Стаття "Мистецтво як моральна цінність"

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

Увага! Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації без письмового дозволу автора. Дозволяється, з метою навчання, використовувати елементи розробки з обов'язковим посиланням на дану сторінку.

Заноздра сертифікат 240.jpg


Мистецтво як моральна цінність

Заноздра Наталя Сергіївна, керівник гуртка «Юні журналісти»

Комунального закладу «Дитячий центр»

Михайлівської районної ради Запорізької області


Актуальність досліджуваної проблеми.

Сьогодні спостерігається тенденція підвищення уваги держави і громадськості до призначення культури в житті людини, до проблеми розуміння прямої залежності відродження і розвитку від високого морального виховання людини. Означене потребує здійснення системи соціальних та організаційно-педагогічних заходів для вдосконалення рівня освіченості людей. Соціальна значущість окресленої проблеми визначається також місцем культури, мистецтва, краси та їхнього впливу на підвищення розвитку духовності народу. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання впливу мистецтва на суспільство є актуальним і вагомим. Сьогодні Україна, знаходячись на шляху до Європейського простору, прагне підвищити рівень освіченості у різних галузях і розвиток мистецтва не є винятком.

Метою статті є з’ясування місця та ролі мистецтва в житті сучасної людини. Потреба покращити усесторонній розвиток підростаючого покоління актуалізує питання щодо значення мистецтва в суспільстві. З народження людину оточує гарне. Це добре є помітним майже у всьому, адже її оточують предмети, природа, довкілля. Немає сумнівів, що з давніх-давен людина, помічаючи навколо себе красу природи, намагалася відобразити її, зафіксувати у пам’ятках, деякі з яких ми маємо можливість бачити і зараз.

Чарльз Дарвін вважав, що на моральних якостях людини відображається відсутність чи втрата естетичного смаку. Адже саме мистецтво відіграє важливу роль — воно поєднує у собі поняття про добро і зло, є уособленням прекрасного. Нам відомо, що інструментом морального виховання у Давній Греції вважалася музика, бо вона здатна впливати на людську душу: може полегшити втому, вчить отримувати насолоду від краси [2].

Антична література є яскравим прикладом сукупності цінних знань, які до сьогоднішнього дня є актуальними. Тисячі авторів досі звертаються до цього невичерпного джерела, шукаючи натхнення для написання нових творів. У всьому, до чого має відношення античність, легко прослідковується легкість, зрозумілість. З-поміж найважливіших якостей давньогрецького мистецтва є оспівування краси та ідеальності. Естетичним називають ціннісне ставлення до навколишнього світу. Але його важко назвати точним, оскільки, з одного боку, – це визнання вагомості якостей, що властиві певному об’єкту, а з іншого – оцінюється значущість відповідних якостей суб’єктом. У повсякденному житті ціннісне ставлення виражається у вигляді почуттів, переживань, бажань, волі. Людина має можливість оцінити естетично будь-яке явище у живій чи неживій природі. У поле зору естетичного осмислення також можуть потрапити суспільні відносини, приватне життя [1].

Людина в усі часи тяжіла до культури, до мистецтва, до всього, що має бути красивим. Так, зокрема, творча діяльність утворює комплекс почуттів та ідей. Людина перевтілює світ не лише практично, а й естетично. Інакше кажучи, вона творить ще й за законами краси. Звідси виникає потреба в мистецтві як у знарядді емоційно-образного естетичного пізнання та перебудови світу і самих людей.Своєрідна здатність мистецтва, яку нічим не можна замінити, полягає у добиранні естетичних смаків, хистів та потреб людини, що змушує її орієнтуватися в світі, розкривати творчий дух і здатності, бажання і вміння чинити за законами краси. Ця роль мистецтва сприяє розвитку суспільних відносин, формує творчу активність людини [3].

Ми вважаємо, що до зникнення моральності може призвести втрата людством ідеалів, результатом чого є поява брехні, пороків, злочинної діяльності. Все це добре помітно у популярних серед великої аудиторії кінофільмах, що пропагандують спосіб життя, який веде до деградації [2].

Висновки. Отже, на нашу думку, поняття естетики впливає на вдосконалення внутрішнього світу людини будь-якого віку. На підтвердження цього можна навести такі приклади: людина, яка займається творчістю, вчиться мислити креативно, по-новому; вона має змогу розширювати свої знання з тієї чи іншої області, що є дуже корисним – змінюється світогляд особистості. Людина, що цікавиться творчістю, вчиться знаходити прекрасне в тому, що її оточує. Виховна функція мистецтва полягає у тому, що воно надає естетичне задоволення, вчить помічати красу, надихає, захоплює, розвиває уяву. Мистецтво впливає на людину, сприяє формуванню власних переконань та уявлень[2]. Передавати красу може будь-що: думка, тіло, слово, звук, почуття тощо. Носієм мистецтва завжди виступає дещо. Наприклад,у музиці це можуть бути звуки, що звучать під час гри музикантами на музичних інструментах. А тому мистецтвом називають здатність проявити себе за допомогою ознак краси [4]. Отже, визначення ролі мистецтва є складною проблемою, яка складається з сукупності споріднених завдань. Їхнє вирішення сприяє ефективному розв’язанню досліджуваної проблеми. Наведені факти підтверджують – краса відіграє важливу роль у житті кожного з нас. На нашу думку, мистецтво також є цінністю, але не фізичною, а моральною. Людина, прагнучи доторкнутися до прекрасного, працює над собою, змінюється, розвивається, діє. А у всіх цих якостях, як ми знаємо, і полягає наше життя.


Список використаних джерел:

1.Петрушенко В. Л. Основи філософських знань : курс лек. [навч. посіб.]. / В. Л. Петрушенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2007. – 296 с.;

2.Рубцов П. І. Мистецтво у системі духовних цінностей : [Електронний ресурс]/ П. І. Рубцов. – Режим доступу: http://reflist.su/besplatno/referat_zqzfwq/page-1;

3.Шмига Т. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості : [Електронний ресурс]/ Т. Шмига. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Pedagogica/32529.doc.htm;

4.Эстетика в жизни современного человека. Добро и красота в духовном опыте современного человека: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://etika-estetika-moral.jimdo.com/эстетика-в-жизни-современного-человека/.