Творча лабораторія учителя Погорело Андрія Олексійовича

Материал из ЗапоВики
Перейти к: навигация, поиск

<accesscontrol>inform</accesscontrol>

Содержание

Автор творческой лаборатории

Ссылка на визитку автора на ЗапоВики: Учитель інформатики: Погорело Андрей Алексеевич

Электронная зачётная книжка [1]

Район (город), учебное учреждение

Ссылка на виртуальное РМО учителей информатики: Методичне об'єднання вчителів інформатики м. Бердянськ[2]

Ссылка на визитку учебного учреждения: Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3[3]

Образование

№ п/п Название ВУЗа специальность год окончания квалификация
1. БГПУ ФИЗМАТ ОТД и информатика 1993 учитель трудового обучения и информатики
2.


Месяц, год последней аттестации

февраль 2018

Категория, звания, достижения, личные заслуги

Высшая категория

Старший учитель

Грамоты областного отдела образования:

Грамоты городского отдела образования:

Грамоты ЗОИППО

Грамоты ООШ № 3

Сертифікати

Методическая тема над которой работает учитель

"Розвиток творчих здібностей учнів на уроках інформатики в контексті акмеології"


„Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики в початковій школі"

У третьому тисячолітті, в еру інформатизації вже немає необхідності говорити про обов'язковість використання комп'ютера у всіх сферах життя суспільства. Інформатика тісно прийшла і в освіту, поступово почала входити й у початкову школу. Сьогодні все більше уваги приділяється оптимізації й індивідуалізації шкільної освіти. Розроблено педагогічні, психологічні, фізіологічні й психофізіологічні концепції навчання, у яких значне місце займають питання індивідуалізації й оптимізації навчального процесу. Ці концепції є основою для виникнення нових педагогічних практик, зокрема, практик випереджального навчання. Зараз помічається тенденція переходу до більш ранніх термінів вивчення ряду предметів. Так, у багатьох школах вивчення інформатики починається вже у молодших класах. Сучасна освіта вже не уявляється без застосування засобів інформаційних технологій у практиці навчання. Не менш важливо, щоб кожен учень уже з початкових класів оволодів інформаційними технологіями—ефективним засобом підвищення і розширення пізнавальної діяльності Тема даного педагогічного досвіду – формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики в початковій школі. Дане дослідження актуальне, тому що залучення учнів 1-4-их класів до процесу вивчення елементів комп'ютерної грамотності є важливим завданням у всій системі вивчення «Основ інформатики та обчислювальної техніки».

 Мета роботи – довести, що інформаційна грамотність як поняття культури сучасної людини починає формуватися ще в початковій школі, навіть у більш ранньому віці, а елементи інформаційних технологій є важливою складовою, яка формує «нову грамотність», наявність якої у школярів стає обов'язковою умовою успішної реалізації навчального процесу в школі. 

Об’єктом дослідження є система викладання інформатики в початковій школі.

 Предметом дослідження є особливості навчального предмету «Інформатика» для учнів молодших класів. 

Введення основ інформатики в початкову школу припускає в основному орієнтування на ігрові форми, на роботу з програмним забезпеченням ігрового й навчально-тренувального характеру. Зрозуміло, що ігрова навчальна діяльність є дуже привабливою для молодших школярів. Але комп'ютерно-орієнтовані ігрова і навчальна діяльності мають деяку специфіку. Новизна дослідження полягає в аналізі форм і методів ігрової навчальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики в початковій школі. Я вважаю, що ставши частиною процесу навчання, інформатизація привносить свої вимоги до засобів отримання й обробки інформації. Зокрема, діалог з комп'ютером має на увазі значну формалізацію прямого і зворотного зв'язків.

 Для вирішення відповідних дидактичних задач необхідно включати в навчальні програми елементи гри або побудову навчання на основі гри. У таких випадках особливого значення набуває використання мультимедіатехнологій.
 У процесі проектування та створення навчальних програм учитель важливо дотримуватися психологічних принципів взаємодії людини і комп'ютера: достатність допомоги без надмірності, адекватність, умотивованість, відсутність зайвої категоричності і т.д. Для максимально позитивного впливу на формування дитячої психіки під час розробки комп'ютерних програм для дітей треба дотримуватися таких принципів:

• гуманістичність;

• функціональність;

• мотиваційна віднесеність;

• когнітивне наповнення;

• емоційна включеність;

• контрольованість;

• прозорість;

• відповідність дій і результату.

 Будь-яка навчальна програма повинна керувати процесом навчання не тільки за результатами набуття знань, але й за особливостями стану функціональної системи і впливу на неї всіма каналами, з обліком не тільки сенсорної, але й моторної активації. 

 Досить часто відбувається перенесення навичок роботи з комп'ютером на навички традиційної діяльності. Таким чином, можливе перетворення дітьми власного поводження шляхом опори на досвід, отриманий під час «спілкування» з комп'ютером.  
 Застосування засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, реалізуючи інтерактивний діалог, надаючи можливість самостійного вибору режиму навчальної діяльності і комп'ютерної візуалізації досліджуваних об'єктів. Я вважаю, що фронтальна форма роботи й орієнтація на середнього учня в таких умовах себе не виправдують і приводять до втрати інтересу до навчання у самих здібних і неможливості для найбільш слабких активно включитися в навчальний процес. Індивідуальна робота учня за комп'ютером створює умови комфортності при виконанні завдань, передбачених програмою: кожна дитина працює з оптимальним для неї навантаженням.

На мою думку, мета і завдання вивчення інформатики у початковій школі полягають у наступному:

цілі навчання інформатиці в початковій школі – формування первісних представлень про властивості інформації, способи роботи з нею, зокрема з використанням комп'ютера; задачі навчання інформатиці в початковій школі:

• познайомити школярів з основними властивостями інформації, навчити їх прийомам організації інформації і планування діяльності, зокрема навчальної, при рішенні поставлених задач;

• дати школярам первісні представлення про комп'ютер і сучасні інформаційні і комунікаційні технології;

• дати школярам представлення про сучасне інформаційне суспільство, інформаційну безпеку особистості і держави. Змістовні лінії навчання інформатиці в початковій школі відповідають змістовним лініям вивчення предмета в основній школі, але реалізуються на пропедевтичному рівні. Необхідно відмітити три підходи до використання комп'ютерної підтримки при навчанні інформатиці в початкових класах. Перший підхід.

 Для реалізації фронтальної форми навчання інформатиці можливо організувати вивчення даного предмета в рамках одного уроку в тиждень в інтеграції з предметами на базі кабінету, обладнаного одним комп'ютером з CD-ROM-пристроєм, аудіосистемою (колонки) і додатково медіа-проектором з настінним екраном чи телевізором з великим екраном, підключеним до комп'ютера. Також даний комп'ютер може бути підключений до локальної мережі школи і мати вихід в Інтернет.
 Навчання інформатиці в цьому випадку проводиться учителем початкової школи без розподілу класу на підгрупи. При цьому один комп'ютер у кабінеті може служити «електронною дошкою», тобто використовуватися в режимі «виклику» до нього учнів для виконання команд, передбачених навчальною комп'ютерною програмою. Для цього бажано підключення комп'ютера до проектора чи телевізорові з великим екраном для зручності фронтальної роботи з класом. Доцільно встановлювати в розкладі урок інформатики вслід чи перед уроками з предметів, рекомендованих для інтеграції авторами навчальних посібників за редакцією А. В. Горячова.
 При такому комп'ютерному супроводі уроків інформатики потрібно враховувати, що загальний час роботи учня з комп'ютером не повинне перевищувати 15 хв., тобто менше половини часу, відведеного на урок. Можливо використовувати комп'ютер фрагментами по 2 — 3 хв.
 Для комп'ютерної підтримки уроків можна використовувати навчальні програми з російської мови, літературного читання, математики, навколишнього світу, трудового навчання, енциклопедії з області мистецтва, музики, театру, подорожей, правил дорожнього руху й ін. (Наприклад, можна використовувати продукцію фірм «Комп'ютер і дитинство». «Кирило і Мефодій».)

Другий підхід.

 Для реалізації групової форми навчання інформатиці можливо організувати комп'ютерну підтримку уроку інформатики в рамках одного уроку в тиждень без розподілу класу на підгрупи в інформаційному центрі школи.
 Інформаційний центр школи являє собою кабінет, постачений 3—7 комп'ютерами, об'єднаними в локальну мережу, можливо з виходом в Інтернет. Такий кабінет є сучасним аналогом читального залу комп'ютеризованої бібліотеки і може бути обладнаний саме в читальному залі школи. В інформаційному центрі необхідно передбачити і традиційні робочі місця учнів - столи, стелажі для роздавальних настільних посібників.
 В інформаційному центрі школи можна організувати навчання інформатиці за допомогою методу проектів. Для цього клас поділяється на бригади по 3 — 4учні, для яких передбачається робоча зона: дві парти, один комп'ютер, настільні посібники і роздавальні матеріали (конструктори, у тому числі Лего, кольоровий папір, альбоми, ігри що розвивають та ін.). Робота за комп'ютером у бригаді регулюється вчителем. Один учень виконує свою роботу на комп'ютері протягом 5—7 хв., інші бригади у цей час працюють над настільною частиною проекту. Таким чином, бригада здійснює комп'ютерну діяльність протягом усього уроку в рамках 20-30 хв. у залежності від проективного завдання, рекомендованого в навчальному посібнику А.Л.Семенова.
 Третій підхід.
 Даний підхід реалізує індивідуальну форму організації навчання інформатиці з розподілом класу на дві групи у кабінеті інформатики школи в рамках одного уроку в тиждень.

При виборі школою форми навчання інформатиці з використанням комп'ютерного кабінету (10 — 12 місць учнів і робоче місце учителя, а також може використовуватися один сервер для підтримки локальної шкільної мережі. Додаткове устаткування: один принтер, вихід в Інтернет, локальна мережа, сканер, медіапроектор) рекомендується залучати до уроку інформатики (1 ч) учителя початкової школи і вчителя інформатики блоками по 15 хв. Безкомп’ютерна частина уроку інформатики проводиться вчителем початкової школи в класі спочатку для першої групи протягом 15 хв., а потім для другої групи. Комп'ютерна частина уроку проводиться вчителем інформатики спочатку для другої групи протягом 15 хв., а потім відповідно для першої групи.

 Важливе завдання у роботі кожного учителя – підтримувати зацікавленість дітей до навчання, адже не секрет, що з часом ця зацікавленість втрачається. Навіть ті діти, які тільки-но йдуть до 1-го класу, не завжди мають бажання вчитися.
 Той рівень інформації, те коло спілкування, що дає дитячий садок, дитину вже не задовольняють. З іншого боку, ті відомості, які почули від старших братів і сестер, випадково підслухали з розмов старших, формують в уяві дитини негативний образ школи, відбиваючи бажання туди йти.
 У результаті лише 30% першокласників хочуть іти до школи, 20% — настроєні пасивно, тобто їм однаково, куди йти, аби не в дитячий садок, і 50% настроєні негативно. У таких умовах учителеві дуже важко працювати. Адже потрібно будувати свою роботу так, щоб не відбити інтерес у тих тридцяти відсотків, сформувати бажання вчитися у пасивних і, по можливості, ламати негативний стереотип у тих, хто зовсім не зацікавлений у навчанні. Саме у цьому вчителеві допомагає комп'ютер. В уяві дитини комп'ютер - іграшка. Оскільки одним з основних видів діяльності шестирічних школярів є гра, то комп'ютер і створює умови гри на уроці, але гри незвичайної - навчальної. Дитина, не помічаючи, виконує складні навчальні завдання, закріплює вивчений матеріал. Крім того, дитина отримує велике моральне задоволення від зробленого. Цим вирішується ще одна проблема. Для учнів результатом їхньої роботи є оцінка. Навіть, виконавши роботу і не отримавши оцінки в балах, учень не бачить результату своєї праці, не розуміє, що отримані знання і є винагородою за витрачені зусилля. Він вимагає від учителя поставити оцінку в балах. Особливо гостро це питання стоїть у першому класі, де взагалі оцінка в балах не виставляється. Учителеві доводиться дуже багато винаходити прийомів, щоб відповісти на запитання: "Скільки я одержав?", "Що ви мені поставили?"
 Але ці запитання навіть не виникають, коли дитина працює за комп'ютером. Якщо програма виконана правильно, з екрана дисплею під музику котик-будівельник весело помахає пензликом. Усе це кольорове, рухливе, гарне. Буває так, що дитина від задоволення навіть заплеще в долоні, і вже запитання про бали стає неактуальним, нецікавим. Учень отримає велике моральне задоволення. Таке велике, що його вистачає на декілька наступних днів. І вже навчальний матеріал не здається таким нецікавим, і дитина з нетерпінням чекає, коли наступного разу буде урок у комп'ютерному класі.

Я вважаю, що гра — явище багатогранне, її можна розглядати як особливу форму існування всіх без винятку сторін життєдіяльності дитини, колективу.

 Гра забезпечує емоційний вплив на учнів, поліпшує оволодіння знаннями, навичками та вміннями, активізує резервні здібності особистості. Навчальна гра створює умови для активної пізнавальної та розумової діяльності її учасників, стимулює інтелектуальну діяльність учнів, вчить прогнозувати, досліджувати і перевірять вірність прийнятих рішень або гіпотез.
 Грати можна на кожному уроці. Це можуть бути і ділові ігри (імітаційні, операційні, рольові ігри, «діловий театр») або просто гра-залік "ЛОТО", гра-подорож та ін.
 Не менш важливе значення для пропедевтики основ інформатики є ознайомлення школярів з новими інформаційними технологіями, яке здійснюється через вивчення і використання різних програмних засобів: редакторів, баз даних, електронних таблиць тощо. Слід зауважити, що чим потужніший програмний засіб, тим важче його засвоїти. Тому необхідні прості інструментальні засоби, які при незначних функціональних можливостях досить ефективні у застосуванні. Потрібен значний арсенал задач, який дозволить використання цих засобів як інструментів. Наприклад, можна організувати розв'язування простих задач на моделі електронних таблиць, малювання та друкування тексту за допомогою простого редактора, конструювання на базі графічних примітивів і тому подібне.

Отже, для того щоб учні засвоювали нові комп'ютерно-орієнтовні способи мислення, потрібно сформувати таке комп'ютерне середовище (за рахунок специфічного програмного забезпечення), яке забезпечило б застосування цих методів молодшими школярами під час розв'язування відповідних задач.


 Підсумовуючи все сказане, необхідно відмітити, що для реалізації  завдань інформатики необхідно створити умови для впровадження в навчальний процес пропедевтичного курсу.

 Потрібні:

• наявність у навчальному закладі розробленої та погодженої з відповідними методичними службами програми неперервного вивчення інформатики (1-11-ий клас);

• наявність у навчальному закладі достатньої кількості навчальних посібників, необхідного рівня технічного забезпечення та інших компонентів, обраного навчально-методичного комплексу;

• усвідомлений вибір того пропедевтичного курсу інформатики, який змістово і методично вбудовується в програму неперервного вивчення інформатики (1-11-ий клас) даного навчального закладу;

 Учителем доведена необхідність методично правильного введення курсу інформатики в початкових класах.


Анонс творческого отчёта

Дата. Время. Вид мероприятия

Материалы, фото (видео) творческого отчёта

Повышение квалификации

№ п/п Тематика курсов, тренинга где (место проведения) когда (месяц, год) ФИО руководителя (тренера) количество часов № сертификата
1. Intel "Навчання для майбутнього" Бердянск 20 декабря 2005 г.
2. Компьютерная графика Бердянск
3. Intel "Навчання для майбутнього" Сервисы Веб 2.0 Бердянск 31 августа 2010 г. 2010/291
4. Районные мастер-классы по программе "Цифровые технологии" для учителей информатики Бердянск 2011 Іщенко Валентин Валентинович 0006BFFDC5BAEB2D
4. Районные курсы повышения квалификации для учителей информатики Бердянск 2016
5. КУРС "ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ" ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" 2017
6. учасник Всеукраїнського інтернет-марафону від ВГ "Основа" , який взяв участь у вебінарі для педагогів усіх категорій за темою: "Хмарні сервіси в проектній діяльності" ОСНОВА березень 2017 МФ-017336
7. Курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» наданий ITArts через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 04.11.2017

Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1. Семінар-практикум «Формування й розвиток інформативних компетентностей в умовах профілізації освіти» Бердянська ЗОШ № 20 січень, 2011
2. ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР «Суть поняття акмеології як науки. Що ми розуміємо під акмеологічною компетентністю. Акмеологічні технології» Бердянська ЗОШ № 20 січень, 2013
3. Творча лабораторія "Методика викладання інформатики в 8 класі ЗОШ № 11 жовтень 2016
4. Творча лабораторія "Компетенції при викладанні інформатики в НУШ" БСШ № 16 січень 2018

Областной уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Международный уровень

№ п/п Тематика семинара, конференции и т.д. где (место проведения) когда (месяц, год) тема выступления
1.
2.
3.
4.
5.

Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1. Основи комп'ютерної графіки ООШ № 3, Бердянск декабрь 2012
2. Создание Web--документа с помощью Microsoft Word ООШ № 3, Бердянск 2010
3. Робота в графічному редакторові: копіювання, масштабування, відображення. Орнаменти української вишивки. ООШ № 3, Бердянск октябрь 2017
4.
5.

Областной уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.
3.
4.
5.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.
3.
4.
5.

Международный уровень

№ п/п Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса где (место проведения) когда (месяц, год) количество слушателей
1.
2.


Участие в работе творческих групп

Районный (городской) уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1. Школа молодого учителя руководитель
2. Медіаосвіта участник
3. Творча лабораторія "Методика викладання інформатики в 8 класі участник

Областной уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Всеукраинский уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Международный уровень

№ п/п Тематика творческой группы руководитель личный вклад
1.
2.

Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках

Районный (городской) уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1. Учитель года -2012 2 место
2.

Областной уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1. Конкурс авторских программ 2006
2.

Всеукраинский уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.

Международный уровень

№ п/п Название конкурса, выставки когда (месяц, год) достижение
1.
2.

Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)

№ п/п вид разработки название разработки год кем схвалена
1. авторская программа для спецклассов 2006
2.
3.
4.
5.


Печатные публикации

№ п/п Название печатного издания год № выпуска страницы название статьи
1.
2.
3.
4.
5.


Электронные публикации

№ п/п Название сайта год тематика публикации URL-адрес
1. Учительский журнал on-line 2011 Создание Web--документа с помощью Microsoft Word
2. Учительский журнал on-line 2017 Робота в графічному редакторові: копіювання, масштабування, відображення. Орнаменти української вишивки.
3.
4.
5.

Достижения учеников

Районный (городской) уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1. міські предметні олімпіади 2008-2009 ІІ, ІІ місця
2. міські олімпіада з ВЕБ-дизайну 2008-2009 І місце
3. міські предметні олімпіади 2009-2010 ІІ, ІІІ місця
4. міські олімпіада з ВЕБ-дизайну 2009-2010 ІІ місце
5. міські предметні олімпіади 2010-2011 ІІІ місце
6. міські предметні олімпіади 2011-2012 ІІІ місце
7. міські предметні олімпіади 2012-2013 ІІІ місце
8. міські предметні олімпіади 2013-2014 ІІІ місце
9. міські предметні олімпіади 2014-2015 ІІІ місце
10. міські предметні олімпіади 2015-2016 ІІІ місце
11. міські предметні олімпіади 2016-2017 ІІІ місце

Областной уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1. обласна олімпіада з ВЕБ-дизайну 2008-2009 І місце
2.
3.

Всеукраинский уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1.
2.
3.

Международный уровень

№ п/п Название олимпиады, конкурса год количество участников результат участия
1. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2010 32
2. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2011 8
3. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2012 11
4. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2013 7
5. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2014 16
6. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2015 22
7. Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" 2016 14


Профессиональная литература, которую изучает автор

Сайты, которые использует в своей деятельности автор

ЗапоВікі

Регіональний центр інформатики та інформаційних технологій

"Клякс@.net"

Інформатика для всіх