим матеріалом - вписують відповідні номери трикутників в таблицю.
7 Горч7.png Конструювання.

Дано вісім трикутників - чотири трикутника з кутами 20 і 70 градусів, два трикутника з кутами 45 і 45 градусів, два трикутника з кутами 30 і 60 градусів. Переміщуючи дані фігури, скласти трикутники - рівносторонній; рівнобедрений тупокутний; рівнобедрений прямокутний; рівнобедрений гострокутний.

Учні, переміщаючи трикутники, конструюють на дошці, інші з моделями на місцях. Самоконтроль. Перевірка.
8 Динамічна пауза. Покажіть руками розгорнутий кут, прямий кут, тупий кут, гострий кут, кути 45 і 135 градусів Демонстрація відео Кути_наше_все!
9 Модель демонстраційного транспортира Повідомлення вчителя. Транспортир - інструмент для вимірювання та побудови кутів. Нам знайоме слово «транспортир», яку ми вживаємо як раз в цьому сенсі. Спочатку транспортир використовувався як інструмент, за допомогою якого можна було «переносити» кут з одного місця на інше. Фронтальна робота з класом. Ознайомити учнів з пристроєм – транспортир (зовнішня, внутрішня шкала, центр, початок відліку, одиниці виміру).

Знайти в Інтернеті та записати у зошит інші тлумачення: у перекладі з латинської мови це слово означає переміщати, переносити.

10 Горч12.png Практична робота. Побудовані три трикутника - гострокутний, прямокутний і тупокутний. Для кожного трикутника виміряти кути і знайти їх суму. Зробити висновок. Один учень вимірює кути на дошці електронним транспортиром. Решта з роздатковим матеріалом. Самоконтроль. Перевірка.
11 Горч9.png Пиши грамотно. У геометричні терміни, які використовували на уроці, вписати пропущені букви. Відкрити «шторку» і перевірити правильність написання. Один учень працює електронним маркером біля дошки. Решта з роздатковим матеріалом. Самоконтроль.
12 Домашнє завдання. Підручник п.______№ ________ Робота із щоденником.
13 Горч10.png Продовжити фразу. Підвести підсумок уроку. Завершення уроку. Учні, переміщують слова - дізнався, здивувався, навчився, задумався, повторив, запам'ятав,і усно завершують фразу.
14 Горч11.png Учитель на слайді пише маркером – Дякую за урок! Учень вмикає інтерактив.

Список використаних джерел

1.Розташовано на ресурсі Smart Exchange
2.Динамічна пауза Кути_наше_все!
3.Програма сайт МОН
4.Підручник Геометрія 7 клас Нова програма Авт: Єршова А. Голобородько В. Крижановський О. Вид-во: Ранок.2015